• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įregistruota 1998 m. lapkričio 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – viešojo transporto organizavimas, viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas, rinkliavų už automobilių stovėjimą organizavimas, eismo stebėjimas ir šviesoforinis jo valdymas, šviesoforinio valdymo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo sistemų administravimas ir šių sistemų priežiūros organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 39 033 40 115 28 228 27 327
Pardavimo savikaina 30 050 30 688 19 422 18 411
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 983 9 427 8 807 8 916
Bendrojo pelno marža 23% 23% 31% 33%
Veiklos sąnaudos 7 726 8 679 8 906 8 719
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 257 748 -100 197
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% -0% 1%
EBITDA 1 962 1 817 690 650
EBITDA marža 5% 5% 2% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 084 668 -29 279
Grynojo pelno marža 3% 2% -0% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 9 200 8 394 7 528 7 570
Nematerialus turtas 935 822 534 460
Materialus turtas 7 888 7 101 6 954 7 065
Finansinis turtas 347 441
Kitas ilgalaikis turtas 30 29 40 45
Trumpalaikis turtas 13 343 8 706 4 640 9 081
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 80 79 127
Per vienerius metus gautinos sumos 9 886 5 707 2 720 5 351
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 413 2 920 1 841 3 603
TURTO IŠ VISO 22 580 17 180 12 194 16 962
Nuosavas kapitalas 6 355 5 707 4 723 4 946
Dotacijos, subsidijos 3 023 2 662 2 300 2 231
Įsipareigojimai 12 192 7 706 4 563 5 376
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 086
Ilgalaikiai įsipareigojimai 401 52 92 85
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 791 7 654 4 471 5 264
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 580 17 180 12 194 16 962

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 3% -0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% 11% -1% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 24% 17% -1% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,80
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 1,14 1,04 1,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,13 1,13 1,02 1,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,51 2,02 1,92 1,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,42 4,56 3,55 3,62
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,12 6,65 5,41 5,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 5% 2% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% -0% 1%
Grynojo pelno marža 3% 2% -0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 981,00 797,92 56,22 17,20
Dividendai/grynasis pelnas 0,90 1,19 -1,96 0,06

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Susisiekimo paslaugos“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas124644360
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vilniustransport.lt/lt/
ROE

5,6%

Darbuotojų skaičius

205

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys