• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas tolimojo ir vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu pagal kompetentingos įstaigos patvirtintą autobusų eismo tvarkaraštį bei užsakomaisiais reisais. Kita veikla – siuntų gabenimas, autobusų remontas, patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 523 1 676 2 436 2 401
Pardavimo savikaina 1 252 1 332 1 923 1 905
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 271 345 513 495
Bendrojo pelno marža 18% 21% 21% 21%
Veiklos sąnaudos 287 346 510 587
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -17 -1 3 -92
Tipinės veiklos pelno marža -1% -0% 0% -4%
EBITDA 124 134 173 214
EBITDA marža 8% 8% 7% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 1 4
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 585 685 1 582 2 618
Nematerialus turtas 0 5 5 4
Materialus turtas 584 680 1 577 2 615
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 189 189 251 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 66 81 92 86
Per vienerius metus gautinos sumos 26 25 61 26
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 97 83 97 78
TURTO IŠ VISO 785 887 1 848 2 828
Nuosavas kapitalas 375 375 376 486
Dotacijos, subsidijos 20 663 1 566
Įsipareigojimai 410 493 809 775
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 342 393 566 514
Ilgalaikiai įsipareigojimai 232 272 382 354
Trumpalaikiai įsipareigojimai 179 220 427 420
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 785 887 1 848 2 828

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -0% 0% -11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,44 0,44 0,31 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,06 0,86 0,59 0,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,69 0,49 0,37 0,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,94 1,89 1,32 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,60 2,45 1,54 0,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,06 4,47 6,47 4,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 8% 7% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -0% 0% -4%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174919318
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://bustur.lt/
ROE

1,0%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Teresa ButrimovičDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30