• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Lazdijų šiluma“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 14 d. Pagrindinė veikla – tiekti vartotojams karštą vandenį, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra, šilumos vartotojų pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 929 838 1 086 1 475
Pardavimo savikaina 868 822 956 1 301
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 61 16 131 174
Bendrojo pelno marža 7% 2% 12% 12%
Veiklos sąnaudos 180 182 169 215
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -120 -166 -39 -41
Tipinės veiklos pelno marža -13% -20% -4% -3%
EBITDA 3 -10 113 100
EBITDA marža 0% -1% 10% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -109 -186 -63 -70
Grynojo pelno marža -12% -22% -6% -5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 258 3 089 2 883 2 705
Nematerialus turtas 1 4
Materialus turtas 3 257 3 089 2 883 2 701
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 377 333 411 627
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 116 96 108 135
Per vienerius metus gautinos sumos 165 185 241 341
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 97 51 63 151
TURTO IŠ VISO 3 642 3 427 3 297 3 334
Nuosavas kapitalas 1 158 972 909 838
Dotacijos, subsidijos 1 070 1 024 959 896
Įsipareigojimai 1 414 1 431 1 429 1 600
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 239 1 240 1 175 1 209
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 180 1 175 1 109 1 130
Trumpalaikiai įsipareigojimai 234 256 320 470
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 642 3 427 3 297 3 334

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -5% -2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -9% -17% -7% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -8% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,34 0,36 0,36 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,61 1,30 1,29 1,34
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 0,92 0,95 1,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,24 0,33 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,27 0,38 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,86 1,20 1,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -1% 10% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -13% -20% -4% -3%
Grynojo pelno marža -12% -22% -6% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lazdijų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165219441
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaLazdijų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,94%
https://lazdijusiluma.lt/
ROE

-8,0%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus Aleksandras ViniarskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023