• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Prienų vandenys“ įregistruota 1991 m. rugsėjo 16 d. Pagrindinė veikla – šalto vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos. Kita veikla – nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas, kitokių pastatų įrengimas, kita aptarnavimo veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 072 1 072 1 092 1 229
Pardavimo savikaina 945 984 996 1 049
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 127 88 96 180
Bendrojo pelno marža 12% 8% 9% 15%
Veiklos sąnaudos 216 222 233 336
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -89 -134 -138 -156
Tipinės veiklos pelno marža -8% -12% -13% -13%
EBITDA 264 268 167 167
EBITDA marža 25% 25% 15% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 -28 -138 -142
Grynojo pelno marža 4% -3% -13% -12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 202 10 870 10 543 10 744
Nematerialus turtas 5 43 28 31
Materialus turtas 10 197 10 827 10 515 10 713
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 910 843 874 686
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 52 60 61 43
Per vienerius metus gautinos sumos 144 143 143 201
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 713 640 671 442
TURTO IŠ VISO 11 113 11 712 11 420 11 440
Nuosavas kapitalas 7 525 7 497 7 359 7 208
Dotacijos, subsidijos 3 014 3 869 3 892 3 867
Įsipareigojimai 573 347 169 365
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 147
Ilgalaikiai įsipareigojimai 147
Trumpalaikiai įsipareigojimai 573 347 169 219
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 113 11 712 11 420 11 440

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -0% -2% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -0% -2% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,59 2,43 5,18 3,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,50 2,26 4,83 2,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,09 0,09 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,10 0,10 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,14 0,15 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 25% 15% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -12% -13% -13%
Grynojo pelno marža 4% -3% -13% -12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Prienų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170639781
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://prienuvandenys.lt/
ROE

-1,9%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys