• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Trakų paslaugos“ įsteigta 1998 m. rugpjūčio 28 d. Pagrindinė veikla – Trakų ir Lentvario miestų viešųjų tvarkymo ir valymo darbai, Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra, kompostavimo aikštelės priežiūros darbai, vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo paslaugos, Trakų miesto automobilių stovėjimo aikštelių valymo bei šiukšlių išvežimo paslaugos ir kitos rajono gyventojams suteiktos paslaugos (šienavimo, kasimo ir kt.).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 563 700 743 756
Pardavimo savikaina 487 602 725 671
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 76 98 18 84
Bendrojo pelno marža 14% 14% 2% 11%
Veiklos sąnaudos 117 129 144 158
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -41 -31 -126 -74
Tipinės veiklos pelno marža -7% -4% -17% -10%
EBITDA -474 24 -48 -8
EBITDA marža -84% 3% -6% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -512 -25 -114 -74
Grynojo pelno marža -91% -4% -15% -10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 233 274 278 226
Nematerialus turtas 1 2 1 1
Materialus turtas 225 272 267 216
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 7 0 10 9
Trumpalaikis turtas 107 168 84 87
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 45 15 26
Per vienerius metus gautinos sumos 52 95 63 40
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40 28 6 21
TURTO IŠ VISO 341 442 362 314
Nuosavas kapitalas 179 254 140 65
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 162 188 223 248
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 162 188 223 248
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 341 442 362 314

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -19% -164% -227%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,89 0,38 0,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,65 0,31 0,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,79 1,85 2,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,76 2,69 3,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,24 3,77 7,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% -6% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -17% -10%
Grynojo pelno marža 0% -4% -15% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Trakų paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181522014
  • SektoriusKita
  • VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.trakupaslaugos.lt
ROE

-72,4%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys