• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Prienų vandenys“ įregistruota 1991 m. rugsėjo 16 d. Pagrindinė veikla – šalto vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos. Kita veikla – nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas, kitokių pastatų įrengimas, kita aptarnavimo veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 072 1 092 1 229 1 364
Pardavimo savikaina 984 996 1 049 1 128
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 88 96 180 237
Bendrojo pelno marža 8% 9% 15% 17%
Veiklos sąnaudos 222 233 336 391
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -134 -138 -156 -155
Tipinės veiklos pelno marža -12% -13% -13% -11%
EBITDA 268 167 167 179
EBITDA marža 25% 15% 14% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -28 -138 -142 -140
Grynojo pelno marža -3% -13% -12% -10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 870 10 543 10 744 11 049
Nematerialus turtas 43 28 31 22
Materialus turtas 10 827 10 515 10 713 11 027
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 843 874 686 530
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 60 61 43 36
Per vienerius metus gautinos sumos 143 143 201 255
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 640 671 442 239
TURTO IŠ VISO 11 712 11 420 11 440 11 593
Nuosavas kapitalas 7 497 7 359 7 208 7 335
Dotacijos, subsidijos 3 869 3 892 3 867 3 888
Įsipareigojimai 347 169 366 370
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 147 172
Ilgalaikiai įsipareigojimai 147 162
Trumpalaikiai įsipareigojimai 347 169 219 208
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 712 11 420 11 440 11 593

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -2% -2% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -2% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,43 5,18 3,13 2,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,26 4,83 2,94 2,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,10 0,11 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,10 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,15 0,17 0,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 15% 14% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -13% -13% -11%
Grynojo pelno marža -3% -13% -12% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Prienų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170639781
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://prienuvandenys.lt/
ROE

-1,9%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas IgnatavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023