• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo šiluma“ įregistruota 2010 m. vasario 1 d. Pagrindinė veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas bei priskirtų daugiabučių namų administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 890 805 682 890
Pardavimo savikaina 737 691 607 684
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 152 115 75 206
Bendrojo pelno marža 17% 14% 11% 23%
Veiklos sąnaudos 125 126 123 132
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 27 -11 -48 74
Tipinės veiklos pelno marža 3% -1% -7% 8%
EBITDA 386 380 335 447
EBITDA marža 43% 47% 49% 50%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 24 -32 91
Grynojo pelno marža 4% 3% -5% 10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 581 4 853 4 519 4 177
Nematerialus turtas 10 4 0 8
Materialus turtas 4 567 4 845 4 515 4 169
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 4 4 4 0
Trumpalaikis turtas 571 469 714 1 099
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 113 69 58 75
Per vienerius metus gautinos sumos 193 170 179 256
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 265 229 477 768
TURTO IŠ VISO 5 156 5 325 5 236 5 279
Nuosavas kapitalas 3 899 3 923 3 891 3 982
Dotacijos, subsidijos 1 073 1 233 1 141 1 060
Įsipareigojimai 83 95 125 157
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 83 95 125 157
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 156 5 325 5 236 5 279

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% -1% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,92 4,96 5,71 6,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,55 4,23 5,24 6,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,15 0,13 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,19 0,17 0,15 0,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,21 0,17 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% 47% 49% 50%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -1% -7% 8%
Grynojo pelno marža 4% 3% -5% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas273889830
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://uabskuodosiluma.lt/
ROE

2,3%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys