• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įregistruota 1998 m. lapkričio 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – viešojo transporto organizavimas, viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas, rinkliavų už automobilių stovėjimą organizavimas, eismo stebėjimas ir šviesoforinis jo valdymas, šviesoforinio valdymo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo sistemų administravimas ir šių sistemų priežiūros organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 38 283 39 033 40 115 28 228
Pardavimo savikaina 29 640 30 050 30 688 19 422
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 643 8 983 9 427 8 806
Bendrojo pelno marža 23% 23% 23% 31%
Veiklos sąnaudos 7 054 7 726 8 679 8 906
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 589 1 257 748 -100
Tipinės veiklos pelno marža 4% 3% 2% -0%
EBITDA 2 118 1 962 1 817 690
EBITDA marža 6% 5% 5% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 372 1 084 668 -29
Grynojo pelno marža 4% 3% 2% -0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 628 9 200 8 394 7 783
Nematerialus turtas 199 935 822 534
Materialus turtas 8 685 7 888 7 101 7 208
Finansinis turtas 4 718 347 441 0
Kitas ilgalaikis turtas 25 30 29 40
Trumpalaikis turtas 15 623 13 343 8 706 4 640
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 44 80 79
Per vienerius metus gautinos sumos 11 577 9 886 5 707 2 720
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 003 3 413 2 920 1 841
TURTO IŠ VISO 29 278 22 580 17 180 12 449
Nuosavas kapitalas 6 404 6 355 5 707 4 978
Dotacijos, subsidijos 3 890 3 023 2 662 2 300
Įsipareigojimai 18 080 12 192 7 706 4 563
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 5 086 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 091 401 52 92
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 989 11 791 7 654 4 471
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 278 22 580 17 180 12 449

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 3% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 17% 11% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 24% 17% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,80 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,13 1,14 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,13 1,13 1,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,51 2,02 1,91
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,42 4,56 3,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 6,12 6,65 5,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% 5% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 2% -0%
Grynojo pelno marža 0% 3% 2% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 981,00 797,92 56,22
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,90 1,19 -1,96

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Susisiekimo paslaugos“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas124644360
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.vilniustransport.lt/lt/
ROE

-0,6%

Darbuotojų skaičius

189

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys