• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės autobusų parkas“ įregistruota 1995 m. gruodžio18 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo reguliariais maršrutais, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, autobusų nuoma, siuntų vežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 988 1 026 535 731
Pardavimo savikaina 862 939 560 631
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 126 87 -25 100
Bendrojo pelno marža 13% 9% -5% 14%
Veiklos sąnaudos 125 160 72 503
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 -73 -97 -403
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% -18% -55%
EBITDA 739 264 58 93
EBITDA marža 75% 26% 11% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 592 112 -100 -41
Grynojo pelno marža 60% 11% -19% -6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 524 1 657 1 562 1 036
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 524 1 657 1 562 1 036
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 302 239 146 624
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 17 14 19
Per vienerius metus gautinos sumos 178 160 52 107
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 110 62 80 498
TURTO IŠ VISO 1 831 1 905 1 713 1 665
Nuosavas kapitalas 1 292 1 504 1 405 1 364
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 539 401 308 302
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 175 48
Ilgalaikiai įsipareigojimai 175 48 35 22
Trumpalaikiai įsipareigojimai 364 353 274 279
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 831 1 905 1 713 1 665

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 40% 6% -6% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 59% 8% -7% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 90% 18% -13% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,83 0,68 0,53 2,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 0,63 0,48 2,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,67 0,55 0,30 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,65 0,33 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,99 0,73 0,37 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 26% 11% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% -18% -55%
Grynojo pelno marža 60% 11% -19% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas277070440
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://silutesautobusai.lt/
ROE

-2,9%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys