• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Vilniaus rajono Nemėžio apylinkės butų ūkio eksploatacijos tarnyba įregistruota 1992 m. kovo 16 d., o 1995 m. gruodžio 28 d. perregistruota į UAB „Nemėžio komunalininkas“. Pagrindinė bendrovės veikla – daugiabučių namų administravimas, atliekų tvarkymas, vandens tiekimas, šilumos gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 280 4 419 4 395 3 990
Pardavimo savikaina 3 789 3 840 3 827 3 638
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 491 579 568 352
Bendrojo pelno marža 11% 13% 13% 9%
Veiklos sąnaudos 551 569 580 627
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -60 10 -12 -275
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% -0% -7%
EBITDA 428 551 622 392
EBITDA marža 10% 12% 14% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 22 2 -256
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% -6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 20 618 23 168 24 984 26 404
Nematerialus turtas 4 0 1 1
Materialus turtas 20 614 23 168 24 983 26 404
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 055 890 774 902
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 316 98 76 150
Per vienerius metus gautinos sumos 666 693 610 573
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 100 89 179
TURTO IŠ VISO 21 673 24 058 25 758 27 307
Nuosavas kapitalas 4 355 6 208 6 209 10 397
Dotacijos, subsidijos 12 615 13 396 13 625 13 373
Įsipareigojimai 4 703 4 454 5 924 3 537
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 662 448 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 353 92 50 32
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 318 4 152 5 608 3 163
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 673 24 058 25 758 27 307

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,21 0,14 0,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,19 0,12 0,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,19 0,18 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,20 0,18 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,84 0,71 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 14% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -0% -7%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Nemėžio komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas186063262
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.nkom.lt/
ROE

-3,1%

Darbuotojų skaičius

165

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys