• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Vilniaus rajono Nemėžio apylinkės butų ūkio eksploatacijos tarnyba įregistruota 1992 m. kovo 16 d., o 1995 m. gruodžio 28 d. perregistruota į UAB „Nemėžio komunalininkas“. Pagrindinė bendrovės veikla – daugiabučių namų administravimas, atliekų tvarkymas, vandens tiekimas, šilumos gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 419 4 395 3 990 5 338
Pardavimo savikaina 3 840 3 827 3 638 5 573
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 579 568 352 -235
Bendrojo pelno marža 13% 13% 9% -4%
Veiklos sąnaudos 569 580 627 735
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 -12 -275 -970
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -7% -18%
EBITDA 551 622 392 -234
EBITDA marža 12% 14% 10% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 2 -256 -958
Grynojo pelno marža 0% 0% -6% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 23 168 24 984 26 404 27 510
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 23 168 24 983 26 404 27 509
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 890 774 902 1 908
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 98 76 150 266
Per vienerius metus gautinos sumos 693 610 573 1 088
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 100 89 179 555
TURTO IŠ VISO 24 058 25 758 27 307 29 418
Nuosavas kapitalas 6 208 6 209 10 397 11 877
Dotacijos, subsidijos 13 396 13 625 13 373 13 398
Įsipareigojimai 4 454 5 924 3 537 4 143
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 448 378 650
Ilgalaikiai įsipareigojimai 92 50 32 378
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 152 5 608 3 163 3 490
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 058 25 758 27 307 29 418

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -3% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -2% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,04 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,21 0,14 0,29 0,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,19 0,12 0,24 0,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,18 0,15 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,18 0,16 0,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,71 0,48 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 14% 10% -4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -7% -18%
Grynojo pelno marža 0% 0% -6% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Nemėžio komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas186063262
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.nkom.lt/
ROE

-8,6%

Darbuotojų skaičius

161

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys