• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Šiaulių energija“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Pagrindinė veikla – šilumos ir elektros energijos, karšto vandens gamyba ir tiekimas. Bendrovės pagaminta šiluma ir karštas vanduo realizuojami Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams ir kitiems vartotojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 24 608 22 626 20 867 27 411
Pardavimo savikaina 23 704 21 528 18 330 25 237
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 904 1 098 2 536 2 174
Bendrojo pelno marža 4% 5% 12% 8%
Veiklos sąnaudos 738 821 869 913
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 166 277 1 667 1 261
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 8% 5%
EBITDA 4 189 4 198 5 323 4 909
EBITDA marža 17% 19% 26% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 662 766 1 660 1 349
Grynojo pelno marža 3% 3% 8% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 50 370 59 250 59 956 61 909
Nematerialus turtas 8 14 30 57
Materialus turtas 50 362 59 236 59 927 61 852
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 10 899 6 183 7 672 10 235
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 498 2 007 2 090 2 803
Per vienerius metus gautinos sumos 4 982 4 015 3 851 6 469
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 420 161 1 730 963
TURTO IŠ VISO 61 525 65 673 67 822 72 290
Nuosavas kapitalas 39 165 39 930 41 491 42 764
Dotacijos, subsidijos 12 947 16 528 18 187 18 683
Įsipareigojimai 9 414 9 214 8 144 10 843
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6 884 6 828 5 926 7 481
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 570 4 256 4 612 2 762
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 697 4 817 3 404 7 965
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 61 525 65 673 67 822 72 290

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 6% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,17 0,14 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,95 1,28 2,25 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00 0,87 1,64 0,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,36 0,31 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,41 0,35 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,63 0,57 0,51 0,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 19% 26% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 8% 5%
Grynojo pelno marža 3% 3% 8% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 99,90 74,92 104,89
Dividendai/grynasis pelnas 0,13 0,05 0,08

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Šiaulių energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas245358580
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Šiaulių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://senergija.lt/
ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

223

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys