• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų autobusų parkas įregistruotas 1996 m. lapkričio 13 d. Pagrindinė veikla – visuomeninio transporto paslaugų teikimas Kuršėnų mieste, keleivių pervežimo paslaugos Šiaulių rajono priemiestiniais maršrutais, keleivių pervežimo paslaugos užsakomaisiais maršrutais Lietuvoje ir užsienyje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 479 507 597 711
Pardavimo savikaina 348 427 542 602
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 131 80 55 108
Bendrojo pelno marža 27% 16% 9% 15%
Veiklos sąnaudos 161 156 155 155
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -53 -98 -124 -74
Tipinės veiklos pelno marža -11% -19% -21% -10%
EBITDA 60 54 63 75
EBITDA marža 13% 11% 11% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 5 1 0
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% 0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 804 698 955 827
Nematerialus turtas 2 1 1 0
Materialus turtas 802 697 955 827
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 58 180 190 148
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 7 10 30
Per vienerius metus gautinos sumos 12 15 69 47
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 158 111 71
TURTO IŠ VISO 865 880 1 148 978
Nuosavas kapitalas 319 306 447 470
Dotacijos, subsidijos 371 457 381 318
Įsipareigojimai 174 117 312 190
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 105 37 148 113
Ilgalaikiai įsipareigojimai 37 0 113 78
Trumpalaikiai įsipareigojimai 138 117 198 113
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 865 880 1 148 978

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 2% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -15% -32% -22% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,04 0,13 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,42 1,54 0,96 1,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,36 1,47 0,91 1,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,55 0,58 0,52 0,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,60 0,73 0,63 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,50 1,66 1,34 1,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 11% 11% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -19% -21% -10%
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175700829
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kursenuap.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vidmantas ŠulčiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30