• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 16 d. Vykdoma veikla – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas, pirčių, kapinių bei turgaus priežiūra, gatvių apšvietimo, kelio ženklų priežiūra ir eksploatacija, kelių priežiūra, statyba, beglobių gyvūnų laikina priežiūra, atliekų surinkimas, aplinkos apželdinimo bei rankinio valymo darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 926 1 988 2 112 2 415
Pardavimo savikaina 1 655 1 702 1 870 2 140
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 271 286 242 275
Bendrojo pelno marža 14% 14% 11% 11%
Veiklos sąnaudos 277 282 298 327
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 4 -57 -53
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% -3% -2%
EBITDA 148 179 191 228
EBITDA marža 8% 9% 9% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 4 19 25
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 600 2 618 2 807 2 825
Nematerialus turtas 3 3 3 4
Materialus turtas 2 555 2 616 2 805 2 821
Finansinis turtas 42
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 186 1 269 1 034 1 309
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 146 139 55 24
Per vienerius metus gautinos sumos 466 458 400 479
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 574 673 579 806
TURTO IŠ VISO 3 802 3 892 3 845 4 138
Nuosavas kapitalas 2 900 2 979 2 998 3 023
Dotacijos, subsidijos 60 33 179
Įsipareigojimai 841 879 847 936
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 268 195 193 198
Ilgalaikiai įsipareigojimai 195 122 120 125
Trumpalaikiai įsipareigojimai 646 757 727 811
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 802 3 892 3 845 4 138

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,07 0,06 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,84 1,68 1,42 1,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,61 1,49 1,35 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,52 0,52 0,55 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,74 0,76 0,78 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,68 0,71 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 9% 9% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% -3% -2%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų komunalinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175606358
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kursenai-ku.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys