• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas tolimojo ir vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu pagal kompetentingos įstaigos patvirtintą autobusų eismo tvarkaraštį bei užsakomaisiais reisais. Kita veikla – siuntų gabenimas, autobusų remontas, patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 049 1 523 1 676 2 436
Pardavimo savikaina 1 648 1 252 1 332 1 923
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 401 271 345 513
Bendrojo pelno marža 20% 18% 21% 21%
Veiklos sąnaudos 422 287 346 510
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -22 -17 -1 3
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -0% 0%
EBITDA 132 124 134 174
EBITDA marža 6% 8% 8% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 1
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 517 585 685 1 582
Nematerialus turtas 1 0 5 5
Materialus turtas 516 584 680 1 577
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 232 189 189 251
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 101 66 81 92
Per vienerius metus gautinos sumos 86 26 25 61
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44 97 83 97
TURTO IŠ VISO 763 785 887 1 848
Nuosavas kapitalas 295 375 375 376
Dotacijos, subsidijos 20 663
Įsipareigojimai 468 410 493 809
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 248 342 393 566
Ilgalaikiai įsipareigojimai 132 232 272 382
Trumpalaikiai įsipareigojimai 335 179 220 427
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 763 785 887 1 848

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -3% -0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,44 0,44 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,69 1,06 0,86 0,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,39 0,69 0,49 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,68 1,94 1,89 1,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,97 2,60 2,45 1,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,94 4,06 4,47 6,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 8% 8% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174919318
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://bustur.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Teresa ButrimovičDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023