• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įregistruota 1994 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – centralizuotas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas vartotojams. Kita veikla – šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra ir remontas, pastatų vidaus šildymo sistemų vamzdynų praplovimas termofikaciniu vandeniu ir hidrauliniai bandymai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 304 3 559 3 359 2 831
Pardavimo savikaina 2 955 3 422 3 307 2 774
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 349 136 52 57
Bendrojo pelno marža 11% 4% 2% 2%
Veiklos sąnaudos 491 409 414 395
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -142 -273 -362 -337
Tipinės veiklos pelno marža -4% -8% -11% -12%
EBITDA 342 260 251 316
EBITDA marža 10% 7% 7% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -78 -151 -216 -262
Grynojo pelno marža -2% -4% -6% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 115 7 717 9 701 9 383
Nematerialus turtas 8 12 5 2
Materialus turtas 7 047 7 615 9 569 9 207
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 53 84 121 168
Trumpalaikis turtas 1 150 1 286 949 936
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 260 322 252 259
Per vienerius metus gautinos sumos 571 714 573 525
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 318 250 123 69
TURTO IŠ VISO 8 293 9 039 10 709 10 345
Nuosavas kapitalas 4 761 4 610 4 395 4 132
Dotacijos, subsidijos 1 976 2 179 3 328 3 363
Įsipareigojimai 1 547 2 223 2 969 2 836
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 287 1 189 2 581 2 261
Ilgalaikiai įsipareigojimai 644 493 1 641 1 331
Trumpalaikiai įsipareigojimai 904 1 730 1 328 1 505
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 293 9 039 10 709 10 345

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% -2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -5% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% -4% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,26 0,59 0,55
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,74 0,71 0,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,56 0,52 0,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,41 0,34 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,48 0,39 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,76 0,75 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 7% 7% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -8% -11% -12%
Grynojo pelno marža 0% -4% -6% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177217875
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://silutesst.lt/
ROE

-6,2%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys