• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės šilumos tinklai įregistruoti 1998 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens tiekimas Tauragės miesto, Eičių, Taurų ir Tarailių gyvenviečių vartotojams. Kita veikla – aplinkos taršos leidimų pardavimas, transporto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 717 3 057 4 056 4 445
Pardavimo savikaina 2 459 2 708 4 116 3 950
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 258 349 -60 495
Bendrojo pelno marža 9% 11% -1% 11%
Veiklos sąnaudos 341 307 353 424
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -128 -2 -467 15
Tipinės veiklos pelno marža -5% -0% -12% 0%
EBITDA 359 484 -45 394
EBITDA marža 13% 16% -1% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -137 4 -405 -58
Grynojo pelno marža -5% 0% -10% -1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 7 221 6 837 6 542 6 146
Nematerialus turtas 10 7 4 10
Materialus turtas 7 166 6 784 6 416 6 004
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 45 46 122 132
Trumpalaikis turtas 1 108 915 2 162 1 723
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 424 269 901 674
Per vienerius metus gautinos sumos 514 486 1 097 872
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 170 160 165 177
TURTO IŠ VISO 8 336 7 759 8 709 7 876
Nuosavas kapitalas 4 143 4 147 3 739 3 693
Dotacijos, subsidijos 2 077 1 972 1 892 1 788
Įsipareigojimai 2 116 1 640 3 079 2 395
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 655 1 124 2 015 1 828
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 517 695 557 419
Trumpalaikiai įsipareigojimai 598 945 2 522 1 976
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 336 7 759 8 709 7 876

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 0% -5% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 0% -10% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -0% -11% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,14 0,23 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,85 0,97 0,86 0,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,14 0,68 0,50 0,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,39 0,47 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,45 0,62 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 0,74 1,08 1,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 16% -1% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -0% -12% 0%
Grynojo pelno marža -5% 0% -10% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 3,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 -0,01 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179478621
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tauragesst.lt
ROE

-1,6%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Audrius ArcišauskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30