• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Trakų paslaugos“ įsteigta 1998 m. rugpjūčio 28 d. Pagrindinė veikla – Trakų ir Lentvario miestų viešųjų tvarkymo ir valymo darbai, Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra, kompostavimo aikštelės priežiūros darbai, vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo paslaugos, Trakų miesto automobilių stovėjimo aikštelių valymo bei šiukšlių išvežimo paslaugos ir kitos rajono gyventojams suteiktos paslaugos (šienavimo, kasimo ir kt.).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 700 743 756 828
Pardavimo savikaina 602 725 671 751
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 98 18 84 76
Bendrojo pelno marža 14% 2% 11% 9%
Veiklos sąnaudos 129 144 158 186
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -31 -126 -74 -110
Tipinės veiklos pelno marža -4% -17% -10% -13%
EBITDA 24 -48 -8 -45
EBITDA marža 3% -6% -1% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -25 -114 -74 -111
Grynojo pelno marža -4% -15% -10% -13%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 274 278 226 441
Nematerialus turtas 2 1 1 0
Materialus turtas 272 267 216 432
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10 9 8
Trumpalaikis turtas 168 84 67 158
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 15 26 25
Per vienerius metus gautinos sumos 95 63 20 96
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 6 21 37
TURTO IŠ VISO 442 362 294 599
Nuosavas kapitalas 254 140 51 -60
Dotacijos, subsidijos 80
Įsipareigojimai 188 223 242 579
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 322
Ilgalaikiai įsipareigojimai 232
Trumpalaikiai įsipareigojimai 188 223 242 347
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 442 362 294 599

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -28% -23% -25%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -11% -58% -78% 2551%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -19% -164% -289% -88%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) -5,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,89 0,38 0,28 0,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 0,31 0,17 0,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,79 1,85 2,30 1,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,76 2,69 3,00 2,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,24 3,77 7,92 -189,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -6% -1% -5%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -17% -10% -13%
Grynojo pelno marža -4% -15% -10% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Trakų paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181522014
  • SektoriusKita
  • VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.trakupaslaugos.lt
ROE

2550,6%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys