• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 7 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų bei dumblo tvarkymas. Kita veikla – atliekamos užsakovams paslaugos (vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimas, transporto ir mechanizmų nuoma, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo ir remonto darbai, paviršinių nuotekų tinklų ir įrenginių remonto darbai).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 967 2 040 2 256 2 498
Pardavimo savikaina 1 458 1 507 1 656 1 789
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 509 533 599 710
Bendrojo pelno marža 26% 26% 27% 28%
Veiklos sąnaudos 466 509 566 585
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 42 25 33 125
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 1% 5%
EBITDA 555 499 577 656
EBITDA marža 28% 24% 26% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 77 61 110 165
Grynojo pelno marža 4% 3% 5% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 586 21 311 21 511 21 633
Nematerialus turtas 29 23 32 22
Materialus turtas 19 557 21 287 21 479 21 611
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 500 416 366 621
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 121 129 119 139
Per vienerius metus gautinos sumos 148 170 175 207
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 231 117 73 275
TURTO IŠ VISO 20 145 21 759 21 923 22 301
Nuosavas kapitalas 7 483 8 186 8 290 8 436
Dotacijos, subsidijos 12 258 12 905 13 157 13 454
Įsipareigojimai 404 669 476 411
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 200
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 404 669 476 411
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 145 21 759 21 923 22 301

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,62 0,77 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,43 0,52 1,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,10 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,26 0,27 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 24% 26% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 1% 5%
Grynojo pelno marža 0% 3% 5% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182743364
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.ukvand.lt
ROE

2,0%

Darbuotojų skaičius

85

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys