• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Šiaulių energija“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Pagrindinė veikla – šilumos ir elektros energijos, karšto vandens gamyba ir tiekimas. Bendrovės pagaminta šiluma ir karštas vanduo realizuojami Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams ir kitiems vartotojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 23 188 24 608 22 626 20 867
Pardavimo savikaina 20 580 23 704 21 528 18 330
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 608 904 1 098 2 536
Bendrojo pelno marža 11% 4% 5% 12%
Veiklos sąnaudos 805 738 821 869
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 803 166 277 1 667
Tipinės veiklos pelno marža 8% 1% 1% 8%
EBITDA 6 154 4 189 4 198 5 323
EBITDA marža 27% 17% 19% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 202 662 766 1 660
Grynojo pelno marža 9% 3% 3% 8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 50 374 50 370 59 250 59 956
Nematerialus turtas 15 8 14 30
Materialus turtas 50 350 50 362 59 236 59 927
Finansinis turtas 9 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 12 002 10 899 6 183 7 672
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 073 3 498 2 007 2 090
Per vienerius metus gautinos sumos 4 215 4 982 4 015 3 851
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 713 2 420 161 1 730
TURTO IŠ VISO 62 601 61 525 65 673 67 822
Nuosavas kapitalas 38 975 39 165 39 930 41 491
Dotacijos, subsidijos 11 842 12 947 16 528 18 187
Įsipareigojimai 11 784 9 414 9 214 8 144
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 198 6 884 6 828 5 926
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 884 5 570 4 256 4 612
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 731 3 697 4 817 3 404
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 62 601 61 525 65 673 67 822

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 3% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,18 0,17 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,95 1,28 2,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,00 0,87 1,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,40 0,36 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,49 0,41 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,63 0,57 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 17% 19% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 1% 8%
Grynojo pelno marža 0% 3% 3% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 99,90 74,92
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,13 0,05

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Šiaulių energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas245358580
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Šiaulių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://www.senergija.lt/
ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

231

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys