• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 21 d. Pagrindinė veikla – užtikrinti būtinų keleivinio transporto paslaugų tiekimą visuomenei – vežti keleivius nustatytais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamo turto išnuomojimas, sausumos transporto įrangos nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 520 194 196 462
Pardavimo savikaina 382 49 25 209
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 138 144 171 254
Bendrojo pelno marža 27% 74% 87% 55%
Veiklos sąnaudos 129 134 156 215
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 10 15 39
Tipinės veiklos pelno marža 2% 5% 8% 8%
EBITDA 51 46 52 121
EBITDA marža 10% 24% 26% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 29 32 57
Grynojo pelno marža 7% 15% 16% 12%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 135 136 290 242
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 135 136 290 242
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 253 190 216 266
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 29 30 24 19
Per vienerius metus gautinos sumos 192 116 76 52
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 45 116 194
TURTO IŠ VISO 393 330 514 517
Nuosavas kapitalas 228 257 289 346
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 165 73 225 171
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 137 69
Ilgalaikiai įsipareigojimai 69 34
Trumpalaikiai įsipareigojimai 165 73 156 137
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 393 330 514 517

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 8% 8% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 12% 12% 18%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 4% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,27 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,53 2,60 1,38 1,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 2,19 1,23 1,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,32 0,59 0,38 0,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,84 1,42 0,68 1,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,28 0,75 0,68 1,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 24% 26% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 5% 8% 8%
Grynojo pelno marža 7% 15% 16% 12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169139957
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://pasvalioap.lt/
ROE

18,0%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Giedra AndrijauskėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023