• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo šiluma“ įregistruota 2010 m. vasario 1 d. Pagrindinė veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas bei priskirtų daugiabučių namų administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 057 890 805 682
Pardavimo savikaina 681 737 691 607
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 375 152 115 75
Bendrojo pelno marža 36% 17% 14% 11%
Veiklos sąnaudos 100 125 126 123
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 275 27 -11 -48
Tipinės veiklos pelno marža 26% 3% -1% -7%
EBITDA 626 386 380 335
EBITDA marža 59% 43% 47% 49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 256 34 24 -32
Grynojo pelno marža 24% 4% 3% -5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 654 4 581 4 853 4 519
Nematerialus turtas 15 10 4 0
Materialus turtas 4 640 4 567 4 845 4 515
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 4 4 4
Trumpalaikis turtas 773 571 469 714
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 113 69 58
Per vienerius metus gautinos sumos 231 193 170 179
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 514 265 229 477
TURTO IŠ VISO 5 431 5 156 5 325 5 236
Nuosavas kapitalas 3 866 3 899 3 923 3 891
Dotacijos, subsidijos 1 060 1 073 1 233 1 141
Įsipareigojimai 365 83 95 125
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 278 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 73 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 292 83 95 125
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 431 5 156 5 325 5 236

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 6,92 4,96 5,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,55 4,23 5,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,17 0,15 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,19 0,17 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,23 0,21 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 43% 47% 49%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% -1% -7%
Grynojo pelno marža 0% 4% 3% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas273889830
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.uabskuodosiluma.lt/
ROE

-0,8%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys