• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės autobusų parkas įregistruotas 1992 m. kovo 27 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. Kita veikla – autobusų nuoma užsakomaisiais maršrutais, siuntų gabenimas autobusais, bilietų pardavimas, bagažo saugojimas, teritorijos aikštelių nuoma įmonėms ir fiziniams asmenims, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklaminių plotų autobusuose nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 011 1 077 1 143 705
Pardavimo savikaina 731 1 013 1 005 562
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 281 64 138 143
Bendrojo pelno marža 28% 6% 12% 20%
Veiklos sąnaudos 239 190 157 33
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 42 -126 -20 109
Tipinės veiklos pelno marža 4% -12% -2% 16%
EBITDA 178 65 179 443
EBITDA marža 18% 6% 16% 63%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 36 -138 -40 81
Grynojo pelno marža 4% -13% -3% 12%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 782 1 551 1 574 2 059
Nematerialus turtas 3 5 4 2
Materialus turtas 778 1 546 1 570 2 058
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 239 112 120 247
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 18 23 22
Per vienerius metus gautinos sumos 129 38 47 24
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 86 56 50 201
TURTO IŠ VISO 1 037 1 685 1 713 2 331
Nuosavas kapitalas 386 248 208 290
Dotacijos, subsidijos 204 875
Įsipareigojimai 651 1 437 1 300 1 167
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 359 1 280 1 113 999
Ilgalaikiai įsipareigojimai 295 1 113 942 832
Trumpalaikiai įsipareigojimai 356 325 358 335
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 037 1 685 1 713 2 331

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -10% -2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -44% -17% 33%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -17% -1% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 5,17 5,34 3,45
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,34 0,34 0,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,29 0,27 0,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,67 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,92 0,73 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,40 5,01 2,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 16% 63%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -2% 16%
Grynojo pelno marža -13% -3% 12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179286788
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.tauragesautobusai.lt/
ROE

32,7%

Darbuotojų skaičius

56

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas MartinavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Andžela JakienėUžimtumo tarnybos prie SADM Klaipėdos Klientų aptarnavimo departamento patarėja

Informacija aktuali: 2021/06/01