• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įregistruota 1998 m. lapkričio 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – viešojo transporto organizavimas, viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas, rinkliavų už automobilių stovėjimą organizavimas, eismo stebėjimas ir šviesoforinis jo valdymas, šviesoforinio valdymo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo sistemų administravimas ir šių sistemų priežiūros organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 40 115 28 228 27 327 38 267
Pardavimo savikaina 30 688 19 422 24 605 32 651
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 427 8 807 2 722 5 616
Bendrojo pelno marža 23% 31% 10% 15%
Veiklos sąnaudos 7 324 7 939 2 014 3 174
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 748 -100 197 1 775
Tipinės veiklos pelno marža 2% -0% 1% 5%
EBITDA 1 817 690 650 2 448
EBITDA marža 5% 2% 2% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 668 -29 279 1 554
Grynojo pelno marža 2% -0% 1% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 8 394 7 528 7 817 12 404
Nematerialus turtas 822 534 460 659
Materialus turtas 7 101 6 954 7 065 8 160
Finansinis turtas 441 0 248 3 513
Kitas ilgalaikis turtas 29 40 45 72
Trumpalaikis turtas 8 706 4 640 9 177 13 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 80 79 55 41
Per vienerius metus gautinos sumos 5 707 2 720 5 351 2 743
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 168 231
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 920 1 841 3 603 10 151
TURTO IŠ VISO 17 180 12 194 17 210 25 869
Nuosavas kapitalas 5 707 4 723 4 946 6 624
Dotacijos, subsidijos 2 662 2 300 2 231 3 048
Įsipareigojimai 7 706 4 563 5 692 10 702
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 245 3 753
Ilgalaikiai įsipareigojimai 52 92 190 3 316
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 654 4 471 5 501 7 386
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 17 180 12 194 17 210 25 869

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -0% 2% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% -1% 6% 27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -2% 4% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,01 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,14 1,04 1,67 1,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,13 1,02 1,66 1,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,33 2,31 1,59 1,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,78 3,75 3,50 3,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 7,03 5,98 5,52 5,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 2% 2% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -0% 1% 5%
Grynojo pelno marža 2% -0% 1% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 797,92 56,22 17,10 948,50
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 -1,96 0,06 0,61

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Susisiekimo paslaugos“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas124644360
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://judu.lt/
Grąža savivaldybei

948 tūkst. eurų

ROE

26,9%

Darbuotojų skaičius

200

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gintaras MacijauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023