• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Specialiosios paskirties AB „Vilniaus rajono šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 5 d., o 2003 m. gegužės 28 d. perregistruota į UAB „Vilniaus rajono šilumos tinklai“. 2008 m. spalio 16 d. perregistruota į UAB „Nemenčinės komunalininkas“. Pagrindinė bendrovės veikla – garo tiekimas, šalto vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, buitinių atliekų išvežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 155 3 447 3 536 3 553
Pardavimo savikaina 3 167 3 387 3 663 3 527
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -11 60 -126 26
Bendrojo pelno marža -0% 2% -4% 1%
Veiklos sąnaudos 560 527 525 551
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -572 -467 -651 -525
Tipinės veiklos pelno marža -18% -14% -18% -15%
EBITDA -62 -33 -124 14
EBITDA marža -2% -1% -4% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -361 -413 -611 -516
Grynojo pelno marža -11% -12% -17% -15%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 14 187 14 850 15 324 15 686
Nematerialus turtas 9 5 2 4
Materialus turtas 14 175 14 841 15 318 15 678
Finansinis turtas 4 4 4 4
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 959 930 857 1 033
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 124 129 123 154
Per vienerius metus gautinos sumos 581 501 344 415
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 255 300 389 464
TURTO IŠ VISO 15 154 15 788 16 190 16 725
Nuosavas kapitalas 3 424 3 012 4 848 4 332
Dotacijos, subsidijos 10 327 9 575 9 022 8 442
Įsipareigojimai 1 403 3 201 2 320 3 951
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 33 25 17 5
Ilgalaikiai įsipareigojimai 270 331 388 506
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 133 2 870 1 932 3 445
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 154 15 788 16 190 16 725

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -3% -4% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -13% -16% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -7% -9% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,32 0,44 0,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,28 0,38 0,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,22 0,22 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,24 0,23 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,07 0,90 0,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -1% -4% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -14% -18% -15%
Grynojo pelno marža 0% -12% -17% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Nemenčinės komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas186442084
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://nemenkom.lt/
ROE

-11,2%

Darbuotojų skaičius

154

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys