• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Laboratorinių bandymų centras“ įregistruota 2000 m. liepos 5 d., o 2004 m. lapkričio 25 d. perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė bendrovės veikla – statybinių medžiagų, jų mišinių ir gaminių laboratoriniai bandymai. Taip pat bandymų atlikimas objektuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 292 1 609 1 364 1 265
Pardavimo savikaina 891 914 908 968
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 401 694 456 298
Bendrojo pelno marža 31% 43% 33% 24%
Veiklos sąnaudos 99 106 106 105
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 303 588 350 192
Tipinės veiklos pelno marža 23% 37% 26% 15%
EBITDA 377 650 419 257
EBITDA marža 29% 40% 31% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 277 504 321 175
Grynojo pelno marža 21% 31% 24% 14%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 384 355 368 362
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 384 355 367 362
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 013 1 105 845 797
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 10 29 14
Per vienerius metus gautinos sumos 137 136 104 122
Kitas trumpalaikis turtas 10 16 93 131
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 851 943 618 529
TURTO IŠ VISO 1 404 1 464 1 216 1 170
Nuosavas kapitalas 1 243 1 248 1 069 1 012
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 161 216 147 158
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 10 2 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 151 214 147 158
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 404 1 464 1 216 1 170

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 20% 35% 24% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 24% 40% 28% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 24% 47% 33% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,71 5,16 5,75 5,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,60 5,11 5,56 4,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 1,10 1,12 1,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,36 4,53 3,71 3,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,04 1,29 1,28 1,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 40% 31% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 23% 37% 26% 15%
Grynojo pelno marža 21% 31% 24% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 444,50 444,06 206,22 133,34
Dividendai/grynasis pelnas 1,60 0,88 0,64 0,76

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Laboratorinių bandymų centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas135641038
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybinių medžiagų, betono, asfalto mišinių kokybės tyrimai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis88,89%
https://lbc.lt/
Grąža savivaldybei

133 tūkst. eurų

ROE

16,8%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas GrevasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023