• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2003 metais birželio 30 bendrovė perregistruota iš Specialios paskirties į Uždarąją akcinę bendrovę “Palangos vandenys” . 2008 metais spalio 10 dieną paminėta 100 metų sukaktis, kai Palangoje pradėtas centralizuotai tiekti geriamasis vanduo vartotojams ir 55 metai kai įsteigta Palangos mieste vandentiekio įmonė. Pagrindinė veikla – Palangos miesto abonentams (vartotojams) geriamas vanduo tiekimas iš Palangos (antrosios ir trečiosios), Šventosios, Nemirsetos ir Būtingės vandenviečių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 700 2 760 3 083 3 414
Pardavimo savikaina 1 907 2 046 2 309 3 029
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 792 715 774 385
Bendrojo pelno marža 29% 26% 25% 11%
Veiklos sąnaudos 612 453 543 635
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -87 -9 -58 -561
Tipinės veiklos pelno marža -3% -0% -2% -16%
EBITDA 752 862 837 338
EBITDA marža 28% 31% 27% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 62 41 -447
Grynojo pelno marža 1% 2% 1% -13%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 23 261 24 169 24 480 25 257
Nematerialus turtas 2 1 1 6
Materialus turtas 23 181 24 098 24 414 25 154
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 78 70 66 96
Trumpalaikis turtas 1 080 1 419 972 494
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 73 132 115 101
Per vienerius metus gautinos sumos 361 338 412 368
Kitas trumpalaikis turtas 145 145 145 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 502 804 301 25
TURTO IŠ VISO 24 348 25 598 25 461 25 762
Nuosavas kapitalas 13 114 13 176 13 216 12 769
Dotacijos, subsidijos 10 889 12 024 11 818 12 302
Įsipareigojimai 345 398 427 689
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 84
Ilgalaikiai įsipareigojimai 84
Trumpalaikiai įsipareigojimai 345 398 427 605
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 348 25 598 25 461 25 762

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% -0% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,13 3,56 2,28 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,92 3,23 2,01 0,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,13 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,21 0,23 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 31% 27% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -0% -2% -16%
Grynojo pelno marža 1% 2% 1% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152447391
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,66%
https://palangosvandenys.lt/
ROE

-3,4%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Virgilijus BeržanskisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023