• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Lazdijų šiluma“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 14 d. Pagrindinė veikla – tiekti vartotojams karštą vandenį, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra, šilumos vartotojų pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 887 956 929 838
Pardavimo savikaina 780 845 868 822
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 107 111 61 16
Bendrojo pelno marža 12% 12% 7% 2%
Veiklos sąnaudos 163 158 180 182
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -56 -47 -120 -166
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -13% -20%
EBITDA 105 73 3 -10
EBITDA marža 12% 8% 0% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -53 -25 -109 -186
Grynojo pelno marža -6% -3% -12% -22%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 222 2 208 3 258 3 089
Nematerialus turtas 14 8 1 0
Materialus turtas 2 208 2 201 3 257 3 089
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 341 403 377 333
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 108 134 116 96
Per vienerius metus gautinos sumos 164 201 165 185
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 69 97 51
TURTO IŠ VISO 2 571 2 621 3 642 3 427
Nuosavas kapitalas 1 289 1 266 1 158 972
Dotacijos, subsidijos 817 791 1 070 1 024
Įsipareigojimai 464 564 1 414 1 431
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 280 318 1 239 1 240
Ilgalaikiai įsipareigojimai 233 265 1 180 1 175
Trumpalaikiai įsipareigojimai 232 299 234 256
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 571 2 621 3 642 3 427

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -3% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% -9% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -6% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,25 1,07 1,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,35 1,61 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,90 1,12 0,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,37 0,30 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,43 0,34 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,75 0,77 0,79
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 0% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% -13% -20%
Grynojo pelno marža 0% -3% -12% -22%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lazdijų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165219441
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaLazdijų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,92%
https://www.lazdijusiluma.lt/
ROE

-17,5%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys