• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ vykdo veiklą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu, išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Pagrindinė vykdoma veikla – geriamojo vandens tiekimas, gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų tvarkymas – surinkimas ir valymas, centralizuotas šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 476 474 476 528
Pardavimo savikaina 338 348 350 412
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 138 126 126 115
Bendrojo pelno marža 29% 27% 27% 22%
Veiklos sąnaudos 164 200 158 181
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -26 -74 -31 -65
Tipinės veiklos pelno marža -6% -16% -7% -12%
EBITDA 438 -29 11 0
EBITDA marža 92% -6% 2% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -28 -140 -35 -46
Grynojo pelno marža -6% -30% -7% -9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 684 6 313 5 810 5 413
Nematerialus turtas
Materialus turtas 6 683 6 312 5 809 5 412
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 160 202 62 61
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 71 46 23 22
Per vienerius metus gautinos sumos 53 141 34 34
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 16 5 4
TURTO IŠ VISO 6 845 6 516 5 873 5 474
Nuosavas kapitalas 426 259 254 322
Dotacijos, subsidijos 6 102 5 672 5 206 4 763
Įsipareigojimai 316 585 413 390
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 78 46 14
Ilgalaikiai įsipareigojimai 46 75 42 5
Trumpalaikiai įsipareigojimai 271 509 371 385
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 845 6 516 5 873 5 474

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -2% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -41% -14% -16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -2% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,18 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,59 0,40 0,17 0,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,33 0,31 0,11 0,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,08 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,08 1,38 1,86 1,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 92% -6% 2% 0%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -16% -7% -12%
Grynojo pelno marža -6% -30% -7% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pagėgių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177390158
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPagėgių savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.pagegiuku.lt/
ROE

-16,1%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys