• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilutės autobusų parkas“ įregistruota 1995 m. gruodžio18 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo reguliariais maršrutais, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, autobusų nuoma, siuntų vežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 026 535 731 1 046
Pardavimo savikaina 939 560 631 967
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 87 -25 100 79
Bendrojo pelno marža 9% -5% 14% 8%
Veiklos sąnaudos 160 72 503 134
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -73 -97 -403 -55
Tipinės veiklos pelno marža -7% -18% -55% -5%
EBITDA 264 58 93 97
EBITDA marža 26% 11% 13% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 112 -100 -41 -55
Grynojo pelno marža 11% -19% -6% -5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 657 1 562 1 036 1 622
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 657 1 562 1 036 1 622
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 239 146 624 496
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 14 19 21
Per vienerius metus gautinos sumos 160 52 107 144
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 62 80 498 331
TURTO IŠ VISO 1 905 1 713 1 665 2 122
Nuosavas kapitalas 1 504 1 405 1 364 1 309
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 401 308 302 813
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 48 0 0 522
Ilgalaikiai įsipareigojimai 48 35 22 421
Trumpalaikiai įsipareigojimai 353 274 279 392
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 905 1 713 1 665 2 122

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% -6% -2% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% -7% -3% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -7% -29% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,00 0,00 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,68 0,53 2,23 1,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,63 0,48 2,17 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,31 0,44 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,62 0,34 0,71 0,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,38 0,54 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 11% 13% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -18% -55% -5%
Grynojo pelno marža 11% -19% -6% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas277070440
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠilutės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://silutesautobusai.lt/
ROE

-4,1%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Artūras StonkusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023