• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Švenčionių švara“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas, kitų bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra ir remontas, miesto gatvių ir kitų teritorijų valymas ,šiukšlių rinkimas ir išvežimas, gatvių apšvietimo priežiūra, transporto paslaugos, viešojo tualeto ir autobusų stoties eksploatavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 178 1 205 1 182 1 239
Pardavimo savikaina 1 100 1 102 1 205 1 287
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 78 103 -24 -48
Bendrojo pelno marža 7% 9% -2% -4%
Veiklos sąnaudos 130 135 131 117
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -52 -32 -155 -164
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -13% -13%
EBITDA -7 -2 -100 -83
EBITDA marža -1% -0% -8% -7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -51 -2 -161 -171
Grynojo pelno marža -4% -0% -14% -14%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 174 172 225 160
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 151 150 203 139
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 22 22 22 22
Trumpalaikis turtas 583 590 689 942
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 9 20 17
Per vienerius metus gautinos sumos 443 376 511 532
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 135 206 158 394
TURTO IŠ VISO 758 763 915 1 104
Nuosavas kapitalas 184 182 46 -50
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 574 582 869 1 154
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 366 410
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 574 582 869 1 154
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 758 763 915 1 104

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -19% -17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -141% 8749%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -677% 610%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 8,00 -8,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,02 0,79 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,00 0,77 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,58 1,41 1,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 6,98 5,96 6,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 6,59 10,38 -635,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -0% -8% -7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -13% -13%
Grynojo pelno marža 0% -0% -14% -14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Švenčionių švara“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178602767
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaŠvenčionių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://svencioniusvara.lt/
ROE

8748,7%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys