• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio gatvės“ įregistruota 1995 m. rugpjūčio 31 d. pagrindinė veikla – miesto gatvių, šaligatvių kelių, tiltų, parkų, mažosios architektūros eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimo ir remonto darbai, miesto žiedinių priežiūros darbai. Reguliuojama veikla – miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priežiūros, remonto darbai, avarinių naftos produktų išsiliejimo gatvėse ir vandens telkiniuose likvidavimas, nafta užterštų sorbentų šalinimas, ištekančio iš nuotakyno vandens laboratorinė kontrolė. Kita veikla – negyvenamų patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 565 2 508 2 256 2 012
Pardavimo savikaina 2 134 2 220 1 831 1 675
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 431 288 425 337
Bendrojo pelno marža 17% 11% 19% 17%
Veiklos sąnaudos 349 344 298 331
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 81 -56 127 6
Tipinės veiklos pelno marža 3% -2% 6% 0%
EBITDA 143 25 208 81
EBITDA marža 6% 1% 9% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 70 -54 117 9
Grynojo pelno marža 3% -2% 5% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 630 2 941 3 646 3 647
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 630 2 768 3 529 3 583
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 173 117 64
Trumpalaikis turtas 959 833 1 014 1 370
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 22 42 34
Per vienerius metus gautinos sumos 71 31 178 146
Kitas trumpalaikis turtas 0 61 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 868 720 794 1 190
TURTO IŠ VISO 1 593 3 778 4 849 5 081
Nuosavas kapitalas 1 043 953 1 070 1 079
Dotacijos, subsidijos 342 2 235 3 053 3 583
Įsipareigojimai 208 590 541 362
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 173 117 61
Trumpalaikiai įsipareigojimai 208 417 424 301
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 593 3 778 4 849 5 081

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 3% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -5% 12% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -3% 6% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,00 2,39 4,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,94 2,29 4,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,93 0,52 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,40 0,69 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,51 2,23 1,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 1% 9% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% 6% 0%
Grynojo pelno marža 0% -2% 5% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio gatvės“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147026330
  • SektoriusKita
  • VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis93,7%
https://pangatves.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

74

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys