• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Paslaugos teikiamos visam Šilutes rajonui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 627 2 586 2 669 2 734
Pardavimo savikaina 2 009 2 028 2 034 2 050
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 618 558 635 684
Bendrojo pelno marža 24% 22% 24% 25%
Veiklos sąnaudos 597 678 640 700
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 20 -120 -6 -15
Tipinės veiklos pelno marža 1% -5% -0% -1%
EBITDA 438 359 455 393
EBITDA marža 17% 14% 17% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 64 -29 80 15
Grynojo pelno marža 2% -1% 3% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 24 992 25 670 24 559 25 030
Nematerialus turtas 12 2 14 12
Materialus turtas 24 885 25 567 24 438 24 914
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 95 102 108 105
Trumpalaikis turtas 557 557 714 775
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 69 52 44
Per vienerius metus gautinos sumos 301 290 294 315
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 215 198 369 416
TURTO IŠ VISO 25 551 26 229 25 275 25 808
Nuosavas kapitalas 4 739 4 710 4 789 4 804
Dotacijos, subsidijos 18 436 18 676 17 517 17 468
Įsipareigojimai 2 374 2 843 2 968 3 536
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 511 2 394 246 299
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 511 2 091 2 230 2 799
Trumpalaikiai įsipareigojimai 863 753 739 737
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 551 26 229 25 275 25 808

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -1% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,51 0,05 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,65 0,74 0,97 1,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,60 0,65 0,90 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,10 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,55 0,56 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 14% 17% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -5% -0% -1%
Grynojo pelno marža 2% -1% 3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177059215
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.silutes-vandenys.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

98

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys