• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“ bendrovė įregistruota 2018m. spalio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – susijusi su keleivių, gyvūnų ar krovinių vežimu vandens transportu, transporto terminalų, tokių kaip uostai ir krantinės eksploatavimas, vandens kelių šliuzų ir kt. eksploatavimas, navigacijos, laivų vedimo (locmanų veikla) ir švartavimo veikla, laivų pakrovimas ar iškrovimas baržomis (lichteriu), laivų gelbėjimo veikla, švyturių veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 20 20 23 33
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 20 23 33
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 17 12 8 32
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 8 15 1
Tipinės veiklos pelno marža 17% 42% 64% 3%
EBITDA 4 10 15 2
EBITDA marža 18% 51% 66% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 8 13 1
Grynojo pelno marža 14% 41% 54% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 1 1 126
Nematerialus turtas
Materialus turtas 0 1 1 126
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 11 22 35 158
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0
Per vienerius metus gautinos sumos 1 6 103
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 22 28 55
TURTO IŠ VISO 11 23 36 284
Nuosavas kapitalas 4 12 25 26
Dotacijos, subsidijos 125
Įsipareigojimai 7 11 11 134
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 1 0 1
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 11 11 134
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 23 36 284

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 30% 47% 42% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 104% 98% 67% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 81% 67% 59% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,62 2,06 3,21 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,62 2,06 3,19 1,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,78 0,85 0,64 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 22,11 23,00 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,75 1,60 0,92 1,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 51% 66% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 42% 64% 3%
Grynojo pelno marža 14% 41% 54% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas304942928
  • SektoriusKita
  • VeiklaJūrų ir pakrančių vandens krovininis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

3,6%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas PranckevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023