• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Laboratorinių bandymų centras“ įregistruota 2000 m. liepos 5 d., o 2004 m. lapkričio 25 d. perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė bendrovės veikla – statybinių medžiagų, jų mišinių ir gaminių laboratoriniai bandymai. Taip pat bandymų atlikimas objektuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 316 1 292 1 609 1 364
Pardavimo savikaina 893 891 914 908
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 423 401 694 456
Bendrojo pelno marža 32% 31% 43% 33%
Veiklos sąnaudos 100 99 106 106
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 323 303 588 350
Tipinės veiklos pelno marža 25% 23% 37% 26%
EBITDA 394 377 650 419
EBITDA marža 30% 29% 40% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 293 277 504 321
Grynojo pelno marža 22% 21% 31% 24%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 417 384 355 368
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 417 384 355 368
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 921 1 013 1 105 845
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 16 10 29
Per vienerius metus gautinos sumos 66 137 136 104
Kitas trumpalaikis turtas 6 10 16 94
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 839 851 943 618
TURTO IŠ VISO 1 345 1 404 1 464 1 216
Nuosavas kapitalas 1 116 1 243 1 248 1 069
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 229 161 216 147
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 45 10 2
Ilgalaikiai įsipareigojimai 22 10 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 207 151 214 147
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 345 1 404 1 464 1 216

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 23% 20% 35% 24%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 28% 24% 40% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 60% 52% 96% 70%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,46 6,71 5,16 5,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,41 6,60 5,11 5,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,03 0,94 1,12 1,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,15 3,22 4,35 3,77
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 1,10 1,29 1,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 29% 40% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 25% 23% 37% 26%
Grynojo pelno marža 22% 21% 31% 24%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 133,34 444,50 444,06 206,22
Dividendai/grynasis pelnas 0,46 1,60 0,88 0,64

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Laboratorinių bandymų centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas135641038
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybinių medžiagų, betono, asfalto mišinių kokybės tyrimai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis88,9%
https://lbc.lt/
ROE

27,7%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys