• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė UAB “Palangos komunalinis ūkis” yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įregistruota Valstybės įmonės registrų centre ir pradėjusi veiklą 1990 m. gruodžio 28 d. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas – komunalinių ir kitų komercinių paslaugų teikimas gyventojams, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 894 4 131 4 648 4 903
Pardavimo savikaina 4 565 3 922 4 213 4 544
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 328 209 435 359
Bendrojo pelno marža 7% 5% 9% 7%
Veiklos sąnaudos 284 354 347 358
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 45 -145 87 1
Tipinės veiklos pelno marža 1% -4% 2% 0%
EBITDA 290 92 355 295
EBITDA marža 6% 2% 8% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 65 -127 68 4
Grynojo pelno marža 1% -3% 1% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 300 1 377 1 247 1 199
Nematerialus turtas 4 2 12 7
Materialus turtas 1 269 1 326 1 194 1 150
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 28 49 41 41
Trumpalaikis turtas 903 842 1 026 1 175
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 64 70 82
Per vienerius metus gautinos sumos 266 550 279 273
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 606 228 678 820
TURTO IŠ VISO 2 214 2 230 2 284 2 383
Nuosavas kapitalas 1 332 1 205 1 273 1 276
Dotacijos, subsidijos 19 151 114 80
Įsipareigojimai 652 629 616 724
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 180 180 180 247
Ilgalaikiai įsipareigojimai 125 119 108 151
Trumpalaikiai įsipareigojimai 527 510 508 573
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 214 2 230 2 284 2 383

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -6% 3% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -10% 5% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -17% 10% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,15 0,14 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,65 2,02 2,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,66 1,53 1,88 1,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,20 1,86 2,06 2,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,60 3,09 3,54 4,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,77 3,26 3,75 3,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 2% 8% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -4% 2% 0%
Grynojo pelno marža 1% -3% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152409729
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://palkom.eu/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

141

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys