• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1972 m. įkurta Mažeikių teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri priklausė komunalinių įmonių kombinatui, o nuo 1973 m. balandžio 16 d. – Komunalinio ūkio ministerijos gamybiniam susivienijimui „Vanduo“. 1991 m. valdyba reorganizuota į Mažeikių valstybinę tiekimo įmonę, o 1995 – ųjų balandžio 24 d. – SP UAB „Mažeikių vandenys“. Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla yra: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, eksploatuoja Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistemą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 330 3 328 3 321 3 375
Pardavimo savikaina 2 262 2 328 2 252 2 417
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 069 1 000 1 069 958
Bendrojo pelno marža 32% 30% 32% 28%
Veiklos sąnaudos 997 1 006 928 618
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 71 -6 141 340
Tipinės veiklos pelno marža 2% -0% 4% 10%
EBITDA 309 345 456 702
EBITDA marža 9% 10% 14% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 50 77 238 463
Grynojo pelno marža 1% 2% 7% 14%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 23 737 23 936 25 338 29 508
Nematerialus turtas 11 7
Materialus turtas 23 737 23 936 25 327 29 501
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 541 791 736 1 556
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 18 16 25
Per vienerius metus gautinos sumos 424 376 357 411
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 86 397 363 1 120
TURTO IŠ VISO 24 280 24 730 26 080 31 067
Nuosavas kapitalas 3 196 3 273 3 511 3 974
Dotacijos, subsidijos 19 736 19 904 20 724 23 820
Įsipareigojimai 1 348 1 553 1 845 3 273
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 429 603 820 2 289
Ilgalaikiai įsipareigojimai 721 817 933 2 219
Trumpalaikiai įsipareigojimai 627 737 912 1 054
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 280 24 730 26 080 31 067

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 7% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,23 0,58
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 0,81 1,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,05 0,79 1,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,03 0,98 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 14% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 4% 10%
Grynojo pelno marža 2% 7% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių vandenys“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas166486116
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.mvandenys.lt/
ROE

12,4%

Darbuotojų skaičius

98

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kęstutis KazlauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ČekanauskasNepriklausomas narys, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Romualdas SakalauskasMažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas
 • Inga GužienėMažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
 • Asta DambrauskienėNepriklausoma narė, UAB „Mažeikių autobusų parkas" vyriausioji buhalterė

Informacija aktuali: 2021/06/01