• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės šilumos tinklai įregistruoti 1998 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens tiekimas Tauragės miesto, Eičių, Taurų ir Tarailių gyvenviečių vartotojams. Kita veikla – aplinkos taršos leidimų pardavimas, transporto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 918 3 032 2 874 2 717
Pardavimo savikaina 2 444 2 697 2 627 2 459
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 474 335 247 258
Bendrojo pelno marža 16% 11% 9% 9%
Veiklos sąnaudos 457 481 390 386
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17 -146 -143 -128
Tipinės veiklos pelno marža 1% -5% -5% -5%
EBITDA 435 493 544 359
EBITDA marža 15% 16% 19% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 10 35 -137
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% -5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 362 7 871 7 640 7 221
Nematerialus turtas 33 16 6 10
Materialus turtas 6 120 7 723 7 615 7 166
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 209 133 20 45
Trumpalaikis turtas 878 1 491 1 575 1 108
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 254 567 778 424
Per vienerius metus gautinos sumos 528 516 690 514
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 97 408 107 170
TURTO IŠ VISO 7 244 9 400 9 222 8 336
Nuosavas kapitalas 4 267 4 253 4 284 4 143
Dotacijos, subsidijos 1 411 2 140 2 177 2 077
Įsipareigojimai 1 566 3 007 2 761 2 116
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 045 2 468 2 313 1 655
Ilgalaikiai įsipareigojimai 968 1 670 940 1 517
Trumpalaikiai įsipareigojimai 598 1 337 1 821 598
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 244 9 400 9 222 8 336

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 2% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,58 0,54 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,12 0,86 1,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,69 0,44 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,36 0,31 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,43 0,37 0,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,71 0,67 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 16% 19% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% -5% -5%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179478621
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
www.tauragesst.lt
ROE

-3,2%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys