• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ įregistruota 2000 m. spalio 24 d. Pagrindinė veikla – šilumos (termofikacinio vandens) gamyba, šilumos perdavimas ir pasiskirstymas, karšto vandens ruošimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 041 1 830 1 550 1 914
Pardavimo savikaina 1 668 1 562 1 364 1 802
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 373 268 186 112
Bendrojo pelno marža 18% 15% 12% 6%
Veiklos sąnaudos 259 242 244 259
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 114 27 -58 -148
Tipinės veiklos pelno marža 6% 1% -4% -8%
EBITDA 293 201 208 158
EBITDA marža 14% 11% 13% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 80 9 5 3
Grynojo pelno marža 4% 0% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 594 2 454 2 219 2 092
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 2 592 2 454 2 219 2 092
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 479 429 435 581
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 120 120 118 154
Per vienerius metus gautinos sumos 247 198 192 315
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 112 111 125 112
TURTO IŠ VISO 3 075 2 888 2 661 2 682
Nuosavas kapitalas 926 935 940 943
Dotacijos, subsidijos 872 799 709 713
Įsipareigojimai 1 277 1 155 1 013 1 025
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 066 958 808 679
Ilgalaikiai įsipareigojimai 935 807 679 600
Trumpalaikiai įsipareigojimai 342 348 334 426
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 075 2 888 2 661 2 682

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 1% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 3% 3% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,15 1,03 0,86 0,72
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,40 1,23 1,30 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,05 0,89 0,95 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,64 0,61 0,56 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 0,73 0,66 0,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,30 1,97 1,65 2,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 11% 13% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 1% -4% -8%
Grynojo pelno marža 4% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174976486
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sstinklai.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys