• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 21 d. Pagrindinė veikla – užtikrinti būtinų keleivinio transporto paslaugų tiekimą visuomenei – vežti keleivius nustatytais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamo turto išnuomojimas, sausumos transporto įrangos nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 275 331 520 194
Pardavimo savikaina 155 202 382 49
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 120 129 138 144
Bendrojo pelno marža 44% 39% 27% 74%
Veiklos sąnaudos 121 127 129 134
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 1 9 10
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% 2% 5%
EBITDA 33 39 51 46
EBITDA marža 12% 12% 10% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 20 35 29
Grynojo pelno marža 5% 6% 7% 15%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 139 124 135 136
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 137 123 135 136
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 2 0 0
Trumpalaikis turtas 303 325 253 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 23 29 30
Per vienerius metus gautinos sumos 139 221 192 116
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 132 80 31 45
TURTO IŠ VISO 446 455 393 330
Nuosavas kapitalas 305 325 228 257
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 141 130 165 73
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 141 130 165 73
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 446 455 393 330

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 8% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 6% 12% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 13% 33% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,50 1,53 2,60
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,32 1,36 2,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,73 1,23 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,51 4,01 1,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,05 1,88 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 10% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 2% 5%
Grynojo pelno marža 0% 6% 7% 15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169139957
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.pasvalioap.lt/
ROE

11,9%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys