• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Šiaulių energija“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Pagrindinė veikla – šilumos ir elektros energijos, karšto vandens gamyba ir tiekimas. Bendrovės pagaminta šiluma ir karštas vanduo realizuojami Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams ir kitiems vartotojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 20 867 27 411 40 327 38 727
Pardavimo savikaina 18 330 25 237 34 448 32 609
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 536 2 174 5 879 6 119
Bendrojo pelno marža 12% 8% 15% 16%
Veiklos sąnaudos 869 913 1 187 1 625
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 667 1 261 4 691 4 493
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 12% 12%
EBITDA 5 323 4 886 8 431 8 388
EBITDA marža 26% 18% 21% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 660 1 349 5 345 3 146
Grynojo pelno marža 8% 5% 13% 8%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 59 956 61 909 60 800 61 558
Nematerialus turtas 30 57 32 10
Materialus turtas 59 927 61 852 60 768 61 548
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 7 672 10 235 13 879 10 635
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 090 2 803 2 362 2 561
Per vienerius metus gautinos sumos 3 851 6 469 9 194 6 728
Kitas trumpalaikis turtas 148
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 730 963 2 323 1 198
TURTO IŠ VISO 67 822 72 290 74 928 72 462
Nuosavas kapitalas 41 491 42 764 48 005 50 651
Dotacijos, subsidijos 18 187 18 683 18 149 17 187
Įsipareigojimai 8 016 10 726 8 607 4 376
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 926 4 981 2 947 432
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 612 2 762 864
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 404 7 965 7 743 4 376
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 67 822 72 290 74 928 72 462

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 7% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 12% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% 10% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,10 0,04 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,25 1,29 1,79 2,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,64 0,93 1,49 1,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,38 0,54 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,44 0,66 0,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,64 0,84 0,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 18% 21% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 12% 12%
Grynojo pelno marža 8% 5% 13% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 74,92 104,89 476,50 300,19
Dividendai/grynasis pelnas 0,05 0,08 0,09 0,10

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Šiaulių energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas245358580
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Šiaulių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis95,3%
https://senergija.lt/
Grąža savivaldybei

300 tūkst. eurų

ROE

6,4%

Darbuotojų skaičius

224

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audronė ČepulienėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30