• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1972 metais įkurta Mažeikių teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri priklausė komunalinių įmonių kombinatui, o nuo 1973 m. balandžio 16 d. – Komunalinio ūkio ministerijos gamybiniam susivienijimui „Vanduo“. 1991 m.etaisvaldyba reorganizuota į Mažeikių valstybinę tiekimo įmonę, o 1995 m. balandžio 24 d. – SP UAB „Mažeikių vandenys“. Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla yra: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, eksploatuoja Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistemą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 328 3 321 3 375 3 939
Pardavimo savikaina 2 328 2 252 2 417 2 721
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 000 1 069 958 1 218
Bendrojo pelno marža 30% 32% 28% 31%
Veiklos sąnaudos 1 006 928 618 579
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 141 340 639
Tipinės veiklos pelno marža -0% 4% 10% 16%
EBITDA 345 456 702 976
EBITDA marža 10% 14% 21% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 77 238 463 667
Grynojo pelno marža 2% 7% 14% 17%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 23 936 25 338 29 508 29 624
Nematerialus turtas 11 7 3
Materialus turtas 23 936 25 327 29 501 29 621
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 791 736 1 556 1 390
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 16 25 26
Per vienerius metus gautinos sumos 376 357 411 479
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 397 363 1 120 885
TURTO IŠ VISO 24 730 26 080 31 067 31 017
Nuosavas kapitalas 3 273 3 511 3 974 5 659
Dotacijos, subsidijos 19 904 20 724 23 820 22 116
Įsipareigojimai 1 553 1 845 3 273 3 242
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 603 820 2 289 2 381
Ilgalaikiai įsipareigojimai 817 933 2 219 2 141
Trumpalaikiai įsipareigojimai 737 912 1 054 1 101
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 730 26 080 31 067 31 017

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 7% 12% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,23 0,58 0,42
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 0,81 1,48 1,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,05 0,79 1,45 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,13 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,03 0,98 0,90 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 14% 21% 25%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 4% 10% 16%
Grynojo pelno marža 2% 7% 14% 17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166486116
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.mvandenys.lt/
ROE

13,9%

Darbuotojų skaičius

99

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys