• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė UAB “Palangos komunalinis ūkis” yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įregistruota Valstybės įmonės registrų centre ir pradėjusi veiklą 1990 m. gruodžio 28 d. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas – komunalinių ir kitų komercinių paslaugų teikimas gyventojams, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 131 4 648 4 903 5 702
Pardavimo savikaina 3 922 4 213 4 544 5 412
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 209 435 359 290
Bendrojo pelno marža 5% 9% 7% 5%
Veiklos sąnaudos 354 347 358 407
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -145 87 1 -117
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% 0% -2%
EBITDA 92 355 295 208
EBITDA marža 2% 8% 6% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -127 68 4 -90
Grynojo pelno marža -3% 1% 0% -2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 377 1 247 1 199 1 286
Nematerialus turtas 2 12 7 5
Materialus turtas 1 326 1 194 1 150 1 225
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 49 41 41 56
Trumpalaikis turtas 842 1 026 1 175 1 106
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 64 70 82 121
Per vienerius metus gautinos sumos 550 279 273 220
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 228 678 820 766
TURTO IŠ VISO 2 230 2 284 2 383 2 402
Nuosavas kapitalas 1 205 1 273 1 276 1 186
Dotacijos, subsidijos 151 114 80 53
Įsipareigojimai 629 616 724 831
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 180 180 247 266
Ilgalaikiai įsipareigojimai 119 108 151 190
Trumpalaikiai įsipareigojimai 510 508 573 641
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 230 2 284 2 384 2 402

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% 3% 0% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10% 5% 0% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% 6% 0% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,08 0,10 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,65 2,02 2,05 1,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,53 1,88 1,91 1,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,85 2,04 2,06 2,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,00 3,73 4,09 4,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,43 3,65 3,84 4,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 8% 6% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% 0% -2%
Grynojo pelno marža -3% 1% 0% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152409729
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://palkom.eu/
ROE

-7,3%

Darbuotojų skaičius

143

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gediminas ValinevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023