• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ vykdo veiklą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu, išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Pagrindinė vykdoma veikla – geriamojo vandens tiekimas, gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų tvarkymas – surinkimas ir valymas, centralizuotas šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 476 528 523 709
Pardavimo savikaina 350 412 485 503
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 126 116 38 206
Bendrojo pelno marža 27% 22% 7% 29%
Veiklos sąnaudos 113 133 157 147
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -31 -65 -170 -3
Tipinės veiklos pelno marža -7% -12% -32% -0%
EBITDA 11 0 -117 41
EBITDA marža 2% 0% -22% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -35 -46 -161 -4
Grynojo pelno marža -7% -9% -31% -1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 5 810 5 414 5 221 5 696
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 5 809 5 413 5 220 5 695
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 62 61 106 107
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 22 31 27
Per vienerius metus gautinos sumos 34 34 44 48
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 4 31 31
TURTO IŠ VISO 5 873 5 474 5 327 5 805
Nuosavas kapitalas 254 322 216 376
Dotacijos, subsidijos 5 206 4 763 4 594 4 923
Įsipareigojimai 413 390 517 506
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 0 160 96
Ilgalaikiai įsipareigojimai 42 5 96 32
Trumpalaikiai įsipareigojimai 371 385 421 474
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 873 5 474 5 327 5 805

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -3% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -14% -16% -60% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% -20% -54% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,17 0,16 0,25 0,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,11 0,10 0,18 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,10 0,10 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,10 0,10 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,88 1,64 2,42 1,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 0% -22% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -12% -32% -0%
Grynojo pelno marža -7% -9% -31% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pagėgių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177390158
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPagėgių savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pagegiuku.lt/
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

26

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Raimondas FridrikasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30