• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Specialiosios paskirties AB „Vilniaus rajono šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 5 d., o 2003 m. gegužės 28 d. perregistruota į UAB „Vilniaus rajono šilumos tinklai“. 2008 m. spalio 16 d. perregistruota į UAB „Nemenčinės komunalininkas“. Pagrindinė bendrovės veikla – garo tiekimas, šalto vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, buitinių atliekų išvežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 447 3 536 3 553 4 614
Pardavimo savikaina 3 387 3 663 3 527 4 999
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 60 -126 26 -385
Bendrojo pelno marža 2% -4% 1% -8%
Veiklos sąnaudos 527 525 551 622
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -467 -651 -525 -1 007
Tipinės veiklos pelno marža -14% -18% -15% -22%
EBITDA -33 -124 14 -351
EBITDA marža -1% -4% 0% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -413 -611 -516 -992
Grynojo pelno marža -12% -17% -15% -21%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 14 850 15 324 15 686 15 819
Nematerialus turtas 5 2 4 6
Materialus turtas 14 841 15 318 15 678 15 809
Finansinis turtas 4 4 4 4
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 930 857 1 033 1 431
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 129 123 154 157
Per vienerius metus gautinos sumos 501 344 415 759
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 300 389 464 515
TURTO IŠ VISO 15 788 16 190 16 725 17 257
Nuosavas kapitalas 3 012 4 848 4 332 6 985
Dotacijos, subsidijos 9 575 9 022 8 442 7 846
Įsipareigojimai 3 201 2 320 3 951 2 426
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 25 17 5
Ilgalaikiai įsipareigojimai 331 388 506 510
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 870 1 932 3 445 1 917
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 788 16 190 16 725 17 257

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -4% -3% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -16% -11% -18%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -9% -8% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,32 0,44 0,30 0,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28 0,38 0,26 0,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,22 0,22 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,24 0,23 0,23 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,07 0,90 0,77 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% -4% 0% -8%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -18% -15% -22%
Grynojo pelno marža -12% -17% -15% -21%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Nemenčinės komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas186442084
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://nemenkom.lt/
ROE

-17,5%

Darbuotojų skaičius

158

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys