• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1972 metais įkurta Mažeikių teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri priklausė komunalinių įmonių kombinatui, o nuo 1973 m. balandžio 16 d. – Komunalinio ūkio ministerijos gamybiniam susivienijimui „Vanduo“. 1991 m.etaisvaldyba reorganizuota į Mažeikių valstybinę tiekimo įmonę, o 1995 m. balandžio 24 d. – SP UAB „Mažeikių vandenys“. Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla yra: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, eksploatuoja Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistemą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 330 3 328 3 321 3 375
Pardavimo savikaina 2 262 2 328 2 252 2 417
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 069 1 000 1 069 958
Bendrojo pelno marža 32% 30% 32% 28%
Veiklos sąnaudos 997 1 006 928 618
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 71 -6 141 340
Tipinės veiklos pelno marža 2% -0% 4% 10%
EBITDA 309 345 456 702
EBITDA marža 9% 10% 14% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 50 77 238 463
Grynojo pelno marža 1% 2% 7% 14%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 23 737 23 936 25 338 29 508
Nematerialus turtas 0 0 11 7
Materialus turtas 23 737 23 936 25 327 29 501
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 541 791 736 1 556
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 18 16 25
Per vienerius metus gautinos sumos 424 376 357 411
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 86 397 363 1 120
TURTO IŠ VISO 24 280 24 730 26 080 31 067
Nuosavas kapitalas 3 196 3 273 3 511 3 974
Dotacijos, subsidijos 19 736 19 904 20 724 23 820
Įsipareigojimai 1 348 1 553 1 845 3 273
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 429 603 820 2 289
Ilgalaikiai įsipareigojimai 721 817 933 2 219
Trumpalaikiai įsipareigojimai 627 737 912 1 054
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 280 24 730 26 080 31 067

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 7% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,18 0,23 0,58
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,07 0,81 1,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,05 0,79 1,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,14 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,14 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,03 0,98 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 10% 14% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% 4% 10%
Grynojo pelno marža 0% 2% 7% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166486116
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.mvandenys.lt/
ROE

12,4%

Darbuotojų skaičius

98

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys