• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių šilumos tinklai“ įregistruota 2009 m. kovo 5 d. Bendrovė vykdo ūkinę veiklą, aprūpinant šilumos vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 317 1 324 1 314 1 262
Pardavimo savikaina 1 100 1 289 1 152 1 154
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 216 36 162 108
Bendrojo pelno marža 16% 3% 12% 9%
Veiklos sąnaudos 187 206 152 229
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 -171 10 -121
Tipinės veiklos pelno marža 2% -13% 1% -10%
EBITDA 203 17 212 83
EBITDA marža 15% 1% 16% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 -183 5 -121
Grynojo pelno marža 0% -14% 0% -10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 228 2 955 2 769 2 632
Nematerialus turtas 21 14 13 11
Materialus turtas 3 207 2 941 2 755 2 621
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 369 378 361 498
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 79 97 121 108
Per vienerius metus gautinos sumos 259 255 215 251
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 26 25 139
TURTO IŠ VISO 3 598 3 333 3 138 3 134
Nuosavas kapitalas 1 228 1 045 1 050 829
Dotacijos, subsidijos 1 100 1 004 908 814
Įsipareigojimai 1 270 1 285 1 179 1 490
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 046 1 025 884 965
Ilgalaikiai įsipareigojimai 815 814 672 732
Trumpalaikiai įsipareigojimai 456 471 508 758
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 598 3 333 3 138 3 134

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -5% 0% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -16% 0% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -11% 2% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,98 0,84 1,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,80 0,71 0,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,60 0,47 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,38 0,41 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,43 0,46 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,17 1,25 1,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 1% 16% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -13% 1% -10%
Grynojo pelno marža 0% -14% 0% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174409393
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.sakiusiluma.lt/lt/pradzia
ROE

-12,9%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys