• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 7 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų bei dumblo tvarkymas. Kita veikla – atliekamos užsakovams paslaugos (vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimas, transporto ir mechanizmų nuoma, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo ir remonto darbai, paviršinių nuotekų tinklų ir įrenginių remonto darbai).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 498 2 591 2 623 2 902
Pardavimo savikaina 1 789 1 887 2 210 2 119
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 710 705 413 783
Bendrojo pelno marža 28% 27% 16% 27%
Veiklos sąnaudos 381 393 464 477
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 125 93 -304 34
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% -12% 1%
EBITDA 656 669 362 696
EBITDA marža 26% 26% 14% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 165 184 -143 182
Grynojo pelno marža 7% 7% -5% 6%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 21 633 21 780 22 284 22 949
Nematerialus turtas 22 18 11 39
Materialus turtas 21 611 21 762 22 273
Finansinis turtas 22 911
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 621 645 578 775
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 139 191 181 180
Per vienerius metus gautinos sumos 207 166 159 229
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 275 288 238 366
TURTO IŠ VISO 22 301 22 460 22 880 23 739
Nuosavas kapitalas 8 436 8 590 8 425 8 607
Dotacijos, subsidijos 13 454 13 453 13 532 13 991
Įsipareigojimai 411 418 923 1 140
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 444 951
Ilgalaikiai įsipareigojimai 444 704
Trumpalaikiai įsipareigojimai 411 418 479 436
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 301 22 460 22 880 23 739

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% -2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% -3% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01 0,03 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,51 1,54 1,21 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,17 1,09 0,83 1,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,12 0,11 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,30 0,31 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 26% 14% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% -12% 1%
Grynojo pelno marža 7% 7% -5% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182743364
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://ukvand.lt
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimas ArlinskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14