• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1992 metais Molėtų autotransporto įmonė buvo išskaidyta į valstybinę autotransporto krovininio parko įmonę ir Molėtų valstybinį autobusų parką. Autobusų parkas tapo savivaldybės įmone. 1995 metais Molėtų valstybinis autobusų parkas įregistruotas kaip Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas. 2003 m. spalio 10 d. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas perregistruotas kaip uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas. UAB Molėtų autobusų parkas teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas priemiesčio maršrutuose. Be pagrindinės veiklos – keleivių pervežimo, bendrovė užsiima papildoma veikla – nuomoja autobusus kelionėms, ekskursijoms, gabena smulkias siuntas autobusais, teikia bagažo saugojimo paslaugas, nuomoja reklamos plotus ant autobusų, nuomoja patalpas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 341 335 292 363
Pardavimo savikaina 477 483 465 255
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -136 -148 -173 109
Bendrojo pelno marža -40% -44% -59% 30%
Veiklos sąnaudos 79 78 80 94
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -215 -226 -253 15
Tipinės veiklos pelno marža -63% -67% -87% 4%
EBITDA 63 46 46 54
EBITDA marža 18% 14% 16% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 12 11 19
Grynojo pelno marža 0% 4% 4% 5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 221 200 179 146
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 221 200 179 146
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 118 106 133 188
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 20 18 19 13
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 96 87 113 174
TURTO IŠ VISO 340 309 316 336
Nuosavas kapitalas 246 258 269 288
Dotacijos, subsidijos 42 8 0 0
Įsipareigojimai 52 43 47 48
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 52 43 47 48
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 340 309 316 336

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 3% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 5% 4% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 9% 8% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,47 2,83 3,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,45 2,80 3,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,03 0,93 1,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,59 1,54 2,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,33 1,11 1,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% 16% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -67% -87% 4%
Grynojo pelno marža 0% 4% 4% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167520735
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.moletuautobusai.lt/
ROE

7,0%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys