• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų šiluma“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 21 d. Pagrindinė veikla – šiluminės energijos gavyba katilinėse ir jos perdavimas, karšto vandens tiekimas; šilumos tiekimo tinklų, katilinių eksploatacija, remontas, plėtra, statyba; vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 073 1 957 1 828 2 258
Pardavimo savikaina 2 004 1 912 1 627 1 803
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 45 201 455
Bendrojo pelno marža 3% 2% 11% 20%
Veiklos sąnaudos 273 295 333 403
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -204 -250 -132 53
Tipinės veiklos pelno marža -10% -13% -7% 2%
EBITDA 196 349 477 571
EBITDA marža 9% 18% 26% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -118 10 87 198
Grynojo pelno marža -6% 1% 5% 9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 176 2 908 3 617 3 479
Nematerialus turtas 27 25 15 6
Materialus turtas 2 989 2 723 3 598 3 469
Finansinis turtas 4 4 4 4
Kitas ilgalaikis turtas 155 155
Trumpalaikis turtas 1 140 1 141 1 105 1 408
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 191 144 89 186
Per vienerius metus gautinos sumos 765 758 733 842
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 184 238 284 380
TURTO IŠ VISO 4 353 4 091 4 735 4 901
Nuosavas kapitalas 2 511 2 521 2 414 2 612
Dotacijos, subsidijos 625 545 465 723
Įsipareigojimai 1 103 886 1 653 1 306
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 476 320 679 715
Ilgalaikiai įsipareigojimai 456 287 261 514
Trumpalaikiai įsipareigojimai 647 599 1 392 791
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 353 4 091 4 735 4 901

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 0% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 0% 4% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% 0% 6% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,13 0,28 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,76 1,90 0,79 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,47 1,66 0,73 1,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,46 0,41 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,64 0,56 0,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,81 0,78 0,74 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 18% 26% 25%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -13% -7% 2%
Grynojo pelno marža -6% 1% 5% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas278312850
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://sirvintusiluma.lt/
ROE

7,9%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys