• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Paslaugos teikiamos visam Šilutes rajonui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 669 2 734 2 830 3 393
Pardavimo savikaina 2 034 2 050 2 545 2 654
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 635 684 286 740
Bendrojo pelno marža 24% 25% 10% 22%
Veiklos sąnaudos 441 491 560 608
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 -15 -481 -81
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -17% -2%
EBITDA 455 391 -42 408
EBITDA marža 17% 14% -1% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 80 15 -385 -93
Grynojo pelno marža 3% 1% -14% -3%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 24 559 25 030 24 370 23 468
Nematerialus turtas 14 12 4 22
Materialus turtas 24 438 24 914 24 195 23 260
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 108 105 171 186
Trumpalaikis turtas 714 775 529 526
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 52 44 65 60
Per vienerius metus gautinos sumos 294 315 333 383
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 369 416 131 84
TURTO IŠ VISO 25 275 25 808 24 915 23 998
Nuosavas kapitalas 4 789 4 804 4 420 4 346
Dotacijos, subsidijos 17 517 17 468 16 387 15 378
Įsipareigojimai 2 968 3 536 4 109 4 275
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 246 299 46 23
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 230 2 799 3 140 3 324
Trumpalaikiai įsipareigojimai 739 737 968 951
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 275 25 808 24 915 23 998

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -2% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% -8% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -6% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,97 1,05 0,55 0,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,90 0,99 0,48 0,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,12 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,57 0,64 0,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 14% -1% 12%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -17% -2%
Grynojo pelno marža 3% 1% -14% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177059215
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://silutes-vandenys.lt/
ROE

-2,1%

Darbuotojų skaičius

98

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Alfredas MarkvaldasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30