• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. kovo 13 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, keleivių vežimas užsakomaisiais reisais, autobusų stoties veikla, nekilnojamojo turto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 017 1 184 1 263 2 055
Pardavimo savikaina 1 710 947 823 1 466
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 306 237 439 589
Bendrojo pelno marža 15% 20% 35% 29%
Veiklos sąnaudos 239 301 351 540
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 67 -64 88 49
Tipinės veiklos pelno marža 3% -5% 7% 2%
EBITDA 491 377 769 600
EBITDA marža 24% 32% 61% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 50 -57 307 102
Grynojo pelno marža 2% -5% 24% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 604 2 186 2 650 3 583
Nematerialus turtas 2 1
Materialus turtas 2 602 2 185 2 250 3 284
Finansinis turtas 400 299
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 303 256 446 403
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 60 49 57 78
Per vienerius metus gautinos sumos 105 92 262 104
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 138 116 127 220
TURTO IŠ VISO 2 929 2 456 3 169 4 037
Nuosavas kapitalas 1 323 1 267 1 634 1 990
Dotacijos, subsidijos 1 074 851 628 405
Įsipareigojimai 532 339 907 1 642
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 283 176 477 951
Ilgalaikiai įsipareigojimai 177 93 363 834
Trumpalaikiai įsipareigojimai 355 246 544 808
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 929 2 456 3 169 4 037

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -2% 11% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -4% 21% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -5% 4% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,07 0,15 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,85 1,04 0,82 0,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,68 0,84 0,71 0,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,48 0,40 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,77 0,54 0,48 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,52 0,93 0,77 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 32% 61% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -5% 7% 2%
Grynojo pelno marža 2% -5% 24% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas251168030
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://marijampolesap.lt/
ROE

5,6%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Dalytė VenčkauskienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023