• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2003 metais birželio 30 bendrovė perregistruota iš Specialios paskirties į Uždarąją akcinę bendrovę “Palangos vandenys” . 2008 metais spalio 10 dieną paminėta 100 metų sukaktis, kai Palangoje pradėtas centralizuotai tiekti geriamasis vanduo vartotojams ir 55 metai kai įsteigta Palangos mieste vandentiekio įmonė. Pagrindinė veikla – Palangos miesto abonentams (vartotojams) geriamas vanduo tiekimas iš Palangos (antrosios ir trečiosios), Šventosios, Nemirsetos ir Būtingės vandenviečių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 559 2 636 2 700 2 760
Pardavimo savikaina 1 764 1 915 1 907 2 046
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 794 721 792 715
Bendrojo pelno marža 31% 27% 29% 26%
Veiklos sąnaudos 822 750 880 724
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -28 -29 -87 -9
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -3% -0%
EBITDA 460 717 752 862
EBITDA marža 18% 27% 28% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 46 15 62
Grynojo pelno marža 1% 2% 1% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 23 573 23 502 23 261 24 169
Nematerialus turtas 8 6 2 1
Materialus turtas 23 471 23 423 23 181 24 098
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 95 73 78 70
Trumpalaikis turtas 1 176 1 030 1 080 1 419
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 129 133 73 132
Per vienerius metus gautinos sumos 412 468 361 338
Kitas trumpalaikis turtas 145 145 145 145
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 490 284 502 804
TURTO IŠ VISO 24 749 24 532 24 348 25 598
Nuosavas kapitalas 13 043 13 099 13 114 13 176
Dotacijos, subsidijos 11 378 11 122 10 889 12 024
Įsipareigojimai 328 312 345 398
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 28 28 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 301 284 345 398
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 749 24 532 24 348 25 598

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,62 3,13 3,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,16 2,92 3,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,11 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,11 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,20 0,21 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 27% 28% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -3% -0%
Grynojo pelno marža 0% 2% 1% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152447391
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,7%
https://www.palangosvandenys.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

99

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys