• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Telšių vandenys“ įsteigta 1995 m. kovo 17 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. UAB „Telšių vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina Telšių miestą, 42 gyvenvietes ir sodų bendrijas, esančias Telšių miesto aglomeracinėje zonoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 188 3 198 3 195 3 196
Pardavimo savikaina 2 493 2 479 2 431 2 417
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 695 719 765 779
Bendrojo pelno marža 22% 22% 24% 24%
Veiklos sąnaudos 654 654 618 578
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 41 65 147 200
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 5% 6%
EBITDA 488 473 255 531
EBITDA marža 15% 15% 8% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 46 112 220
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 26 761 28 359 29 916 36 373
Nematerialus turtas 9 3 3 2
Materialus turtas 26 751 28 356 29 913 36 330
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 41
Trumpalaikis turtas 1 257 1 229 2 911 3 610
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 303 301 291 283
Per vienerius metus gautinos sumos 511 493 1 984 1 923
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 444 435 637 1 405
TURTO IŠ VISO 28 022 29 592 32 832 39 990
Nuosavas kapitalas 6 399 6 446 6 771 6 969
Dotacijos, subsidijos 19 790 21 004 23 064 29 548
Įsipareigojimai 1 813 2 142 2 996 3 473
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 158 1 388 1 874 1 927
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 056 1 288 1 797 1 850
Trumpalaikiai įsipareigojimai 756 854 1 199 1 623
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 022 29 592 32 832 39 990

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,22 0,28 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,44 2,43 2,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,09 2,19 2,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,11 0,10 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,12 0,11 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,50 0,48 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 15% 8% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 5% 6%
Grynojo pelno marža 0% 1% 3% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180153137
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.telsiuvandenys.lt
ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

115

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys