• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos butų ūkis“ įregistruota 1995 m. gegužės 3 d. Pagrindinė veikla – tvarkyti namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją; sudaryti ir pildyti bendrojo naudojimo objektų aprašą; atlikti bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras; administravimo nuostatų nustatytais atvejais organizuoti susirinkimus su gyventojais, įgyvendinti patalpų savininkų priimtus sprendimus; organizuoti bendrojo naudojimo objektų remonto ir rekonstrukcijos konkursus; vykdyti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 962 1 004 1 093 1 247
Pardavimo savikaina 438 467 462 573
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 524 536 632 674
Bendrojo pelno marža 54% 53% 58% 54%
Veiklos sąnaudos 503 515 621 664
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 21 21 11 10
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 1% 1%
EBITDA 42 34 26 34
EBITDA marža 4% 3% 2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 19 12 20
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 139 136 150 160
Nematerialus turtas 1 1 13 12
Materialus turtas 138 135 138 148
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 466 1 650 1 828 2 013
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 12 17 19
Per vienerius metus gautinos sumos 152 146 152 164
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 302 1 492 1 659 1 829
TURTO IŠ VISO 1 607 1 787 1 981 2 176
Nuosavas kapitalas 532 551 562 583
Dotacijos, subsidijos 17
Įsipareigojimai 1 075 1 236 1 418 1 577
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 10 14 13
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 066 1 226 1 404 1 563
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 607 1 787 1 981 2 176

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 4% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 1,35 1,30 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,34 1,29 1,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,56 0,55 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,91 7,41 7,27 7,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,81 1,82 1,94 2,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 3% 2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 1% 1%
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183605327
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://utbu.lt
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Igna VaškelisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023