• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Laboratorinių bandymų centras“ įregistruota 2000 m. liepos 5 d., o 2004 m. lapkričio 25 d. perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė bendrovės veikla – statybinių medžiagų, jų mišinių ir gaminių laboratoriniai bandymai. Taip pat bandymų atlikimas objektuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 249 1 316 1 292 1 609
Pardavimo savikaina 845 893 891 914
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 404 423 401 694
Bendrojo pelno marža 32% 32% 31% 43%
Veiklos sąnaudos 100 100 99 106
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 304 323 303 588
Tipinės veiklos pelno marža 24% 25% 23% 37%
EBITDA 366 394 377 650
EBITDA marža 29% 30% 29% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 257 293 277 504
Grynojo pelno marža 21% 22% 21% 31%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 418 417 384 355
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 418 417 384 355
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 798 921 1 013 1 105
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 9 16 10
Per vienerius metus gautinos sumos 121 66 137 136
Kitas trumpalaikis turtas 8 6 10 16
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 659 839 851 943
TURTO IŠ VISO 1 221 1 345 1 404 1 464
Nuosavas kapitalas 952 1 116 1 243 1 248
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 270 229 161 216
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 37 45 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 22 10 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 207 151 214
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 221 1 345 1 404 1 464

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 23% 20% 35%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 28% 24% 40%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 60% 52% 96%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,04 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 4,46 6,71 5,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 4,41 6,60 5,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,03 0,94 1,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,15 3,22 4,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,27 1,10 1,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 30% 29% 40%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 25% 23% 37%
Grynojo pelno marža 0% 22% 21% 31%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 133,34 444,45 444,50
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,46 1,60 0,88

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Laboratorinių bandymų centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas135641038
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybinių medžiagų, betono, asfalto mišinių kokybės tyrimai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis88,9%
https://lbc.lt/
ROE

40,5%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys