• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ įregistruota 2000 m. spalio 24 d. Pagrindinė veikla – šilumos (termofikacinio vandens) gamyba, šilumos perdavimas ir pasiskirstymas, karšto vandens ruošimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 830 1 550 1 914 2 856
Pardavimo savikaina 1 562 1 364 1 802 2 804
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 268 186 112 52
Bendrojo pelno marža 15% 12% 6% 2%
Veiklos sąnaudos 242 244 259 326
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 27 -58 -148 -274
Tipinės veiklos pelno marža 1% -4% -8% -10%
EBITDA 201 208 158 102
EBITDA marža 11% 13% 8% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 5 3 -37
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% -1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 454 2 219 2 092 1 928
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 2 454 2 219 2 092 1 928
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 429 435 581 758
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 120 118 154 245
Per vienerius metus gautinos sumos 198 192 315 409
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 111 125 112 104
TURTO IŠ VISO 2 888 2 661 2 682 2 697
Nuosavas kapitalas 935 940 943 906
Dotacijos, subsidijos 799 709 713 659
Įsipareigojimai 1 155 1 013 1 026 1 133
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 958 808 679 600
Ilgalaikiai įsipareigojimai 807 679 600 545
Trumpalaikiai įsipareigojimai 348 334 426 588
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 888 2 661 2 682 2 697

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 0% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -4% -10% -19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,33 0,30 0,25 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,23 1,30 1,36 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,95 1,00 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,58 0,71 1,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 0,70 0,92 1,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,96 1,65 2,03 3,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 13% 8% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -4% -8% -10%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174976486
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sstinklai.lt/
ROE

-4,0%

Darbuotojų skaičius

54

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Artur DanulevičDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023