• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ įregistruota 2015 m. rugsėjo 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – atliekų tvarkymo sistemos administravimas, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo kontrolė ir priežiūra. Taip pat informacijos teikimas komunalinių atliekų turėtojams ir Vilniaus miesto savivaldybės institucijoms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 0 0 0
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Bendrojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 222 475 578 423
EBITDA marža 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 780 1 077 648 296
Nematerialus turtas 360 444 207 52
Materialus turtas 419 634 440 244
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 1 1 618
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 0 0 618
TURTO IŠ VISO 783 1 081 652 981
Nuosavas kapitalas 0 103 103 103
Dotacijos, subsidijos 754 931 465 28
Įsipareigojimai 29 35 84 850
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 29 35 84 850
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 783 1 081 652 981

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,02 0,01 0,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,00 0,00 0,73
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 0% 0% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas304195262
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos, atliekų tvarkymo sistemos administravimas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sivasa.lt/kontaktai
Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys