• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės autobusų parkas įregistruotas 1992 m. kovo 27 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. Kita veikla – autobusų nuoma užsakomaisiais maršrutais, siuntų gabenimas autobusais, bilietų pardavimas, bagažo saugojimas, teritorijos aikštelių nuoma įmonėms ir fiziniams asmenims, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklaminių plotų autobusuose nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 143 705 632 1 167
Pardavimo savikaina 1 005 562 629 944
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 138 143 3 223
Bendrojo pelno marža 12% 20% 1% 19%
Veiklos sąnaudos 157 33 126 195
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -20 109 -123 28
Tipinės veiklos pelno marža -2% 16% -19% 2%
EBITDA 179 443 268 502
EBITDA marža 16% 63% 42% 43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -40 81 -136 14
Grynojo pelno marža -3% 12% -22% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 574 2 059 1 798 1 986
Nematerialus turtas 4 2 0
Materialus turtas 1 570 2 058 1 798 1 986
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 120 247 164 266
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 22 27 35
Per vienerius metus gautinos sumos 47 24 23 40
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 50 201 114 192
TURTO IŠ VISO 1 713 2 331 1 980 2 271
Nuosavas kapitalas 208 290 154 167
Dotacijos, subsidijos 204 875 786 1 129
Įsipareigojimai 1 300 1 167 1 041 975
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 113 999 807 639
Ilgalaikiai įsipareigojimai 942 832 657 442
Trumpalaikiai įsipareigojimai 358 335 384 533
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 713 2 331 1 980 2 271

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 4% -6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -17% 33% -61% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 10% -15% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,65 0,43 0,41 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,34 0,74 0,43 0,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,27 0,67 0,36 0,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,67 0,30 0,32 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,73 0,34 0,35 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,49 2,43 4,12 6,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 63% 42% 43%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 16% -19% 2%
Grynojo pelno marža -3% 12% -22% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179286788
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tauragesautobusai.lt/
ROE

8,4%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas MartinavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023