• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Prienų vandenys“ įregistruota 1991 m. rugsėjo 16 d. Pagrindinė veikla – šalto vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos. Kita veikla – nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas, kitokių pastatų įrengimas, kita aptarnavimo veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 015 1 072 1 072 1 092
Pardavimo savikaina 927 945 984 996
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 88 127 88 96
Bendrojo pelno marža 9% 12% 8% 9%
Veiklos sąnaudos 177 216 222 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -88 -89 -134 -138
Tipinės veiklos pelno marža -9% -8% -12% -13%
EBITDA 261 264 268 167
EBITDA marža 26% 25% 25% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 38 -28 -138
Grynojo pelno marža -2% 4% -3% -13%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 8 602 10 202 10 870 10 543
Nematerialus turtas 10 5 43 28
Materialus turtas 8 592 10 197 10 827 10 515
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 739 910 843 874
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 51 52 60 61
Per vienerius metus gautinos sumos 142 144 143 143
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 547 713 640 671
TURTO IŠ VISO 9 341 11 113 11 712 11 420
Nuosavas kapitalas 7 463 7 525 7 497 7 359
Dotacijos, subsidijos 1 518 3 014 3 869 3 892
Įsipareigojimai 360 573 347 169
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 360 573 347 169
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 341 11 113 11 712 11 420

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,59 2,43 5,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,50 2,26 4,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,10 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,11 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,14 0,14 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 25% 25% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -8% -12% -13%
Grynojo pelno marža 0% 4% -3% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Prienų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170639781
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.prienuvandenys.lt/
ROE

-1,9%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys