• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė 1995 m. liepos 18 d. perėmė buvusios Lazdijų valstybinės vandens tiekimo įmonės, kuri buvo įsteigta 1993 m., teises, prievoles ir pareigas. Pagrindinė veikla – vandens gavyba ir nuotekų šalinimas, transporto nuoma, įrangos talpinimas ant vandentiekio bokštų, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tiesimas ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 502 542 569 714
Pardavimo savikaina 424 458 455 498
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 77 85 115 217
Bendrojo pelno marža 15% 16% 20% 30%
Veiklos sąnaudos 92 122 110 111
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -14 -38 5 106
Tipinės veiklos pelno marža -3% -7% 1% 15%
EBITDA 65 38 379 504
EBITDA marža 13% 7% 67% 71%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 -8 -15 89
Grynojo pelno marža -1% -2% -3% 12%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 122 12 672 15 416 15 312
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 12 121 12 671 15 416 15 311
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 159 158 160 244
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 6 6 3
Per vienerius metus gautinos sumos 107 114 85 103
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 38 39 69 138
TURTO IŠ VISO 12 281 12 830 15 576 15 556
Nuosavas kapitalas 1 936 1 928 1 913 2 006
Dotacijos, subsidijos 9 622 10 206 13 065 13 018
Įsipareigojimai 723 696 598 532
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 611 527 443 359
Ilgalaikiai įsipareigojimai 450 443 359 275
Trumpalaikiai įsipareigojimai 273 253 239 257
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 281 12 830 15 576 15 556

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,27 0,23 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,63 0,67 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,60 0,65 0,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,04 0,04 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,04 0,04 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,28 0,30 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 7% 67% 71%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% 1% 15%
Grynojo pelno marža 0% -2% -3% 12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lazdijų vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165171377
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaLazdijų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,7%
http://www.lazdijuvanduo.lt/
ROE

4,5%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys