• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos butų ūkis“ įregistruota 1995 m. gegužės 3 d. Pagrindinė veikla – tvarkyti namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją; sudaryti ir pildyti bendrojo naudojimo objektų aprašą; atlikti bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras; administravimo nuostatų nustatytais atvejais organizuoti susirinkimus su gyventojais, įgyvendinti patalpų savininkų priimtus sprendimus; organizuoti bendrojo naudojimo objektų remonto ir rekonstrukcijos konkursus; vykdyti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 900 962 1 004 1 093
Pardavimo savikaina 420 438 467 462
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 480 524 536 632
Bendrojo pelno marža 53% 54% 53% 58%
Veiklos sąnaudos 465 503 515 621
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 21 21 11
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 2% 1%
EBITDA 43 42 34 26
EBITDA marža 5% 4% 3% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 19 19 12
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 149 139 136 150
Nematerialus turtas 2 1 1 13
Materialus turtas 147 138 135 138
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 213 1 466 1 650 1 828
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 13 12 17
Per vienerius metus gautinos sumos 144 152 146 152
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 056 1 302 1 492 1 659
TURTO IŠ VISO 1 363 1 607 1 787 1 981
Nuosavas kapitalas 513 532 551 562
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 850 1 075 1 236 1 418
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 10 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 850 1 066 1 226 1 404
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 363 1 607 1 787 1 981

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 4% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 8% 8% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,43 1,38 1,35 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,41 1,36 1,34 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,70 0,65 0,59 0,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,70 6,67 7,31 7,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,78 1,84 1,85 1,97
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 4% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 2% 1%
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183605327
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.utbu.lt
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys