• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Lazdijų šiluma“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 14 d. Pagrindinė veikla – tiekti vartotojams karštą vandenį, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra, šilumos vartotojų pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 956 929 838 1 086
Pardavimo savikaina 845 868 822 956
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 111 61 16 131
Bendrojo pelno marža 12% 7% 2% 12%
Veiklos sąnaudos 158 180 182 169
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -47 -120 -166 -39
Tipinės veiklos pelno marža -5% -13% -20% -4%
EBITDA 73 3 -10 113
EBITDA marža 8% 0% -1% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -25 -109 -186 -63
Grynojo pelno marža -3% -12% -22% -6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 208 3 258 3 089 2 883
Nematerialus turtas 8 1
Materialus turtas 2 201 3 257 3 089 2 883
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 403 377 333 411
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 134 116 96 108
Per vienerius metus gautinos sumos 201 165 185 241
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 97 51 63
TURTO IŠ VISO 2 621 3 642 3 427 3 297
Nuosavas kapitalas 1 266 1 158 972 909
Dotacijos, subsidijos 791 1 070 1 024 959
Įsipareigojimai 564 1 414 1 431 1 429
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 318 1 239 1 240 1 175
Ilgalaikiai įsipareigojimai 265 1 180 1 175 1 109
Trumpalaikiai įsipareigojimai 299 234 256 320
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 621 3 642 3 427 3 297

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -3% -5% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -9% -17% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -6% -10% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 1,07 1,28 1,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,35 1,61 1,30 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,90 1,12 0,92 0,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,37 0,30 0,24 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,43 0,34 0,26 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,75 0,77 0,79 1,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 0% -1% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -13% -20% -4%
Grynojo pelno marža -3% -12% -22% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lazdijų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165219441
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaLazdijų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,92%
https://lazdijusiluma.lt/
ROE

-6,7%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys