• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tavo pastogė“ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 395 370 445 472
Pardavimo savikaina 161 142 172 184
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 234 228 273 288
Bendrojo pelno marža 59% 62% 61% 61%
Veiklos sąnaudos 247 276 278 287
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -13 -48 -5 2
Tipinės veiklos pelno marža -3% -13% -1% 0%
EBITDA 17 18 19 32
EBITDA marža 4% 5% 4% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 2 4 13
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 112 95 110 106
Nematerialus turtas 9 5 5 3
Materialus turtas 103 90 105 103
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 267 210 198 256
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 9 13 12
Per vienerius metus gautinos sumos 176 118 142 158
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 81 83 43 87
TURTO IŠ VISO 440 353 340 366
Nuosavas kapitalas 133 70 77 92
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 307 283 263 274
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 23 9 20 16
Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 18 18 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 107 117 144 120
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 440 353 340 366

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 6% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 4% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,13 0,25 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,49 1,80 1,38 2,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,39 1,73 1,28 2,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,93 0,93 1,28 1,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,44 3,57 4,34 4,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,02 3,65 6,06 5,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 5% 4% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -13% -1% 0%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,08 0,08
Dividendai/grynasis pelnas 0,05 0,03

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tavo pastogė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166576994
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis78,1%
https://tavopastoge.lt/
ROE

15,8%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys