• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pakruojo šiluma“ įsteigta 1999 m. gegužės 31 d. reorganizavus SPAB „Šiaulių energija“, 1999 m. gruodžio 8 d. bendrovei pakeistas specialios paskirties statusas į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė veikla – garų ir karšto vandens tiekimas bei kitos komunalinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 928 878 872 1 131
Pardavimo savikaina 813 775 779 1 001
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 103 93 131
Bendrojo pelno marža 12% 12% 11% 12%
Veiklos sąnaudos 109 105 123 127
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 -2 -30 4
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% -3% 0%
EBITDA 181 155 131 180
EBITDA marža 19% 18% 15% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 -9 -22 1
Grynojo pelno marža 0% -1% -3% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 777 2 649 2 521 2 495
Nematerialus turtas 0 0 3 2
Materialus turtas 2 777 2 648 2 518 2 493
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 364 318 344 328
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 85 47 42 68
Per vienerius metus gautinos sumos 271 260 281 257
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 12 22 3
TURTO IŠ VISO 3 141 2 967 2 864 2 823
Nuosavas kapitalas 754 745 723 724
Dotacijos, subsidijos 821 760 688 712
Įsipareigojimai 1 565 1 462 1 453 1 387
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 438 1 377 1 338 1 212
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 197 472 1 256 1 131
Trumpalaikiai įsipareigojimai 368 990 197 256
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 141 2 967 2 864 2 823

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -3% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% 1% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,91 1,85 1,85 1,67
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,99 0,32 1,74 1,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,76 0,27 1,53 1,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,29 0,29 0,30 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,33 0,32 0,34 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,23 1,17 1,19 1,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 18% 15% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% -3% 0%
Grynojo pelno marža 0% -1% -3% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167909640
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://paksiluma.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

26

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys