• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Šiaulių energija“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Pagrindinė veikla – šilumos ir elektros energijos, karšto vandens gamyba ir tiekimas. Bendrovės pagaminta šiluma ir karštas vanduo realizuojami Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams ir kitiems vartotojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 22 626 20 867 27 411 40 327
Pardavimo savikaina 21 528 18 330 25 237 34 448
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 098 2 536 2 174 5 879
Bendrojo pelno marža 5% 12% 8% 15%
Veiklos sąnaudos 821 869 913 1 187
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 277 1 667 1 261 4 691
Tipinės veiklos pelno marža 1% 8% 5% 12%
EBITDA 4 198 5 323 4 886 8 403
EBITDA marža 19% 26% 18% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 766 1 660 1 349 5 345
Grynojo pelno marža 3% 8% 5% 13%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 59 250 59 956 61 909 60 800
Nematerialus turtas 14 30 57 32
Materialus turtas 59 236 59 927 61 852 60 768
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 6 183 7 672 10 235 13 879
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 007 2 090 2 803 2 362
Per vienerius metus gautinos sumos 4 015 3 851 6 469 9 194
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 161 1 730 963 2 323
TURTO IŠ VISO 65 673 67 822 72 290 74 928
Nuosavas kapitalas 39 930 41 491 42 764 48 005
Dotacijos, subsidijos 16 528 18 187 18 683 18 149
Įsipareigojimai 9 073 8 016 10 726 8 607
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6 828 5 926 7 481 2 947
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 256 4 612 2 762 864
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 817 3 404 7 965 7 743
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 65 673 67 822 72 290 74 928

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 2% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 3% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 4% 3% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,09 0,10 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,28 2,25 1,29 1,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,87 1,64 0,93 1,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,31 0,38 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,35 0,44 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,57 0,50 0,64 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 26% 18% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 8% 5% 12%
Grynojo pelno marža 3% 8% 5% 13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 99,90 74,92 104,89 476,50
Dividendai/grynasis pelnas 0,13 0,05 0,08 0,09

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Šiaulių energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas245358580
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Šiaulių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis95,3%
https://senergija.lt/
Grąža savivaldybei

476 tūkst. eurų

ROE

11,8%

Darbuotojų skaičius

226

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Virgilijus PavlavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023