• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“ bendrovė įregistruota 2018m. spalio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – susijusi su keleivių, gyvūnų ar krovinių vežimu vandens transportu, transporto terminalų, tokių kaip uostai ir krantinės eksploatavimas, vandens kelių šliuzų ir kt. eksploatavimas, navigacijos, laivų vedimo (locmanų veikla) ir švartavimo veikla, laivų pakrovimas ar iškrovimas baržomis (lichteriu), laivų gelbėjimo veikla, švyturių veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 20 20 23
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 20 20 23
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 2 17 12 8
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 3 8 15
Tipinės veiklos pelno marža 42% 17% 42% 64%
EBITDA 1 4 10 15
EBITDA marža 42% 18% 51% 66%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 3 8 13
Grynojo pelno marža 40% 14% 41% 54%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 1
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 1
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 8 11 22 35
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0
Per vienerius metus gautinos sumos 1 7
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 11 22 28
TURTO IŠ VISO 8 11 23 36
Nuosavas kapitalas 1 4 12 25
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 7 11 11
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 7 11 11
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 11 23 36

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 35% 30% 47% 42%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 200% 104% 98% 67%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 45% 158% 158% 118%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,66 1,62 2,06 3,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,66 1,62 2,06 3,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 2,10 1,15 0,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 44,22 25,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,06 7,17 2,40 1,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% 18% 51% 66%
Tipinės veiklos pelno marža 42% 17% 42% 64%
Grynojo pelno marža 40% 14% 41% 54%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas304942928
  • SektoriusKita
  • VeiklaJūrų ir pakrančių vandens krovininis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

67,0%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys