• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1992 metais Molėtų autotransporto įmonė buvo išskaidyta į valstybinę autotransporto krovininio parko įmonę ir Molėtų valstybinį autobusų parką. Autobusų parkas tapo savivaldybės įmone. 1995 metais Molėtų valstybinis autobusų parkas įregistruotas kaip Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas. 2003 m. spalio 10 d. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas perregistruotas kaip uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas. UAB Molėtų autobusų parkas teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas priemiesčio maršrutuose. Be pagrindinės veiklos – keleivių pervežimo, bendrovė užsiima papildoma veikla – nuomoja autobusus kelionėms, ekskursijoms, gabena smulkias siuntas autobusais, teikia bagažo saugojimo paslaugas, nuomoja reklamos plotus ant autobusų, nuomoja patalpas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 335 292 363 424
Pardavimo savikaina 483 465 255 318
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -148 -173 109 107
Bendrojo pelno marža -44% -59% 30% 25%
Veiklos sąnaudos 78 80 94 116
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -226 -253 15 -9
Tipinės veiklos pelno marža -67% -87% 4% -2%
EBITDA 46 46 54 10
EBITDA marža 14% 16% 15% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 11 19 -17
Grynojo pelno marža 4% 4% 5% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 200 179 146 144
Nematerialus turtas
Materialus turtas 200 179 146 144
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 106 133 188 187
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 18 19 13 14
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 87 113 174 171
TURTO IŠ VISO 309 316 336 332
Nuosavas kapitalas 258 269 288 272
Dotacijos, subsidijos 8
Įsipareigojimai 43 47 48 60
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 43 47 48 60
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 309 316 336 332

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 3% 6% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 4% 7% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 8% 14% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,47 2,83 3,95 3,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,45 2,80 3,94 3,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,03 0,93 1,11 1,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,59 1,54 2,24 2,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,33 1,11 1,30 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 16% 15% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -67% -87% 4% -2%
Grynojo pelno marža 4% 4% 5% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167520735
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletuautobusai.lt/
ROE

-5,9%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys