• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo šiluma“ įregistruota 2010 m. vasario 1 d. Pagrindinė veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas bei priskirtų daugiabučių namų administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 682 890 1 229 1 089
Pardavimo savikaina 607 684 994 872
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 75 206 235 217
Bendrojo pelno marža 11% 23% 19% 20%
Veiklos sąnaudos 104 117 123 124
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -48 74 93 76
Tipinės veiklos pelno marža -7% 8% 8% 7%
EBITDA 335 447 446 402
EBITDA marža 49% 50% 36% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -32 91 90 76
Grynojo pelno marža -5% 10% 7% 7%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 4 519 4 177 4 009 3 734
Nematerialus turtas 0 8 5 3
Materialus turtas 4 515 4 169 4 004 3 731
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 4 0 0 0
Trumpalaikis turtas 714 1 099 1 273 1 643
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 58 75 148 85
Per vienerius metus gautinos sumos 179 256 356 185
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 477 768 769 1 373
TURTO IŠ VISO 5 236 5 279 5 284 5 381
Nuosavas kapitalas 3 891 3 982 4 071 4 147
Dotacijos, subsidijos 1 141 1 060 989 931
Įsipareigojimai 125 157 143 229
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 125 157 143 229
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 236 5 279 5 284 5 381

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 2% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 2% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 2% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,71 6,99 8,93 7,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,24 6,51 7,89 6,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,17 0,23 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,21 0,31 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,18 0,22 0,30 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 49% 50% 36% 37%
Tipinės veiklos pelno marža -7% 8% 8% 7%
Grynojo pelno marža -5% 10% 7% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas273889830
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://uabskuodosiluma.lt/
ROE

1,8%

Darbuotojų skaičius

15

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas JurgutisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30