• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Visagino energija“ įregistruota 2002 m. spalio 21 d. UAB „Visagino energija“ teikia Visagino savivaldybės vartotojams centralizuotai tiekiamų energijos išteklių kompleksą: šilumos energiją (šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas), šaltą vandenį (geriamojo šalto vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas) ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Įmonė turi patirties visose energijos išteklių tiekimo, pirkimo-pardavimo srityse ir yra vienintelė tokio tipo įmonė Lietuvoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 12 663 13 877 12 510 10 788
Pardavimo savikaina 10 537 11 120 10 747 9 596
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 126 2 757 1 763 1 192
Bendrojo pelno marža 17% 20% 14% 11%
Veiklos sąnaudos 1 879 1 667 1 420 1 973
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 248 1 090 342 -781
Tipinės veiklos pelno marža 2% 8% 3% -7%
EBITDA 1 782 2 431 1 678 2 246
EBITDA marža 14% 18% 13% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 62 1 073 507 278
Grynojo pelno marža 0% 8% 4% 3%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 40 963 40 298 29 152 29 061
Nematerialus turtas 1 0 2 3
Materialus turtas 40 645 39 982 28 731 28 653
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 318 316 419 406
Trumpalaikis turtas 8 038 7 922 7 434 8 185
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 941 4 025 3 919 3 493
Per vienerius metus gautinos sumos 3 213 3 147 2 445 2 249
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 885 751 1 070 2 443
TURTO IŠ VISO 49 016 48 227 36 598 37 253
Nuosavas kapitalas 24 335 25 420 21 370 21 647
Dotacijos, subsidijos 21 676 20 023 12 762 12 823
Įsipareigojimai 2 903 2 782 2 247 2 779
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 491 433 523 675
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 96 311 209
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 862 2 656 1 795 2 353
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 49 016 48 227 36 598 37 253
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,98 4,14 3,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,47 1,96 1,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,29 0,29 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,34 0,36 0,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,56 0,53 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 18% 13% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 8% 3% -7%
Grynojo pelno marža 0% 8% 4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Visagino energija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110087517
  • SektoriusKita
  • VeiklaVandentvarka, šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVisagino savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.visaginoenergija.lt/
ROE

1,3%

Darbuotojų skaičius

189

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys