• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 16 d. Vykdoma veikla – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas, pirčių, kapinių bei turgaus priežiūra, gatvių apšvietimo, kelio ženklų priežiūra ir eksploatacija, kelių priežiūra, statyba, beglobių gyvūnų laikina priežiūra, atliekų surinkimas, aplinkos apželdinimo bei rankinio valymo darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 738 1 926 1 988 2 112
Pardavimo savikaina 1 455 1 655 1 702 1 870
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 282 271 286 242
Bendrojo pelno marža 16% 14% 14% 11%
Veiklos sąnaudos 275 277 282 298
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 -6 4 -57
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% 0% -3%
EBITDA 158 148 179 191
EBITDA marža 9% 8% 9% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 3 4 19
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 608 2 600 2 618 2 807
Nematerialus turtas 7 3 3 3
Materialus turtas 2 515 2 555 2 616 2 805
Finansinis turtas 86 42 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 042 1 186 1 269 1 034
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 115 146 139 55
Per vienerius metus gautinos sumos 371 466 458 400
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 556 574 673 579
TURTO IŠ VISO 3 656 3 802 3 892 3 845
Nuosavas kapitalas 2 729 2 900 2 979 2 998
Dotacijos, subsidijos 106 60 33 0
Įsipareigojimai 821 841 879 847
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 290 268 195 193
Ilgalaikiai įsipareigojimai 150 195 122 120
Trumpalaikiai įsipareigojimai 560 646 757 727
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 656 3 802 3 892 3 845

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,09 0,07 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,84 1,68 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,61 1,49 1,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,52 0,52 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,74 0,76 0,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,68 0,68 0,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 9% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% 0% -3%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų komunalinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175606358
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kursenai-ku.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

88

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys