• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2003 metais birželio 30 bendrovė perregistruota iš Specialios paskirties į Uždarąją akcinę bendrovę “Palangos vandenys” . 2008 metais spalio 10 dieną paminėta 100 metų sukaktis, kai Palangoje pradėtas centralizuotai tiekti geriamasis vanduo vartotojams ir 55 metai kai įsteigta Palangos mieste vandentiekio įmonė. Pagrindinė veikla – Palangos miesto abonentams (vartotojams) geriamas vanduo tiekimas iš Palangos (antrosios ir trečiosios), Šventosios, Nemirsetos ir Būtingės vandenviečių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 636 2 700 2 760 3 083
Pardavimo savikaina 1 915 1 907 2 046 2 309
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 721 792 715 774
Bendrojo pelno marža 27% 29% 26% 25%
Veiklos sąnaudos 750 880 724 832
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -29 -87 -9 -58
Tipinės veiklos pelno marža -1% -3% -0% -2%
EBITDA 717 752 862 837
EBITDA marža 27% 28% 31% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 15 62 41
Grynojo pelno marža 2% 1% 2% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 23 502 23 261 24 169 24 480
Nematerialus turtas 6 2 1 1
Materialus turtas 23 423 23 181 24 098 24 414
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 73 78 70 66
Trumpalaikis turtas 1 030 1 080 1 419 972
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 133 73 132 115
Per vienerius metus gautinos sumos 468 361 338 412
Kitas trumpalaikis turtas 145 145 145 145
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 284 502 804 301
TURTO IŠ VISO 24 532 24 348 25 598 25 461
Nuosavas kapitalas 13 099 13 114 13 176 13 216
Dotacijos, subsidijos 11 122 10 889 12 024 11 818
Įsipareigojimai 312 345 398 427
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 28
Trumpalaikiai įsipareigojimai 284 345 398 427
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 532 24 348 25 598 25 461

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,62 3,13 3,56 2,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,16 2,92 3,23 2,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,12 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,21 0,21 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 28% 31% 27%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -3% -0% -2%
Grynojo pelno marža 2% 1% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152447391
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,7%
https://palangosvandenys.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

93

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys