• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas tolimojo ir vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu pagal kompetentingos įstaigos patvirtintą autobusų eismo tvarkaraštį bei užsakomaisiais reisais. Kita veikla – siuntų gabenimas, autobusų remontas, patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 817 1 970 2 049 1 523
Pardavimo savikaina 1 429 1 596 1 648 1 252
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 389 374 401 271
Bendrojo pelno marža 21% 19% 20% 18%
Veiklos sąnaudos 398 402 422 287
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 -28 -22 -17
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -1% -1%
EBITDA 133 121 132 124
EBITDA marža 7% 6% 6% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 6 0 0
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 488 605 517 585
Nematerialus turtas 4 2 1 0
Materialus turtas 484 603 516 584
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 243 215 232 189
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 73 75 101 66
Per vienerius metus gautinos sumos 80 71 86 26
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90 68 44 97
TURTO IŠ VISO 744 834 763 785
Nuosavas kapitalas 289 295 295 375
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 454 539 468 410
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 318 358 248 342
Ilgalaikiai įsipareigojimai 232 248 132 232
Trumpalaikiai įsipareigojimai 223 291 335 179
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 744 834 763 785

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6% 7% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 1,21 0,84 0,91
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,74 0,69 1,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,48 0,39 0,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,50 2,57 1,97
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,61 3,65 2,77
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 6,74 6,94 4,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 6% 6% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -1% -1%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174919318
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.bustur.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

76

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys