• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Telšių vandenys“ įsteigta 1995 m. kovo 17 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. UAB „Telšių vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina Telšių miestą, 42 gyvenvietes ir sodų bendrijas, esančias Telšių miesto aglomeracinėje zonoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 198 3 195 3 196 3 341
Pardavimo savikaina 2 479 2 431 2 417 2 593
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 719 765 779 748
Bendrojo pelno marža 22% 24% 24% 22%
Veiklos sąnaudos 654 618 578 633
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 65 147 200 115
Tipinės veiklos pelno marža 2% 5% 6% 3%
EBITDA 473 255 531 439
EBITDA marža 15% 8% 17% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 112 220 116
Grynojo pelno marža 1% 3% 7% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 28 359 29 916 36 373 37 626
Nematerialus turtas 3 3 2 0
Materialus turtas 28 356 29 913 36 330 37 592
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 41 34
Trumpalaikis turtas 1 229 2 911 3 610 4 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 301 291 283 320
Per vienerius metus gautinos sumos 493 1 984 1 923 1 994
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 435 637 1 405 1 876
TURTO IŠ VISO 29 592 32 832 39 989 41 827
Nuosavas kapitalas 6 446 6 771 6 969 7 075
Dotacijos, subsidijos 21 004 23 064 29 548 29 294
Įsipareigojimai 2 142 2 996 3 473 5 457
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 388 1 874 1 927 1 861
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 288 1 797 1 850 1 784
Trumpalaikiai įsipareigojimai 854 1 199 1 623 3 673
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 592 32 832 39 989 41 827

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,28 0,28 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,44 2,43 2,23 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,09 2,19 2,05 1,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,10 0,09 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,10 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,48 0,47 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 8% 17% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 5% 6% 3%
Grynojo pelno marža 1% 3% 7% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180153137
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.telsiuvandenys.lt
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

110

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys