• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ vykdo veiklą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu, išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Pagrindinė vykdoma veikla – geriamojo vandens tiekimas, gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų tvarkymas – surinkimas ir valymas, centralizuotas šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 474 476 528 523
Pardavimo savikaina 348 350 412 485
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 126 126 116 38
Bendrojo pelno marža 27% 27% 22% 7%
Veiklos sąnaudos 159 113 133 157
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -74 -31 -65 -170
Tipinės veiklos pelno marža -16% -7% -12% -32%
EBITDA -29 11 0 -117
EBITDA marža -6% 2% 0% -22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -140 -35 -46 -161
Grynojo pelno marža -30% -7% -9% -31%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 6 313 5 810 5 414 5 221
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 6 312 5 809 5 413 5 220
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 202 62 61 106
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 23 22 31
Per vienerius metus gautinos sumos 141 34 34 44
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 5 4 31
TURTO IŠ VISO 6 516 5 873 5 474 5 327
Nuosavas kapitalas 259 254 322 216
Dotacijos, subsidijos 5 672 5 206 4 763 4 594
Įsipareigojimai 585 413 390 517
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 46 14 0 160
Ilgalaikiai įsipareigojimai 75 42 5 96
Trumpalaikiai įsipareigojimai 509 371 385 421
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 516 5 873 5 474 5 327

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -1% -1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -41% -14% -16% -60%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -22% -11% -20% -54%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,40 0,17 0,16 0,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,31 0,11 0,10 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,08 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,83 1,88 1,64 2,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -6% 2% 0% -22%
Tipinės veiklos pelno marža -16% -7% -12% -32%
Grynojo pelno marža -30% -7% -9% -31%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pagėgių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177390158
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPagėgių savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pagegiuku.lt/
ROE

-60,0%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Raimondas FridrikasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023