• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“ bendrovė įregistruota 2018m. spalio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – susijusi su keleivių, gyvūnų ar krovinių vežimu vandens transportu, transporto terminalų, tokių kaip uostai ir krantinės eksploatavimas, vandens kelių šliuzų ir kt. eksploatavimas, navigacijos, laivų vedimo (locmanų veikla) ir švartavimo veikla, laivų pakrovimas ar iškrovimas baržomis (lichteriu), laivų gelbėjimo veikla, švyturių veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 20 23 33 31
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 23 33 31
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 12 8 32 31
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 15 1 0
Tipinės veiklos pelno marža 42% 64% 3% 0%
EBITDA 10 15 2 1
EBITDA marža 51% 66% 6% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 13 1 0
Grynojo pelno marža 41% 54% 3% 0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 1 126 5 549
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 1 1 126 5 548
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 22 35 158 186
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 1 6 103 45
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 28 55 140
TURTO IŠ VISO 23 36 284 5 735
Nuosavas kapitalas 12 25 26 5 356
Dotacijos, subsidijos 125 248
Įsipareigojimai 11 11 134 131
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 11 134 131
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 36 284 5 735

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 47% 42% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 98% 67% 4% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 67% 59% 4% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,06 3,21 1,18 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,06 3,19 1,18 1,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,64 0,12 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 22,11 23,00 0,26 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,60 0,92 1,28 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 51% 66% 6% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 42% 64% 3% 0%
Grynojo pelno marža 41% 54% 3% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 18,50
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 308,33

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas304942928
  • SektoriusKita
  • VeiklaJūrų ir pakrančių vandens krovininis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
Grąža savivaldybei

18 tūkst. eurų

ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas PranckevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30