• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės šilumos tinklai įregistruoti 1998 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens tiekimas Tauragės miesto, Eičių, Taurų ir Tarailių gyvenviečių vartotojams. Kita veikla – aplinkos taršos leidimų pardavimas, transporto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 032 2 874 2 717 3 057
Pardavimo savikaina 2 697 2 627 2 459 2 708
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 335 247 258 349
Bendrojo pelno marža 11% 9% 9% 11%
Veiklos sąnaudos 481 390 386 351
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -146 -143 -128 -2
Tipinės veiklos pelno marža -5% -5% -5% -0%
EBITDA 493 544 359 484
EBITDA marža 16% 19% 13% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 35 -137 4
Grynojo pelno marža 0% 1% -5% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 7 871 7 640 7 221 6 837
Nematerialus turtas 16 6 10 7
Materialus turtas 7 723 7 615 7 166 6 784
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 133 20 45 46
Trumpalaikis turtas 1 491 1 575 1 108 915
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 567 778 424 269
Per vienerius metus gautinos sumos 516 690 514 486
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 408 107 170 160
TURTO IŠ VISO 9 400 9 222 8 336 7 759
Nuosavas kapitalas 4 253 4 284 4 143 4 147
Dotacijos, subsidijos 2 140 2 177 2 077 1 972
Įsipareigojimai 3 007 2 761 2 116 1 640
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 468 2 313 1 655 1 124
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 670 940 1 517 695
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 337 1 821 598 945
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 400 9 222 8 336 7 759

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -3% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% -3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,58 0,54 0,40 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,12 0,86 1,85 0,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,69 0,44 1,14 0,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 0,31 0,31 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,43 0,37 0,37 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,71 0,67 0,64 0,74
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 19% 13% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -5% -5% -0%
Grynojo pelno marža 0% 1% -5% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179478621
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://tauragesst.lt
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys