• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Panevėžio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra. Kita veikla – bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 643 2 797 2 903 3 260
Pardavimo savikaina 2 100 2 194 2 334 2 630
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 543 603 568 630
Bendrojo pelno marža 21% 22% 20% 19%
Veiklos sąnaudos 512 571 546 625
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 31 32 23 5
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 0%
EBITDA 90 110 117 103
EBITDA marža 3% 4% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 57 60 75 51
Grynojo pelno marža 2% 2% 3% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 392 377 370 394
Nematerialus turtas 19 22 20 15
Materialus turtas 353 345 346 380
Finansinis turtas 20 10 5
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 734 3 938 4 269 4 444
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 43 33 38
Per vienerius metus gautinos sumos 993 974 1 021 1 153
Kitas trumpalaikis turtas 155 153 60 60
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 560 2 769 3 156 3 193
TURTO IŠ VISO 4 129 4 318 4 642 4 842
Nuosavas kapitalas 877 920 977 1 006
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 3 252 3 398 3 666 3 837
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 115 53 31 21
Ilgalaikiai įsipareigojimai 25 5
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 227 3 398 3 661 3 837
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 129 4 318 4 642 4 842

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 7% 8% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 3% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,01 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 1,16 1,17 1,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,15 1,15 1,16 1,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,64 0,65 0,63 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,75 7,42 7,84 8,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,01 3,04 2,97 3,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 4% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 0%
Grynojo pelno marža 2% 2% 3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 13,19 14,12 17,38 12,18
Dividendai/grynasis pelnas 0,23 0,23 0,23 0,24

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio butų ūkis“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147146714
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis77,6%
https://pbu.lt/
Grąža savivaldybei

12 tūkst. eurų

ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

157

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vidmantas ŽukauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023