• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių šilumos tinklai“ įregistruota 2009 m. kovo 5 d. Bendrovė vykdo ūkinę veiklą, aprūpinant šilumos vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 314 1 262 1 583 1 828
Pardavimo savikaina 1 152 1 154 1 424 1 816
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 162 108 159 12
Bendrojo pelno marža 12% 9% 10% 1%
Veiklos sąnaudos 152 229 211 231
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 -121 -52 -219
Tipinės veiklos pelno marža 1% -10% -3% -12%
EBITDA 212 83 252 -15
EBITDA marža 16% 7% 16% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 -121 54 -227
Grynojo pelno marža 0% -10% 3% -12%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 769 2 632 3 217 3 103
Nematerialus turtas 13 11 6 1
Materialus turtas 2 755 2 621 3 211 3 102
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 361 498 576 687
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 121 108 88 83
Per vienerius metus gautinos sumos 215 251 346 422
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 139 142 182
TURTO IŠ VISO 3 138 3 134 3 795 3 797
Nuosavas kapitalas 1 050 829 953 726
Dotacijos, subsidijos 908 814 1 092 1 004
Įsipareigojimai 1 179 1 490 1 750 2 067
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 884 965 1 300 1 517
Ilgalaikiai įsipareigojimai 672 732 1 048 681
Trumpalaikiai įsipareigojimai 508 758 702 1 385
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 138 3 134 3 795 3 797

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -4% 2% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -13% 6% -27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -8% -3% -16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,28 0,31 0,34 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,71 0,66 0,82 0,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,47 0,51 0,69 0,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,40 0,42 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,47 0,48 0,49 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,25 1,52 1,66 2,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 7% 16% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -10% -3% -12%
Grynojo pelno marža 0% -10% 3% -12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174409393
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sakiusiluma.lt/lt/pradzia
ROE

-27,0%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Raimondas RauckisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023