• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ įregistruota 2015 m. rugsėjo 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – atliekų tvarkymo sistemos administravimas, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo kontrolė ir priežiūra. Taip pat informacijos teikimas komunalinių atliekų turėtojams ir Vilniaus miesto savivaldybės institucijoms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 35 23
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -35 -23
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 475 578 388 174
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -35 -23
Grynojo pelno marža % % % %

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 077 648 296 235
Nematerialus turtas 444 207 52 10
Materialus turtas 634 440 244 225
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 1 618 655
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 618 655
TURTO IŠ VISO 1 081 652 981 935
Nuosavas kapitalas 103 103 23
Dotacijos, subsidijos 931 465 108 174
Įsipareigojimai 35 84 850 755
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 35 84 850 755
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 081 652 981 935

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -4% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -55% -200%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % -53% -25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,02 0,01 0,73 0,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,73 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % % %
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža % % % %
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas304195262
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos, atliekų tvarkymo sistemos administravimas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sivasa.lt/kontaktai
ROE

-200,0%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys