• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įregistruota 1994 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – centralizuotas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas vartotojams. Kita veikla – šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra ir remontas, pastatų vidaus šildymo sistemų vamzdynų praplovimas termofikaciniu vandeniu ir hidrauliniai bandymai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 559 3 359 2 831 3 755
Pardavimo savikaina 3 422 3 307 2 774 3 362
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 136 52 57 393
Bendrojo pelno marža 4% 2% 2% 10%
Veiklos sąnaudos 409 414 394 381
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -273 -362 -337 12
Tipinės veiklos pelno marža -8% -11% -12% 0%
EBITDA 260 251 317 560
EBITDA marža 7% 7% 11% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -151 -216 -262 -61
Grynojo pelno marža -4% -6% -9% -2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 7 717 9 701 9 383 9 216
Nematerialus turtas 12 5 2 0
Materialus turtas 7 615 9 569 9 207 9 030
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 84 121 168 180
Trumpalaikis turtas 1 286 949 936 1 210
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 322 252 259 318
Per vienerius metus gautinos sumos 714 573 525 841
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 250 123 69 51
TURTO IŠ VISO 9 039 10 709 10 345 10 434
Nuosavas kapitalas 4 610 4 395 4 132 4 071
Dotacijos, subsidijos 2 179 3 328 3 363 3 519
Įsipareigojimai 2 223 2 969 2 836 2 835
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 189 2 581 2 261 2 174
Ilgalaikiai įsipareigojimai 493 1 641 1 331 1 657
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 730 1 328 1 505 1 178
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 039 10 709 10 345 10 434

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -2% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -5% -6% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -4% -5% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,26 0,59 0,55 0,53
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,74 0,71 0,62 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,56 0,52 0,45 0,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,41 0,34 0,27 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,48 0,39 0,30 0,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 0,75 0,66 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 7% 11% 15%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -11% -12% 0%
Grynojo pelno marža -4% -6% -9% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177217875
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://silutesst.lt/
ROE

-1,5%

Darbuotojų skaičius

71

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys