• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 16 d. Vykdoma veikla – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas, pirčių, kapinių bei turgaus priežiūra, gatvių apšvietimo, kelio ženklų priežiūra ir eksploatacija, kelių priežiūra, statyba, beglobių gyvūnų laikina priežiūra, atliekų surinkimas, aplinkos apželdinimo bei rankinio valymo darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 112 2 415 2 805 3 051
Pardavimo savikaina 1 870 2 140 2 471 2 521
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 242 275 334 530
Bendrojo pelno marža 11% 11% 12% 17%
Veiklos sąnaudos 298 327 416 460
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -57 -52 -82 70
Tipinės veiklos pelno marža -3% -2% -3% 2%
EBITDA 191 148 143 331
EBITDA marža 9% 6% 5% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 -56 -87 47
Grynojo pelno marža 1% -2% -3% 2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 2 807 2 825 3 017 3 524
Nematerialus turtas 3 4 3 1
Materialus turtas 2 805 2 821 3 014 3 523
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 034 1 309 1 506 1 520
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 55 24 56 30
Per vienerius metus gautinos sumos 400 479 516 518
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 579 806 934 972
TURTO IŠ VISO 3 845 4 138 4 528 5 051
Nuosavas kapitalas 2 998 3 023 3 327 3 594
Dotacijos, subsidijos 179 178 413
Įsipareigojimai 847 936 1 023 1 044
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 193 198 131 59
Ilgalaikiai įsipareigojimai 120 125 52
Trumpalaikiai įsipareigojimai 727 811 971 1 044
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 845 4 138 4 528 5 051

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -2% -3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -2% -2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,05 0,03 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,42 1,61 1,55 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,35 1,59 1,49 1,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,55 0,58 0,62 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 0,85 0,93 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,80 0,84 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 6% 5% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -2% -3% 2%
Grynojo pelno marža 1% -2% -3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų komunalinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175606358
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kursenai-ku.lt/
ROE

1,4%

Darbuotojų skaičius

93

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Virginijus ŠimkusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30