• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pakruojo šiluma“ įsteigta 1999 m. gegužės 31 d. reorganizavus SPAB „Šiaulių energija“, 1999 m. gruodžio 8 d. bendrovei pakeistas specialios paskirties statusas į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė veikla – garų ir karšto vandens tiekimas bei kitos komunalinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 872 1 131 1 506 1 726
Pardavimo savikaina 779 1 001 1 432 1 429
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 93 131 74 297
Bendrojo pelno marža 11% 12% 5% 17%
Veiklos sąnaudos 123 127 156 155
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -30 4 -82 142
Tipinės veiklos pelno marža -3% 0% -5% 8%
EBITDA 131 180 135 357
EBITDA marža 15% 16% 9% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -22 1 -63 108
Grynojo pelno marža -3% 0% -4% 6%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 2 521 2 495 2 578 2 996
Nematerialus turtas 3 2 28 22
Materialus turtas 2 518 2 493 2 551 2 974
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 344 328 361 333
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 42 68 69 60
Per vienerius metus gautinos sumos 281 257 275 270
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 3 17 3
TURTO IŠ VISO 2 864 2 823 2 939 3 329
Nuosavas kapitalas 723 724 661 1 391
Dotacijos, subsidijos 688 712 689 676
Įsipareigojimai 1 453 1 387 1 588 1 262
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 338 1 212 1 160 1 023
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 256 1 132 1 069 879
Trumpalaikiai įsipareigojimai 197 256 519 383
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 864 2 823 2 939 3 329

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 0% -2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 0% -9% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 0% -5% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,43 0,39 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,74 1,28 0,69 0,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,53 1,02 0,56 0,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,40 0,51 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,45 0,58 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,21 1,56 2,28 1,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 16% 9% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 0% -5% 8%
Grynojo pelno marža -3% 0% -4% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167909640
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://paksiluma.lt/
ROE

10,5%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus GiedraitisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14