• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ įregistruota 2000 m. spalio 24 d. Pagrindinė veikla – šilumos (termofikacinio vandens) gamyba, šilumos perdavimas ir pasiskirstymas, karšto vandens ruošimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 550 1 914 2 856 2 637
Pardavimo savikaina 1 364 1 802 2 804 2 539
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 186 112 52 99
Bendrojo pelno marža 12% 6% 2% 4%
Veiklos sąnaudos 244 259 326 422
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -58 -148 -274 -323
Tipinės veiklos pelno marža -4% -8% -10% -12%
EBITDA 208 158 102 144
EBITDA marža 13% 8% 4% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 3 -37 9
Grynojo pelno marža 0% 0% -1% 0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 2 219 2 092 1 928 1 849
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 219 2 092 1 928 1 849
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 435 581 758 606
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 118 154 245 214
Per vienerius metus gautinos sumos 192 315 409 293
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 125 112 104 99
TURTO IŠ VISO 2 661 2 682 2 697 2 473
Nuosavas kapitalas 940 943 906 915
Dotacijos, subsidijos 709 713 659 594
Įsipareigojimai 1 013 1 026 1 133 964
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 808 679 600 641
Ilgalaikiai įsipareigojimai 679 600 545 586
Trumpalaikiai įsipareigojimai 334 426 588 378
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 661 2 682 2 697 2 473

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% -4% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -10% -19% -22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,30 0,25 0,22 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,30 1,36 1,29 1,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,95 1,00 0,87 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 0,71 1,06 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,92 1,48 1,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,65 2,03 3,15 2,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 8% 4% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -8% -10% -12%
Grynojo pelno marža 0% 0% -1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174976486
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sstinklai.lt/
ROE

1,0%

Darbuotojų skaičius

51

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Artur DanulevičDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30