• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ įregistruota 2000 m. spalio 24 d. Pagrindinė veikla – šilumos (termofikacinio vandens) gamyba, šilumos perdavimas ir pasiskirstymas, karšto vandens ruošimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 990 2 041 1 830 1 550
Pardavimo savikaina 1 655 1 668 1 562 1 364
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 335 373 268 186
Bendrojo pelno marža 17% 18% 15% 12%
Veiklos sąnaudos 263 259 242 244
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 71 114 27 -58
Tipinės veiklos pelno marža 4% 6% 1% -4%
EBITDA 297 293 201 208
EBITDA marža 15% 14% 11% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 80 9 5
Grynojo pelno marža 3% 4% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 822 2 594 2 454 2 219
Nematerialus turtas 4 1 0 0
Materialus turtas 2 819 2 592 2 454 2 219
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 461 479 429 435
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 81 120 120 118
Per vienerius metus gautinos sumos 219 247 198 192
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 162 112 111 125
TURTO IŠ VISO 3 286 3 075 2 888 2 661
Nuosavas kapitalas 846 926 935 940
Dotacijos, subsidijos 933 872 799 709
Įsipareigojimai 1 508 1 277 1 155 1 013
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 198 1 066 958 808
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 060 935 807 679
Trumpalaikiai įsipareigojimai 449 342 348 334
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 286 3 075 2 888 2 661

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 9% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 9% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 1,15 1,03 0,86
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,40 1,23 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,05 0,89 0,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,64 0,61 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,75 0,73 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,30 1,97 1,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% 11% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% 1% -4%
Grynojo pelno marža 0% 4% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174976486
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.sstinklai.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys