• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių šilumos tinklai“ įregistruota 2009 m. kovo 5 d. Bendrovė vykdo ūkinę veiklą, aprūpinant šilumos vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 324 1 314 1 262 1 583
Pardavimo savikaina 1 289 1 152 1 154 1 424
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 36 162 108 159
Bendrojo pelno marža 3% 12% 9% 10%
Veiklos sąnaudos 206 152 229 211
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -171 10 -121 -52
Tipinės veiklos pelno marža -13% 1% -10% -3%
EBITDA 17 212 83 256
EBITDA marža 1% 16% 7% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -183 5 -121 54
Grynojo pelno marža -14% 0% -10% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 955 2 769 2 632 3 217
Nematerialus turtas 14 13 11 6
Materialus turtas 2 941 2 755 2 621 3 211
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 378 361 498 576
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 97 121 108 88
Per vienerius metus gautinos sumos 255 215 251 346
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 25 139 142
TURTO IŠ VISO 3 333 3 138 3 134 3 795
Nuosavas kapitalas 1 045 1 050 829 953
Dotacijos, subsidijos 1 004 908 814 1 092
Įsipareigojimai 1 285 1 179 1 490 1 750
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 025 884 965 1 300
Ilgalaikiai įsipareigojimai 814 672 732 1 048
Trumpalaikiai įsipareigojimai 471 508 758 702
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 333 3 138 3 134 3 795

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% 0% -4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -16% 0% -13% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% 2% -8% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,98 0,84 1,16 1,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,80 0,71 0,66 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,60 0,47 0,51 0,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,41 0,40 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,43 0,46 0,47 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,17 1,25 1,34 1,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 16% 7% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -13% 1% -10% -3%
Grynojo pelno marža -14% 0% -10% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174409393
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sakiusiluma.lt/lt/pradzia
ROE

6,0%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys