• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo šiluma“ įregistruota 2010 m. vasario 1 d. Pagrindinė veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas bei priskirtų daugiabučių namų administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 805 682 890 1 229
Pardavimo savikaina 691 607 684 994
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 75 206 235
Bendrojo pelno marža 14% 11% 23% 19%
Veiklos sąnaudos 104 104 117 123
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -11 -48 74 93
Tipinės veiklos pelno marža -1% -7% 8% 8%
EBITDA 380 335 447 446
EBITDA marža 47% 49% 50% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 -32 91 90
Grynojo pelno marža 3% -5% 10% 7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 4 853 4 519 4 177 4 009
Nematerialus turtas 4 0 8 5
Materialus turtas 4 845 4 515 4 169 4 004
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 4 4 0 0
Trumpalaikis turtas 469 714 1 099 1 273
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 69 58 75 148
Per vienerius metus gautinos sumos 170 179 256 356
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 229 477 768 769
TURTO IŠ VISO 5 325 5 236 5 279 5 284
Nuosavas kapitalas 3 923 3 891 3 982 4 071
Dotacijos, subsidijos 1 233 1 141 1 060 989
Įsipareigojimai 95 125 157 143
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 95 125 157 143
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 325 5 236 5 279 5 284

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -1% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,96 5,71 6,99 8,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,23 5,24 6,51 7,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,13 0,17 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,17 0,15 0,21 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,18 0,22 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 47% 49% 50% 36%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -7% 8% 8%
Grynojo pelno marža 3% -5% 10% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas273889830
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://uabskuodosiluma.lt/
ROE

2,2%

Darbuotojų skaičius

16

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Stasys GutautasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023