• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1972 metais įkurta Mažeikių teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri priklausė komunalinių įmonių kombinatui, o nuo 1973 m. balandžio 16 d. – Komunalinio ūkio ministerijos gamybiniam susivienijimui „Vanduo“. 1991 m.etaisvaldyba reorganizuota į Mažeikių valstybinę tiekimo įmonę, o 1995 m. balandžio 24 d. – SP UAB „Mažeikių vandenys“. Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla yra: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, eksploatuoja Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistemą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 321 3 375 3 939 3 904
Pardavimo savikaina 2 252 2 417 2 721 3 800
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 069 958 1 218 104
Bendrojo pelno marža 32% 28% 31% 3%
Veiklos sąnaudos 928 618 579 583
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 141 340 639 -479
Tipinės veiklos pelno marža 4% 10% 16% -12%
EBITDA 456 702 976 17
EBITDA marža 14% 21% 25% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 238 463 667 -403
Grynojo pelno marža 7% 14% 17% -10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 25 338 29 508 29 624 32 146
Nematerialus turtas 11 7 3 25
Materialus turtas 25 327 29 501 29 621 32 121
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 736 1 556 1 390 931
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 25 26 90
Per vienerius metus gautinos sumos 357 411 479 395
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 363 1 120 885 446
TURTO IŠ VISO 26 080 31 067 31 017 33 083
Nuosavas kapitalas 3 511 3 974 5 659 8 424
Dotacijos, subsidijos 20 724 23 820 22 116 20 846
Įsipareigojimai 1 845 3 273 3 242 3 814
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 820 2 289 2 381 2 411
Ilgalaikiai įsipareigojimai 933 2 219 2 141 2 172
Trumpalaikiai įsipareigojimai 912 1 054 1 101 1 642
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 080 31 067 31 017 33 083

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 12% 14% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 5% 8% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,07 0,08 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,81 1,48 1,26 0,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 1,45 1,24 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,11 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,11 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 0,85 0,70 0,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 21% 25% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 10% 16% -12%
Grynojo pelno marža 7% 14% 17% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166486116
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://mvandenys.lt/
ROE

-5,7%

Darbuotojų skaičius

94

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Kęstutis KazlauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023