• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pakruojo šiluma“ įsteigta 1999 m. gegužės 31 d. reorganizavus SPAB „Šiaulių energija“, 1999 m. gruodžio 8 d. bendrovei pakeistas specialios paskirties statusas į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė veikla – garų ir karšto vandens tiekimas bei kitos komunalinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 878 872 1 131 1 506
Pardavimo savikaina 775 779 1 001 1 432
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 103 93 131 74
Bendrojo pelno marža 12% 11% 12% 5%
Veiklos sąnaudos 105 123 127 156
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 -30 4 -82
Tipinės veiklos pelno marža -0% -3% 0% -5%
EBITDA 155 131 180 135
EBITDA marža 18% 15% 16% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -9 -22 1 -63
Grynojo pelno marža -1% -3% 0% -4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 649 2 521 2 495 2 578
Nematerialus turtas 0 3 2 28
Materialus turtas 2 648 2 518 2 493 2 551
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 318 344 328 360
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 47 42 68 69
Per vienerius metus gautinos sumos 260 281 257 275
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 22 3 17
TURTO IŠ VISO 2 967 2 864 2 823 2 939
Nuosavas kapitalas 745 723 724 661
Dotacijos, subsidijos 760 688 712 689
Įsipareigojimai 1 462 1 453 1 387 1 588
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 377 1 338 1 212 1 160
Ilgalaikiai įsipareigojimai 472 1 256 1 132 1 069
Trumpalaikiai įsipareigojimai 990 197 256 519
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 967 2 864 2 823 2 939

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -1% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -3% 0% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -2% 0% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46 0,47 0,43 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,32 1,74 1,28 0,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,27 1,53 1,02 0,56
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,30 0,40 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,33 0,35 0,45 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,18 1,21 1,56 2,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 15% 16% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -3% 0% -5%
Grynojo pelno marža -1% -3% 0% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167909640
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://paksiluma.lt/
ROE

-9,1%

Darbuotojų skaičius

26

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus GiedraitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023