• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė 1995 m. liepos 18 d. perėmė buvusios Lazdijų valstybinės vandens tiekimo įmonės, kuri buvo įsteigta 1993 m., teises, prievoles ir pareigas. Pagrindinė veikla – vandens gavyba ir nuotekų šalinimas, transporto nuoma, įrangos talpinimas ant vandentiekio bokštų, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tiesimas ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 569 714 689 833
Pardavimo savikaina 455 498 566 814
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 216 123 19
Bendrojo pelno marža 20% 30% 18% 2%
Veiklos sąnaudos 110 111 115 176
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 105 8 -157
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 1% -19%
EBITDA 379 177 89 -22
EBITDA marža 67% 25% 13% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -15 89 0 -178
Grynojo pelno marža -3% 12% 0% -21%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 15 416 15 312 15 002 15 254
Nematerialus turtas 0 0 45 42
Materialus turtas 15 416 15 311 14 957 15 213
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 160 244 227 382
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 3 6 15
Per vienerius metus gautinos sumos 85 103 108 89
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 138 112 278
TURTO IŠ VISO 15 576 15 556 15 229 15 636
Nuosavas kapitalas 1 913 2 002 2 061 3 657
Dotacijos, subsidijos 13 065 13 018 12 717 11 514
Įsipareigojimai 598 536 452 465
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 443 359 275 208
Ilgalaikiai įsipareigojimai 359 275 191 120
Trumpalaikiai įsipareigojimai 239 261 261 345
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 576 15 556 15 229 15 636

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 5% 0% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% 0% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,02 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,67 0,93 0,87 1,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 0,92 0,84 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,36 0,33 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 67% 25% 13% -3%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 1% -19%
Grynojo pelno marža -3% 12% 0% -21%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lazdijų vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165171377
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaLazdijų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,84%
https://lazdijuvanduo.lt/
ROE

-6,2%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Eimantas ZaburasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023