• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ vykdo veiklą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu, išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Pagrindinė vykdoma veikla – geriamojo vandens tiekimas, gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų tvarkymas – surinkimas ir valymas, centralizuotas šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 451 476 474 476
Pardavimo savikaina 313 338 348 350
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 139 138 126 126
Bendrojo pelno marža 31% 29% 27% 27%
Veiklos sąnaudos 200 164 200 158
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -61 -26 -74 -31
Tipinės veiklos pelno marža -14% -6% -16% -7%
EBITDA 429 438 -29 11
EBITDA marža 95% 92% -6% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -58 -28 -140 -35
Grynojo pelno marža -13% -6% -30% -7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 067 6 684 6 313 5 810
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 7 066 6 683 6 312 5 809
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 203 160 202 62
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 89 71 46 23
Per vienerius metus gautinos sumos 106 53 141 34
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 36 16 5
TURTO IŠ VISO 7 271 6 845 6 516 5 873
Nuosavas kapitalas 458 426 259 254
Dotacijos, subsidijos 6 456 6 102 5 672 5 206
Įsipareigojimai 356 316 585 413
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 112 78 46 14
Ilgalaikiai įsipareigojimai 49 46 75 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 308 271 509 371
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 271 6 845 6 516 5 873

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -6% -41% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,18 0,18 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,59 0,40 0,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,33 0,31 0,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,08 1,38 1,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 92% -6% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -6% -16% -7%
Grynojo pelno marža 0% -6% -30% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pagėgių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177390158
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPagėgių savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.pagegiuku.lt/
ROE

-13,8%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys