• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 7 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų bei dumblo tvarkymas. Kita veikla – atliekamos užsakovams paslaugos (vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimas, transporto ir mechanizmų nuoma, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo ir remonto darbai, paviršinių nuotekų tinklų ir įrenginių remonto darbai).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 040 2 256 2 498 2 591
Pardavimo savikaina 1 507 1 656 1 789 1 887
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 533 599 710 705
Bendrojo pelno marža 26% 27% 28% 27%
Veiklos sąnaudos 509 566 585 612
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 25 33 125 93
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 5% 4%
EBITDA 499 577 656 669
EBITDA marža 24% 26% 26% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 61 110 165 184
Grynojo pelno marža 3% 5% 7% 7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 21 311 21 511 21 633 21 780
Nematerialus turtas 23 32 22 18
Materialus turtas 21 287 21 479 21 611 21 762
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 416 366 621 645
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 129 119 139 191
Per vienerius metus gautinos sumos 170 175 207 166
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 117 73 275 288
TURTO IŠ VISO 21 759 21 923 22 301 22 460
Nuosavas kapitalas 8 186 8 290 8 436 8 590
Dotacijos, subsidijos 12 905 13 157 13 454 13 453
Įsipareigojimai 669 476 411 418
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 200 200
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 669 476 411 418
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 759 21 923 22 301 22 460

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,62 0,77 1,51 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,52 1,17 1,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,11 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,27 0,30 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 26% 26% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 5% 4%
Grynojo pelno marža 3% 5% 7% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182743364
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.ukvand.lt
ROE

2,2%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys