• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Pakruojo vandens tiekimo įmonė 1995 metais buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę „Pakruojo vandentiekis”. Pagrindinis bendrovės tikslas – prisitaikyti prie įvairių rinkos poreikių bei teikti nuolat gerėjančios ir ekologinius standartus atitinkančios kokybės paslaugas kiek įmanoma labiau prieinamomis klientams kainomis, patikimai tiekti geros ir labai geros kokybės vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant rajono ekologinę būklę, o taip pat teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 725 813 858 838
Pardavimo savikaina 529 518 596 588
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 196 295 262 250
Bendrojo pelno marža 27% 36% 31% 30%
Veiklos sąnaudos 247 266 277 263
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -51 29 -16 -12
Tipinės veiklos pelno marža -7% 4% -2% -1%
EBITDA 191 261 239 254
EBITDA marža 26% 32% 28% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 66 30 34
Grynojo pelno marža -0% 8% 3% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 644 13 523 14 387 14 800
Nematerialus turtas 2 1 0 0
Materialus turtas 13 642 13 522 14 387 14 800
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 139 525 315 183
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 347 143 6
Per vienerius metus gautinos sumos 92 101 95 74
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 43 78 77 104
TURTO IŠ VISO 13 784 14 050 14 705 14 984
Nuosavas kapitalas 3 548 3 662 3 692 3 726
Dotacijos, subsidijos 9 635 9 640 10 032 9 971
Įsipareigojimai 601 749 981 1 288
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 487 564 609 685
Ilgalaikiai įsipareigojimai 459 536 581 657
Trumpalaikiai įsipareigojimai 142 213 400 631
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 784 14 050 14 705 14 984

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,15 0,17 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,47 0,79 0,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,84 0,43 0,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,23 0,23 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 32% 28% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 4% -2% -1%
Grynojo pelno marža 0% 8% 3% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo vandentiekis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167922698
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://vandentiekis.com/
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys