• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė UAB “Palangos komunalinis ūkis” yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įregistruota Valstybės įmonės registrų centre ir pradėjusi veiklą 1990 m. gruodžio 28 d. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas – komunalinių ir kitų komercinių paslaugų teikimas gyventojams, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 554 4 894 4 131 4 648
Pardavimo savikaina 4 146 4 565 3 922 4 213
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 408 328 209 435
Bendrojo pelno marža 9% 7% 5% 9%
Veiklos sąnaudos 319 284 354 347
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 90 45 -145 87
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -4% 2%
EBITDA 288 290 92 355
EBITDA marža 6% 6% 2% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 88 65 -127 68
Grynojo pelno marža 2% 1% -3% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 418 1 300 1 377 1 247
Nematerialus turtas 5 4 2 12
Materialus turtas 1 386 1 269 1 326 1 194
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 27 28 49 41
Trumpalaikis turtas 799 903 842 1 026
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 31 64 70
Per vienerius metus gautinos sumos 197 266 550 279
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 557 606 228 678
TURTO IŠ VISO 2 231 2 214 2 230 2 284
Nuosavas kapitalas 1 267 1 332 1 205 1 273
Dotacijos, subsidijos 26 19 151 114
Įsipareigojimai 769 652 629 616
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 276 180 180 180
Ilgalaikiai įsipareigojimai 181 125 119 108
Trumpalaikiai įsipareigojimai 588 527 510 508
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 231 2 214 2 230 2 284

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 9% -17% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,14 0,15 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,71 1,65 2,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,66 1,53 1,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,20 1,86 2,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,60 3,09 3,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,77 3,26 3,75
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 6% 2% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -4% 2%
Grynojo pelno marža 0% 1% -3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152409729
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.palkom.eu/
ROE

5,5%

Darbuotojų skaičius

140

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys