• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė kaip rajono valstybinė vandentiekio įmonė įregistruota 1992 m. birželio 2 d. 1995 m. gegužės 17 d. tapo specialios paskirties akcine bendrove, 2001 m. gruodžio 27 d. reorganizuota į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Nuo 2003 m. vasario 6 d. – įregistruota UAB „Plungės vandenys. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir pristatymas bei nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo, paviršinių nuotekų tvarkymas, šalto vandens skaitiklių aptarnavimas, nutekamojo vandens laboratoriniai tyrimai, vandens ir nuotekų tinklų projektavimo darbai, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vandentiekio tinklų remontas bei naujų vandens ir nuotekų tinklų statybos, įvadų / išvadų įrengimo darbai. Kita veikla – statinių nuoma ryšių įmonėms, ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir kita – laboratorijos paslaugos, transporto paslaugos, metalo ir kt. atliekų laužas, vandentiekio tinklų remonto paslaugos, apskaitos prietaisų montavimas, nuotekų tinklų remontas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 303 2 562 2 687 2 421
Pardavimo savikaina 1 341 1 570 1 604 1 605
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 962 992 1 083 815
Bendrojo pelno marža 42% 39% 40% 34%
Veiklos sąnaudos 519 608 734 686
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 444 384 349 130
Tipinės veiklos pelno marža 19% 15% 13% 5%
EBITDA 719 671 631 446
EBITDA marža 31% 26% 23% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 427 422 341 139
Grynojo pelno marža 19% 16% 13% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 29 112 30 918 32 178 31 834
Nematerialus turtas 0 13 13 9
Materialus turtas 29 112 30 867 32 126 31 770
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 39 39 55
Trumpalaikis turtas 693 849 859 828
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 87 49 45 41
Per vienerius metus gautinos sumos 221 298 340 301
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 386 502 474 487
TURTO IŠ VISO 29 807 31 769 33 038 32 666
Nuosavas kapitalas 5 289 5 787 6 128 6 266
Dotacijos, subsidijos 24 191 24 611 25 371 24 970
Įsipareigojimai 327 1 371 1 539 1 430
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 518 1 096 1 152
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 518 1 096 1 152
Trumpalaikiai įsipareigojimai 326 853 443 279
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 807 31 769 33 038 32 666

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 8% 6% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,09 0,18 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,00 1,94 2,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,94 1,84 2,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,09 0,09 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,46 0,45 0,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 26% 23% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 15% 13% 5%
Grynojo pelno marža 0% 16% 13% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169845485
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://plungesvandenys.lt/
ROE

2,2%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys