• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės autobusų parkas“ įregistruota 1995 m. gruodžio18 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo reguliariais maršrutais, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, autobusų nuoma, siuntų vežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 987 988 1 026 535
Pardavimo savikaina 856 862 939 560
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 131 126 87 -25
Bendrojo pelno marža 13% 13% 9% -5%
Veiklos sąnaudos 131 125 160 72
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 1 -73 -97
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -7% -18%
EBITDA 51 739 264 58
EBITDA marža 5% 75% 26% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 592 112 -100
Grynojo pelno marža 2% 60% 11% -19%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 710 1 524 1 657 1 562
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 710 1 524 1 657 1 562
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 426 302 239 146
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 15 17 14
Per vienerius metus gautinos sumos 180 178 160 52
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 233 110 62 80
TURTO IŠ VISO 1 138 1 831 1 905 1 713
Nuosavas kapitalas 700 1 292 1 504 1 405
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 438 539 401 308
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 232 175 48 35
Ilgalaikiai įsipareigojimai 157 175 48 35
Trumpalaikiai įsipareigojimai 281 364 353 274
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 138 1 831 1 905 1 713

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 40% 6% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 59% 8% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 90% 18% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,14 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,83 0,68 0,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,79 0,63 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,67 0,55 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,88 0,65 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,99 0,73 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 75% 26% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -7% -18%
Grynojo pelno marža 0% 60% 11% -19%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas277070440
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://silutesautobusai.lt/
ROE

-6,8%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys