• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tavo pastogė“ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 398 395 370 445
Pardavimo savikaina 143 161 142 172
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 255 234 228 273
Bendrojo pelno marža 64% 59% 62% 61%
Veiklos sąnaudos 260 247 276 278
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -5 -13 -48 -5
Tipinės veiklos pelno marža -1% -3% -13% -1%
EBITDA 7 17 18 19
EBITDA marža 2% 4% 5% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 2 2 4
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 118 112 95 110
Nematerialus turtas 1 9 5 5
Materialus turtas 113 103 90 105
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 5 0 0 0
Trumpalaikis turtas 255 267 210 198
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 10 9 13
Per vienerius metus gautinos sumos 162 176 118 142
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 81 81 83 43
TURTO IŠ VISO 409 440 353 340
Nuosavas kapitalas 129 133 70 77
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 280 307 283 263
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 23 9 20
Ilgalaikiai įsipareigojimai 40 38 18 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 95 107 117 144
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 409 440 353 340

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 2% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 1% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,17 0,13 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,49 1,80 1,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,39 1,73 1,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,93 0,93 1,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,44 3,57 4,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,02 3,65 6,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 5% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -13% -1%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,08 0,08 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,05 0,03 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tavo pastogė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166576994
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis78,1%
https://tavopastoge.lt/
ROE

5,6%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys