• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Telšių vandenys“ įsteigta 1995 m. kovo 17 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. UAB „Telšių vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina Telšių miestą, 42 gyvenvietes ir sodų bendrijas, esančias Telšių miesto aglomeracinėje zonoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 3 196 3 341 3 509 4 316
Pardavimo savikaina 2 417 2 593 3 546 3 322
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 779 748 -38 994
Bendrojo pelno marža 24% 22% -1% 23%
Veiklos sąnaudos 422 495 607 765
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 200 115 -821 36
Tipinės veiklos pelno marža 6% 3% -23% 1%
EBITDA 531 439 -385 531
EBITDA marža 17% 13% -11% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 220 116 -711 384
Grynojo pelno marža 7% 3% -20% 9%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 36 373 37 626 37 903 40 581
Nematerialus turtas 2 0 14 16
Materialus turtas 36 330 37 592 37 863 40 547
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 41 34 26 19
Trumpalaikis turtas 3 610 4 190 3 648 2 558
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 283 320 313 230
Per vienerius metus gautinos sumos 1 923 1 994 2 091 2 194
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 405 1 876 1 244 134
TURTO IŠ VISO 39 989 41 827 41 561 43 153
Nuosavas kapitalas 6 969 7 075 8 237 8 621
Dotacijos, subsidijos 29 548 29 294 28 953 31 110
Įsipareigojimai 3 473 5 457 4 371 3 422
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 916 1 850 2 241 2 656
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 850 1 784 2 098 2 547
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 623 3 673 2 272 874
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 39 989 41 827 41 561 43 153

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% -9% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% -8% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,04 0,05 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,23 1,14 1,61 2,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,05 1,05 1,47 2,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,08 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,09 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,46 0,47 0,43 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 13% -11% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 3% -23% 1%
Grynojo pelno marža 7% 3% -20% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180153137
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://telsiuvandenys.lt
ROE

4,6%

Darbuotojų skaičius

104

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Raimondas RačkauskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14