• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 16 d. Vykdoma veikla – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas, pirčių, kapinių bei turgaus priežiūra, gatvių apšvietimo, kelio ženklų priežiūra ir eksploatacija, kelių priežiūra, statyba, beglobių gyvūnų laikina priežiūra, atliekų surinkimas, aplinkos apželdinimo bei rankinio valymo darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 988 2 112 2 415 2 805
Pardavimo savikaina 1 702 1 870 2 140 2 471
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 286 242 275 334
Bendrojo pelno marža 14% 11% 11% 12%
Veiklos sąnaudos 282 298 327 416
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 -57 -52 -82
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -2% -3%
EBITDA 179 191 148 143
EBITDA marža 9% 9% 6% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 19 -56 -87
Grynojo pelno marža 0% 1% -2% -3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 618 2 807 2 825 3 017
Nematerialus turtas 3 3 4 3
Materialus turtas 2 616 2 805 2 821 3 014
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 269 1 034 1 309 1 506
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 139 55 24 56
Per vienerius metus gautinos sumos 458 400 479 516
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 673 579 806 934
TURTO IŠ VISO 3 892 3 845 4 138 4 528
Nuosavas kapitalas 2 979 2 998 3 023 3 327
Dotacijos, subsidijos 33 179 178
Įsipareigojimai 879 847 936 1 023
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 195 193 198 131
Ilgalaikiai įsipareigojimai 122 120 125 52
Trumpalaikiai įsipareigojimai 757 727 811 971
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 892 3 845 4 138 4 528

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -2% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,05 0,05 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,68 1,42 1,61 1,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,49 1,35 1,59 1,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,55 0,58 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,76 0,75 0,85 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,67 0,70 0,80 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 6% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -2% -3%
Grynojo pelno marža 0% 1% -2% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų komunalinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175606358
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kursenai-ku.lt/
ROE

-2,7%

Darbuotojų skaičius

93

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas BudrysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023