• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Paslaugos teikiamos visam Šilutes rajonui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 532 2 627 2 586 2 669
Pardavimo savikaina 1 946 2 009 2 028 2 034
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 586 618 558 635
Bendrojo pelno marža 23% 24% 22% 24%
Veiklos sąnaudos 597 597 678 640
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -11 20 -120 -6
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% -5% -0%
EBITDA 376 438 359 455
EBITDA marža 15% 17% 14% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 64 -29 80
Grynojo pelno marža 0% 2% -1% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 994 24 992 25 670 24 559
Nematerialus turtas 23 12 2 14
Materialus turtas 24 869 24 885 25 567 24 438
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 102 95 102 108
Trumpalaikis turtas 399 557 557 714
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 48 41 69 52
Per vienerius metus gautinos sumos 292 301 290 294
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 215 198 369
TURTO IŠ VISO 25 396 25 551 26 229 25 275
Nuosavas kapitalas 4 674 4 739 4 710 4 789
Dotacijos, subsidijos 18 924 18 436 18 676 17 517
Įsipareigojimai 1 798 2 374 2 843 2 968
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 143 511 2 394 2 572
Ilgalaikiai įsipareigojimai 630 1 511 2 091 2 230
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 168 863 753 739
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 396 25 551 26 229 25 275

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,11 0,51 0,54
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,65 0,74 0,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,60 0,65 0,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,10 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,11 0,10 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,56 0,55 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 17% 14% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -5% -0%
Grynojo pelno marža 0% 2% -1% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177059215
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.silutes-vandenys.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

98

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys