• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Laboratorinių bandymų centras“ įregistruota 2000 m. liepos 5 d., o 2004 m. lapkričio 25 d. perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė bendrovės veikla – statybinių medžiagų, jų mišinių ir gaminių laboratoriniai bandymai. Taip pat bandymų atlikimas objektuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 609 1 364 1 265 2 234
Pardavimo savikaina 914 908 968 1 484
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 694 456 298 750
Bendrojo pelno marža 43% 33% 24% 34%
Veiklos sąnaudos 106 106 106 153
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 588 350 192 597
Tipinės veiklos pelno marža 37% 26% 15% 27%
EBITDA 650 419 257 687
EBITDA marža 40% 31% 20% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 504 321 175 538
Grynojo pelno marža 31% 24% 14% 24%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 355 368 362 487
Nematerialus turtas 1 0 6
Materialus turtas 355 367 362 482
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 105 845 797 1 187
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 29 15 35
Per vienerius metus gautinos sumos 136 104 122 66
Kitas trumpalaikis turtas 16 93 131 76
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 943 618 529 1 010
TURTO IŠ VISO 1 464 1 216 1 170 1 687
Nuosavas kapitalas 1 248 1 069 1 012 1 400
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 216 147 158 287
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 2 0 10
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 214 147 158 281
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 464 1 216 1 170 1 687

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 35% 24% 15% 38%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 40% 28% 17% 45%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 47% 33% 19% 42%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,16 5,75 5,04 4,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,11 5,56 4,95 4,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,10 1,12 1,08 1,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,53 3,71 3,49 4,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,29 1,28 1,25 1,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 40% 31% 20% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 37% 26% 15% 27%
Grynojo pelno marža 31% 24% 14% 24%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 444,06 206,22 133,34 334,54
Dividendai/grynasis pelnas 0,88 0,64 0,76 0,62

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Laboratorinių bandymų centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas135641038
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybinių medžiagų, betono, asfalto mišinių kokybės tyrimai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis88,89%
https://lbc.lt/
Grąža savivaldybei

335 tūkst. eurų

ROE

44,6%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas GrevasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30