• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Panevėžio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra. Kita veikla – bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 519 2 611 2 643 2 797
Pardavimo savikaina 2 040 2 096 2 100 2 194
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 479 514 543 603
Bendrojo pelno marža 19% 20% 21% 22%
Veiklos sąnaudos 459 490 512 571
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 20 24 31 32
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 1%
EBITDA 87 82 90 110
EBITDA marža 3% 3% 3% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 62 57 60
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 409 404 392 377
Nematerialus turtas 3 14 19 22
Materialus turtas 365 354 353 345
Finansinis turtas 41 36 20 10
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 712 3 727 3 734 3 938
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 40 30 26 40
Per vienerius metus gautinos sumos 888 981 993 974
Kitas trumpalaikis turtas 180 153 155 155
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 604 2 563 2 560 2 769
TURTO IŠ VISO 4 125 4 134 4 129 4 318
Nuosavas kapitalas 794 837 877 920
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 3 331 3 297 3 252 3 398
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 101 3 297 115 53
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 25 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 331 3 297 3 227 3 398
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 125 4 134 4 129 4 318

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 8% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 13% 13% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 3,94 0,13 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,13 1,16 1,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,12 1,15 1,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,63 0,64 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 6,43 6,65 7,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,20 3,08 3,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% 3% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 1% 1%
Grynojo pelno marža 0% 2% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 12,89 13,20 14,12
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,21 0,23 0,23

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio butų ūkis“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147146714
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis77,6%
http://www.pbu.lt/
ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

166

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys