• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė 1995 m. liepos 18 d. perėmė buvusios Lazdijų valstybinės vandens tiekimo įmonės, kuri buvo įsteigta 1993 m., teises, prievoles ir pareigas. Pagrindinė veikla – vandens gavyba ir nuotekų šalinimas, transporto nuoma, įrangos talpinimas ant vandentiekio bokštų, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tiesimas ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 542 569 714 689
Pardavimo savikaina 458 455 498 566
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 85 115 216 123
Bendrojo pelno marža 16% 20% 30% 18%
Veiklos sąnaudos 122 110 111 115
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -38 5 105 8
Tipinės veiklos pelno marža -7% 1% 15% 1%
EBITDA 38 379 177 89
EBITDA marža 7% 67% 25% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -8 -15 89 0
Grynojo pelno marža -2% -3% 12% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 12 672 15 416 15 312 15 002
Nematerialus turtas 0 0 45
Materialus turtas 12 671 15 416 15 311 14 957
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 158 160 244 227
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 6 3 6
Per vienerius metus gautinos sumos 114 85 103 108
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 39 69 138 112
TURTO IŠ VISO 12 830 15 576 15 556 15 229
Nuosavas kapitalas 1 928 1 913 2 002 2 061
Dotacijos, subsidijos 10 206 13 065 13 018 12 716
Įsipareigojimai 696 598 536 452
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 527 443 359 275
Ilgalaikiai įsipareigojimai 443 359 275 191
Trumpalaikiai įsipareigojimai 253 239 261 261
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 830 15 576 15 556 15 229

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -1% 5% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27 0,23 0,18 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,63 0,67 0,93 0,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,60 0,65 0,92 0,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,05 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,30 0,36 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 67% 25% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -7% 1% 15% 1%
Grynojo pelno marža -2% -3% 12% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lazdijų vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165171377
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaLazdijų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,7%
https://lazdijuvanduo.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys