• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“ bendrovė įregistruota 2018m. spalio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – susijusi su keleivių, gyvūnų ar krovinių vežimu vandens transportu, transporto terminalų, tokių kaip uostai ir krantinės eksploatavimas, vandens kelių šliuzų ir kt. eksploatavimas, navigacijos, laivų vedimo (locmanų veikla) ir švartavimo veikla, laivų pakrovimas ar iškrovimas baržomis (lichteriu), laivų gelbėjimo veikla, švyturių veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 3 20 20
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 3 20 20
Bendrojo pelno marža 0% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 0 2 17 12
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 1 3 8
Tipinės veiklos pelno marža 0% 42% 17% 42%
EBITDA 0 1 4 10
EBITDA marža 0% 42% 18% 51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 1 3 8
Grynojo pelno marža 0% 40% 14% 41%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 0 0 1
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 0 0 0 1
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 0 8 11 22
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 8 11 22
TURTO IŠ VISO 0 8 11 23
Nuosavas kapitalas 0 1 4 12
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 0 1 7 11
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 1
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 1 7 11
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 8 11 23

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 45% 158% 157%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,66 1,62 2,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,66 1,62 2,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,89 2,10 1,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 43,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 5,06 7,17 2,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 42% 18% 51%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 42% 17% 42%
Grynojo pelno marža 0% 40% 14% 41%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas304942928
  • SektoriusKita
  • VeiklaJūrų ir pakrančių vandens krovininis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

98,0%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys