• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. kovo 13 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, keleivių vežimas užsakomaisiais reisais, autobusų stoties veikla, nekilnojamojo turto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 776 1 895 2 017 1 184
Pardavimo savikaina 1 524 1 642 1 710 947
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 252 252 306 237
Bendrojo pelno marža 14% 13% 15% 20%
Veiklos sąnaudos 220 239 239 301
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 32 13 67 -64
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 3% -5%
EBITDA 482 459 491 377
EBITDA marža 27% 24% 24% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 3 50 -57
Grynojo pelno marža 1% 0% 2% -5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 411 3 007 2 604 2 186
Nematerialus turtas 1 3 2 1
Materialus turtas 3 411 3 004 2 602 2 185
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 346 205 303 256
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 44 60 49
Per vienerius metus gautinos sumos 175 89 105 92
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 127 73 138 116
TURTO IŠ VISO 3 777 3 235 2 929 2 456
Nuosavas kapitalas 1 326 1 274 1 323 1 267
Dotacijos, subsidijos 1 523 1 296 1 074 851
Įsipareigojimai 927 665 532 339
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 537 411 283 176
Ilgalaikiai įsipareigojimai 414 285 177 93
Trumpalaikiai įsipareigojimai 513 379 355 246
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 777 3 235 2 929 2 456

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 5% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,32 0,21 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,54 0,85 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,43 0,68 0,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,54 0,65 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,59 0,72 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,46 1,55 0,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 24% 24% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 3% -5%
Grynojo pelno marža 0% 0% 2% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas251168030
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://marijampolesap.lt/
ROE

-4,4%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys