• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės šilumos tinklai įregistruoti 1998 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens tiekimas Tauragės miesto, Eičių, Taurų ir Tarailių gyvenviečių vartotojams. Kita veikla – aplinkos taršos leidimų pardavimas, transporto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 874 2 717 3 057 4 056
Pardavimo savikaina 2 627 2 459 2 708 4 116
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 247 258 349 -60
Bendrojo pelno marža 9% 9% 11% -1%
Veiklos sąnaudos 340 341 307 353
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -143 -128 -2 -467
Tipinės veiklos pelno marža -5% -5% -0% -12%
EBITDA 544 359 484 -45
EBITDA marža 19% 13% 16% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 -137 4 -405
Grynojo pelno marža 1% -5% 0% -10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 7 640 7 221 6 837 6 542
Nematerialus turtas 6 10 7 4
Materialus turtas 7 615 7 166 6 784 6 416
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 20 45 46 122
Trumpalaikis turtas 1 575 1 108 915 2 162
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 778 424 269 901
Per vienerius metus gautinos sumos 690 514 486 1 097
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 107 170 160 165
TURTO IŠ VISO 9 222 8 336 7 759 8 709
Nuosavas kapitalas 4 284 4 143 4 147 3 739
Dotacijos, subsidijos 2 177 2 077 1 972 1 892
Įsipareigojimai 2 761 2 116 1 640 3 079
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 313 1 655 1 124 2 015
Ilgalaikiai įsipareigojimai 940 1 517 695 557
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 821 598 945 2 522
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 222 8 336 7 759 8 709

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 0% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -3% 0% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -2% -0% -11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 0,20 0,14 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,86 1,85 0,97 0,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,44 1,14 0,68 0,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,33 0,39 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,38 0,45 0,62
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,67 0,66 0,74 1,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 13% 16% -1%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -5% -0% -12%
Grynojo pelno marža 1% -5% 0% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 3,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 -0,01

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179478621
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tauragesst.lt
Grąža savivaldybei

3 tūkst. eurų

ROE

-10,3%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Audrius ArcišauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023