• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos butų ūkis“ įregistruota 1995 m. gegužės 3 d. Pagrindinė veikla – tvarkyti namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją; sudaryti ir pildyti bendrojo naudojimo objektų aprašą; atlikti bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras; administravimo nuostatų nustatytais atvejais organizuoti susirinkimus su gyventojais, įgyvendinti patalpų savininkų priimtus sprendimus; organizuoti bendrojo naudojimo objektų remonto ir rekonstrukcijos konkursus; vykdyti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 859 900 962 1 004
Pardavimo savikaina 402 420 438 467
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 458 480 524 536
Bendrojo pelno marža 53% 53% 54% 53%
Veiklos sąnaudos 440 465 503 515
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 18 15 21 21
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 2% 2%
EBITDA 43 43 42 34
EBITDA marža 5% 5% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 15 19 19
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 166 149 139 136
Nematerialus turtas 0 2 1 1
Materialus turtas 166 147 138 135
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 027 1 213 1 466 1 650
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 13 13 12
Per vienerius metus gautinos sumos 139 144 152 146
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 875 1 056 1 302 1 492
TURTO IŠ VISO 1 195 1 363 1 607 1 787
Nuosavas kapitalas 498 513 532 551
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 697 850 1 075 1 236
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 9 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 697 850 1 066 1 226
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 195 1 363 1 607 1 787

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 4% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 7% 8% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,43 1,38 1,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,41 1,36 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,70 0,65 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 5,70 6,67 7,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,78 1,84 1,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 2% 2%
Grynojo pelno marža 0% 2% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183605327
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.utbu.lt
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys