• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1992 metais Molėtų autotransporto įmonė buvo išskaidyta į valstybinę autotransporto krovininio parko įmonę ir Molėtų valstybinį autobusų parką. Autobusų parkas tapo savivaldybės įmone. 1995 metais Molėtų valstybinis autobusų parkas įregistruotas kaip Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas. 2003 m. spalio 10 d. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas perregistruotas kaip uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas. UAB Molėtų autobusų parkas teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas priemiesčio maršrutuose. Be pagrindinės veiklos – keleivių pervežimo, bendrovė užsiima papildoma veikla – nuomoja autobusus kelionėms, ekskursijoms, gabena smulkias siuntas autobusais, teikia bagažo saugojimo paslaugas, nuomoja reklamos plotus ant autobusų, nuomoja patalpas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 292 363 424 591
Pardavimo savikaina 465 255 318 486
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -173 109 107 106
Bendrojo pelno marža -59% 30% 25% 18%
Veiklos sąnaudos 80 94 116 117
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -253 15 -9 -11
Tipinės veiklos pelno marža -87% 4% -2% -2%
EBITDA 46 54 10 23
EBITDA marža 16% 15% 2% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 19 -17 -4
Grynojo pelno marža 4% 5% -4% -1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 179 146 144 136
Nematerialus turtas
Materialus turtas 179 146 144 136
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 133 188 186 166
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 19 13 14 15
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 113 174 171 150
TURTO IŠ VISO 316 336 331 302
Nuosavas kapitalas 269 288 272 267
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 47 48 60 35
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 47 48 60 35
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 316 336 331 302

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 6% -5% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 7% -6% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -94% 5% -3% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,83 3,95 3,12 4,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,80 3,94 3,09 4,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 1,08 1,28 1,96
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,63 2,49 2,95 4,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,09 1,26 1,56 2,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 15% 2% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -87% 4% -2% -2%
Grynojo pelno marža 4% 5% -4% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167520735
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletuautobusai.lt/
ROE

-1,6%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Alvidas MickevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023