• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas tolimojo ir vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu pagal kompetentingos įstaigos patvirtintą autobusų eismo tvarkaraštį bei užsakomaisiais reisais. Kita veikla – siuntų gabenimas, autobusų remontas, patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 970 2 049 1 523 1 676
Pardavimo savikaina 1 596 1 648 1 252 1 332
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 374 401 271 345
Bendrojo pelno marža 19% 20% 18% 21%
Veiklos sąnaudos 402 422 287 346
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -28 -22 -17 -1
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -1% -0%
EBITDA 121 132 124 125
EBITDA marža 6% 6% 8% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 0 0 0
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 605 517 585 685
Nematerialus turtas 2 1 0 5
Materialus turtas 603 516 584 680
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 215 232 189 189
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 75 101 66 81
Per vienerius metus gautinos sumos 71 86 26 25
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 68 44 97 83
TURTO IŠ VISO 834 763 785 887
Nuosavas kapitalas 295 295 375 375
Dotacijos, subsidijos 20
Įsipareigojimai 539 468 410 493
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 358 248 342 393
Ilgalaikiai įsipareigojimai 248 132 232 272
Trumpalaikiai įsipareigojimai 291 335 179 220
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 834 763 785 887

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 7% 4% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,21 0,84 0,91 1,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,74 0,69 1,06 0,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,39 0,69 0,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,50 2,57 1,97 2,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,61 3,65 2,77 2,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,74 6,94 4,55 4,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 6% 8% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -1% -0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šalčininkų autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174919318
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.bustur.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys