• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Panevėžio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra. Kita veikla – bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 611 2 643 2 797 2 903
Pardavimo savikaina 2 096 2 100 2 194 2 334
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 514 543 603 568
Bendrojo pelno marža 20% 21% 22% 20%
Veiklos sąnaudos 490 512 571 546
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 31 32 23
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 1%
EBITDA 82 90 110 117
EBITDA marža 3% 3% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 62 57 60 75
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 404 392 377 370
Nematerialus turtas 14 19 22 20
Materialus turtas 354 353 345 346
Finansinis turtas 36 20 10 5
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 727 3 734 3 938 4 269
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 26 43 33
Per vienerius metus gautinos sumos 981 993 974 1 021
Kitas trumpalaikis turtas 153 155 153 60
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 563 2 560 2 769 3 156
TURTO IŠ VISO 4 134 4 129 4 318 4 642
Nuosavas kapitalas 837 877 920 977
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 3 297 3 252 3 398 3 666
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 297 115 53 31
Ilgalaikiai įsipareigojimai 25 5
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 297 3 227 3 398 3 661
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 134 4 129 4 318 4 642

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 7% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 13% 17% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 3,94 0,13 0,06 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 1,16 1,16 1,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 1,15 1,15 1,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,64 0,66 0,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,43 6,65 7,28 7,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,20 3,08 3,11 3,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 3% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 1%
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 12,89 13,19 14,12 17,38
Dividendai/grynasis pelnas 0,21 0,23 0,23 0,23

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio butų ūkis“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147146714
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis77,6%
https://pbu.lt/
ROE

7,9%

Darbuotojų skaičius

160

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys