• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Pakruojo rajono savivaldybė priėmė sprendimą 1999 m. gegužės 31 d. perimti šilumos ūkį ir jo turtą iš SPAB „Šiaulių energijos“, kuris yra Pakruojo rajono ribose, balanso pagrindu ir įsteigti naują bendrovę Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Pakruojo šiluma“. Naujoji bendrovė įregistruota 1999 metų birželio 16 d. UAB „Pakruojo šiluma“, 1999 m. gruodžio 8 d. bendrovei pakeistas specialios paskirties statusas į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė veikla – garų ir karšto vandens tiekimas. Vidaus tinklų: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos avarinė dispečerinė tarnyba. Komunalinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 019 928 878 872
Pardavimo savikaina 761 813 775 779
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 258 115 103 93
Bendrojo pelno marža 25% 12% 12% 11%
Veiklos sąnaudos 128 109 105 123
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 130 6 -2 -30
Tipinės veiklos pelno marža 13% 1% -0% -3%
EBITDA 333 181 155 131
EBITDA marža 33% 19% 18% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 85 1 -9 -22
Grynojo pelno marža 8% 0% -1% -3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 906 2 777 2 649 2 521
Nematerialus turtas 0 0 0 3
Materialus turtas 2 906 2 777 2 648 2 518
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 377 364 318 344
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 61 85 47 42
Per vienerius metus gautinos sumos 305 271 260 281
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 8 12 22
TURTO IŠ VISO 3 284 3 141 2 967 2 864
Nuosavas kapitalas 753 754 745 723
Dotacijos, subsidijos 875 821 760 688
Įsipareigojimai 1 655 1 565 1 462 1 453
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 498 1 438 1 377 1 338
Ilgalaikiai įsipareigojimai 999 1 197 472 1 256
Trumpalaikiai įsipareigojimai 656 368 990 197
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 284 3 141 2 967 2 864

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 1,91 1,85 1,85
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,99 0,32 1,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,76 0,27 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,29 0,29 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,33 0,32 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,23 1,17 1,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 19% 18% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -0% -3%
Grynojo pelno marža 0% 0% -1% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167909640
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.paksiluma.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys