• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Vilniaus rajono Nemėžio apylinkės butų ūkio eksploatacijos tarnyba įregistruota 1992 m. kovo 16 d., o 1995 m. gruodžio 28 d. perregistruota į UAB „Nemėžio komunalininkas“. Pagrindinė bendrovės veikla – daugiabučių namų administravimas, atliekų tvarkymas, vandens tiekimas, šilumos gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 3 990 5 338 9 684 7 782
Pardavimo savikaina 3 638 5 573 9 277 6 756
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 352 -235 407 1 026
Bendrojo pelno marža 9% -4% 4% 13%
Veiklos sąnaudos 627 735 743 906
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -275 -970 -336 120
Tipinės veiklos pelno marža -7% -18% -3% 2%
EBITDA 392 -234 477 1 025
EBITDA marža 10% -4% 5% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -256 -958 -290 114
Grynojo pelno marža -6% -18% -3% 1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 26 404 27 510 29 477 29 998
Nematerialus turtas 1 0 1 1
Materialus turtas 26 404 27 509 29 476 29 997
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 902 1 909 2 727 2 097
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 150 266 552 454
Per vienerius metus gautinos sumos 573 1 088 937 682
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 179 555 1 239 960
TURTO IŠ VISO 27 307 29 418 32 204 32 095
Nuosavas kapitalas 10 397 11 877 13 943 15 942
Dotacijos, subsidijos 13 373 13 398 13 529 13 311
Įsipareigojimai 3 194 3 868 4 473 2 564
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 378 582 628 551
Ilgalaikiai įsipareigojimai 32 378 628 551
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 163 3 490 3 845 2 013
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 307 29 418 32 204 32 095

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -3% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -9% -2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -8% -2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,29 0,55 0,71 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,24 0,47 0,57 0,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,18 0,30 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,19 0,33 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,38 0,45 0,69 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% -4% 5% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -18% -3% 2%
Grynojo pelno marža -6% -18% -3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Nemėžio komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas186063262
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://nkom.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

161

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Albertas LaurinavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30