• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės autobusų parkas įregistruotas 1992 m. kovo 27 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. Kita veikla – autobusų nuoma užsakomaisiais maršrutais, siuntų gabenimas autobusais, bilietų pardavimas, bagažo saugojimas, teritorijos aikštelių nuoma įmonėms ir fiziniams asmenims, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklaminių plotų autobusuose nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 077 1 143 705 632
Pardavimo savikaina 1 013 1 005 562 629
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 64 138 143 3
Bendrojo pelno marža 6% 12% 20% 1%
Veiklos sąnaudos 190 157 33 126
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -126 -20 109 -123
Tipinės veiklos pelno marža -12% -2% 16% -19%
EBITDA 65 179 443 268
EBITDA marža 6% 16% 63% 42%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -138 -40 81 -136
Grynojo pelno marža -13% -3% 12% -22%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 551 1 574 2 059 1 798
Nematerialus turtas 5 4 2 0
Materialus turtas 1 546 1 570 2 058 1 798
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 112 120 247 164
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 23 22 27
Per vienerius metus gautinos sumos 38 47 24 23
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 56 50 201 114
TURTO IŠ VISO 1 685 1 713 2 331 1 980
Nuosavas kapitalas 248 208 290 153
Dotacijos, subsidijos 204 875 786
Įsipareigojimai 1 437 1 300 1 167 1 041
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 280 1 113 999 807
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 113 942 832 657
Trumpalaikiai įsipareigojimai 325 358 335 384
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 685 1 713 2 331 1 980

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -10% -2% 4% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -44% -17% 33% -61%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -17% -1% 11% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 5,17 5,34 3,45 5,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,34 0,34 0,74 0,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,29 0,27 0,67 0,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,67 0,35 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,92 0,73 0,39 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,40 5,01 2,83 2,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 16% 63% 42%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -2% 16% -19%
Grynojo pelno marža -13% -3% 12% -22%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179286788
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.tauragesautobusai.lt/
ROE

-61,5%

Darbuotojų skaičius

60

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys