• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tavo pastogė“ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 370 445 472 533
Pardavimo savikaina 142 172 184 247
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 228 273 288 286
Bendrojo pelno marža 62% 61% 61% 54%
Veiklos sąnaudos 276 278 287 297
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -48 -5 2 -10
Tipinės veiklos pelno marža -13% -1% 0% -2%
EBITDA 18 19 32 28
EBITDA marža 5% 4% 7% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 4 13 9
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 95 110 106 97
Nematerialus turtas 5 5 3 5
Materialus turtas 90 105 103 91
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 210 198 257 352
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 13 12 14
Per vienerius metus gautinos sumos 118 142 158 223
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 83 43 87 115
TURTO IŠ VISO 353 340 366 452
Nuosavas kapitalas 70 77 92 102
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 134 162 131 123
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 20 16 8
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 18 10 4
Trumpalaikiai įsipareigojimai 117 144 120 119
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 353 340 366 452

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 6% 16% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -55% -5% 2% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,06 0,04 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,80 1,38 2,13 2,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,73 1,28 2,03 2,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,05 1,31 1,29 1,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,89 4,04 4,43 5,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,30 5,78 5,11 5,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 4% 7% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -13% -1% 0% -2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,08 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,03 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tavo pastogė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166576994
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis78,1%
https://tavopastoge.lt/
ROE

9,7%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaida GureckytėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023