• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų šiluma“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 21 d. Pagrindinė veikla – šiluminės energijos gavyba katilinėse ir jos perdavimas, karšto vandens tiekimas; šilumos tiekimo tinklų, katilinių eksploatacija, remontas, plėtra, statyba; vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 475 2 073 1 957 1 828
Pardavimo savikaina 1 299 2 004 1 912 1 627
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 176 69 45 201
Bendrojo pelno marža 12% 3% 2% 11%
Veiklos sąnaudos 280 273 295 333
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -105 -204 -250 -132
Tipinės veiklos pelno marža -7% -10% -13% -7%
EBITDA 390 196 349 477
EBITDA marža 26% 9% 18% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 -118 10 87
Grynojo pelno marža 1% -6% 1% 5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 448 3 176 2 908 3 772
Nematerialus turtas 15 27 25 15
Materialus turtas 3 273 2 989 2 723 3 598
Finansinis turtas 4 4 4 4
Kitas ilgalaikis turtas 155 155 155 155
Trumpalaikis turtas 897 1 140 1 141 1 138
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 182 191 144 111
Per vienerius metus gautinos sumos 570 765 758 743
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 144 184 238 284
TURTO IŠ VISO 4 413 4 353 4 091 4 929
Nuosavas kapitalas 2 629 2 511 2 521 2 608
Dotacijos, subsidijos 714 625 545 465
Įsipareigojimai 1 030 1 103 886 1 653
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 520 476 320 678
Ilgalaikiai įsipareigojimai 441 456 287 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 589 647 599 1 392
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 413 4 353 4 091 4 929

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -7% 0% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,19 0,13 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,76 1,90 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,47 1,66 0,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,47 0,46 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,63 0,64 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,81 0,78 0,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 18% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -10% -13% -7%
Grynojo pelno marža 0% -6% 1% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas278312850
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://sirvintusiluma.lt/
ROE

3,4%

Darbuotojų skaičius

68

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys