• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Švenčionių švara“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas, kitų bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra ir remontas, miesto gatvių ir kitų teritorijų valymas ,šiukšlių rinkimas ir išvežimas, gatvių apšvietimo priežiūra, transporto paslaugos, viešojo tualeto ir autobusų stoties eksploatavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 205 1 182 1 239 1 441
Pardavimo savikaina 1 102 1 205 1 287 1 392
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 103 -24 -48 48
Bendrojo pelno marža 9% -2% -4% 3%
Veiklos sąnaudos 135 131 117 130
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -155 -164 -82
Tipinės veiklos pelno marža -3% -13% -13% -6%
EBITDA -2 -100 -83 -43
EBITDA marža -0% -8% -7% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 -161 -171 -94
Grynojo pelno marža -0% -14% -14% -7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 172 225 160 127
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 150 203 139 106
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 22 22 22 22
Trumpalaikis turtas 590 689 942 741
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 20 17 12
Per vienerius metus gautinos sumos 376 511 532 364
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 206 158 394 364
TURTO IŠ VISO 763 915 1 104 870
Nuosavas kapitalas 182 46 -50 -144
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 582 869 1 154 1 014
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 366 410 437
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 582 869 1 154 1 014
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 763 915 1 104 870

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -19% -17% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -141% 8749% 97%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -677% 610% 114%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 8,00 -8,24 -3,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 0,79 0,82 0,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 0,77 0,80 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,58 1,41 1,23 1,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,98 5,96 6,44 10,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,59 10,38 -635,38 -14,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% -8% -7% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -13% -13% -6%
Grynojo pelno marža -0% -14% -14% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Švenčionių švara“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178602767
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaŠvenčionių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://svencioniusvara.lt/
ROE

97,3%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys