• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų autobusų parkas įregistruotas 1996 m. lapkričio 13 d. Pagrindinė veikla – visuomeninio transporto paslaugų teikimas Kuršėnų mieste, keleivių pervežimo paslaugos Šiaulių rajono priemiestiniais maršrutais, keleivių pervežimo paslaugos užsakomaisiais maršrutais Lietuvoje ir užsienyje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 632 661 568 479
Pardavimo savikaina 496 526 479 348
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 135 136 89 131
Bendrojo pelno marža 21% 21% 16% 27%
Veiklos sąnaudos 162 177 176 184
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 -42 -87 -53
Tipinės veiklos pelno marža -4% -6% -15% -11%
EBITDA 46 51 8 60
EBITDA marža 7% 8% 1% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 1 -41 11
Grynojo pelno marža 2% 0% -7% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 542 524 883 804
Nematerialus turtas 2 2 1 2
Materialus turtas 540 522 883 802
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 154 107 85 58
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 17 9 9
Per vienerius metus gautinos sumos 31 28 36 12
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 93 62 40 37
TURTO IŠ VISO 699 633 971 865
Nuosavas kapitalas 344 366 307 319
Dotacijos, subsidijos 6 4 407 371
Įsipareigojimai 349 262 257 174
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 273 206 172 105
Ilgalaikiai įsipareigojimai 206 137 105 37
Trumpalaikiai įsipareigojimai 143 125 153 137
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 699 633 971 865

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -5% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -12% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% -9% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,56 0,56 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,85 0,56 0,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,72 0,50 0,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,99 0,71 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,24 0,81 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,86 1,69 1,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 1% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -6% -15% -11%
Grynojo pelno marža 0% 0% -7% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175700829
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kursenuap.lt/
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys