• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 21 d. Pagrindinė veikla – užtikrinti būtinų keleivinio transporto paslaugų tiekimą visuomenei – vežti keleivius nustatytais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamo turto išnuomojimas, sausumos transporto įrangos nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 331 520 194 196
Pardavimo savikaina 202 382 49 25
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 129 138 144 171
Bendrojo pelno marža 39% 27% 74% 87%
Veiklos sąnaudos 127 129 134 156
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 9 10 15
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 5% 8%
EBITDA 39 51 46 52
EBITDA marža 12% 10% 24% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 35 29 32
Grynojo pelno marža 6% 7% 15% 16%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 124 135 136 290
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 123 135 136 290
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 2
Trumpalaikis turtas 325 253 190 216
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 29 30 24
Per vienerius metus gautinos sumos 221 192 116 76
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 80 31 45 116
TURTO IŠ VISO 455 393 330 514
Nuosavas kapitalas 325 228 257 289
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 130 165 73 225
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 137
Ilgalaikiai įsipareigojimai 69
Trumpalaikiai įsipareigojimai 130 165 73 156
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 455 393 330 514

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 8% 8% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 12% 12% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 33% 24% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,50 1,53 2,60 1,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,32 1,36 2,19 1,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,73 1,23 0,54 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,51 4,01 1,43 0,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,05 1,88 0,80 0,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 10% 24% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 5% 8%
Grynojo pelno marža 6% 7% 15% 16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169139957
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pasvalioap.lt/
ROE

11,7%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys