• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tavo pastogė“ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 445 472 533 575
Pardavimo savikaina 172 184 247 229
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 273 288 286 346
Bendrojo pelno marža 61% 61% 54% 60%
Veiklos sąnaudos 278 287 297 344
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -5 2 -10 2
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% -2% 0%
EBITDA 19 32 29 30
EBITDA marža 4% 7% 5% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 13 9 8
Grynojo pelno marža 1% 3% 2% 1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 110 106 97 77
Nematerialus turtas 5 3 5 2
Materialus turtas 105 103 91 75
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 198 257 352 335
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 12 14 14
Per vienerius metus gautinos sumos 142 158 223 144
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 43 87 115 177
TURTO IŠ VISO 340 366 452 415
Nuosavas kapitalas 77 92 102 104
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 162 131 123 99
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 20 16 3 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 10 4 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 144 120 119 99
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 340 366 452 415

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 4% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 16% 10% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 2% -10% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,04 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 2,13 2,95 3,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,28 2,03 2,84 3,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,31 1,29 1,18 1,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,04 4,43 5,51 7,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,78 5,11 5,22 5,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 7% 5% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% -2% 0%
Grynojo pelno marža 1% 3% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tavo pastogė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166576994
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis78,1%
https://tavopastoge.lt/
ROE

7,8%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaida GureckytėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30