• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. kovo 13 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, keleivių vežimas užsakomaisiais reisais, autobusų stoties veikla, nekilnojamojo turto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 895 2 017 1 184 1 263
Pardavimo savikaina 1 642 1 710 947 823
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 252 306 237 439
Bendrojo pelno marža 13% 15% 20% 35%
Veiklos sąnaudos 239 239 301 351
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 67 -64 88
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -5% 7%
EBITDA 459 491 377 769
EBITDA marža 24% 24% 32% 61%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 50 -57 307
Grynojo pelno marža 0% 2% -5% 24%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 007 2 604 2 186 2 650
Nematerialus turtas 3 2 1
Materialus turtas 3 004 2 602 2 185 2 250
Finansinis turtas 400
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 205 303 256 446
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 60 49 57
Per vienerius metus gautinos sumos 89 105 92 262
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 138 116 127
TURTO IŠ VISO 3 235 2 929 2 456 3 169
Nuosavas kapitalas 1 274 1 323 1 267 1 634
Dotacijos, subsidijos 1 296 1 074 851 628
Įsipareigojimai 665 532 339 907
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 411 283 176 477
Ilgalaikiai įsipareigojimai 285 177 93 363
Trumpalaikiai įsipareigojimai 379 355 246 544
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 235 2 929 2 456 3 169

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% -2% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% -4% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 5% -5% 28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,21 0,14 0,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,54 0,85 1,04 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,68 0,84 0,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,65 0,44 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59 0,72 0,49 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,46 1,55 0,91 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 24% 32% 61%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -5% 7%
Grynojo pelno marža 0% 2% -5% 24%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas251168030
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://marijampolesap.lt/
ROE

21,2%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys