• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Visagino energija“ įregistruota 2002 m. spalio 21 d. UAB „Visagino energija“ teikia Visagino savivaldybės vartotojams centralizuotai tiekiamų energijos išteklių kompleksą: šilumos energiją (šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas), šaltą vandenį (geriamojo šalto vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas) ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Įmonė turi patirties visose energijos išteklių tiekimo, pirkimo-pardavimo srityse ir yra vienintelė tokio tipo įmonė Lietuvoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 13 877 12 510 10 788 13 838
Pardavimo savikaina 11 120 10 747 9 596 11 280
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 757 1 763 1 192 2 558
Bendrojo pelno marža 20% 14% 11% 18%
Veiklos sąnaudos 1 667 1 420 1 973 945
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 090 342 -781 1 613
Tipinės veiklos pelno marža 8% 3% -7% 12%
EBITDA 2 431 1 678 2 246 3 083
EBITDA marža 18% 13% 21% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 073 507 278 1 462
Grynojo pelno marža 8% 4% 3% 11%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 40 298 29 152 29 061 27 403
Nematerialus turtas 0 2 3 0
Materialus turtas 39 982 28 731 28 653 27 075
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 316 419 406 327
Trumpalaikis turtas 7 922 7 434 8 185 11 069
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 025 3 919 3 493 3 946
Per vienerius metus gautinos sumos 3 147 2 445 2 249 3 559
Kitas trumpalaikis turtas 1 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 751 1 070 2 443 2 564
TURTO IŠ VISO 48 227 36 598 37 253 38 486
Nuosavas kapitalas 25 420 21 370 21 647 23 109
Dotacijos, subsidijos 20 023 12 762 12 823 12 020
Įsipareigojimai 2 782 2 247 2 779 3 353
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 433 523 675 1 080
Ilgalaikiai įsipareigojimai 96 311 209 598
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 656 1 795 2 353 2 537
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 48 227 36 598 37 253 38 486
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 1% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 2% 1% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 2% 2% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,03 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,98 4,14 3,48 4,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,47 1,96 1,99 2,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,29 0,29 0,29 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,36 0,37 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,53 0,50 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 13% 21% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 3% -7% 12%
Grynojo pelno marža 8% 4% 3% 11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Visagino energija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110087517
  • SektoriusKita
  • VeiklaŠilumos energijos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymas
  • Atstovaujanti institucijaVisagino savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.visaginoenergija.lt/

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys