• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų autobusų parkas įregistruotas 1996 m. lapkričio 13 d. Pagrindinė veikla – visuomeninio transporto paslaugų teikimas Kuršėnų mieste, keleivių pervežimo paslaugos Šiaulių rajono priemiestiniais maršrutais, keleivių pervežimo paslaugos užsakomaisiais maršrutais Lietuvoje ir užsienyje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 568 479 507 597
Pardavimo savikaina 479 348 427 542
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 89 131 80 55
Bendrojo pelno marža 16% 27% 16% 9%
Veiklos sąnaudos 153 161 156 155
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -87 -53 -98 -124
Tipinės veiklos pelno marža -15% -11% -19% -21%
EBITDA 8 60 54 63
EBITDA marža 1% 13% 11% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -41 11 5 1
Grynojo pelno marža -7% 2% 1% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 883 804 698 955
Nematerialus turtas 1 2 1 1
Materialus turtas 883 802 697 955
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 85 58 180 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 9 7 10
Per vienerius metus gautinos sumos 36 12 15 69
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40 37 158 111
TURTO IŠ VISO 971 865 880 1 148
Nuosavas kapitalas 307 319 306 447
Dotacijos, subsidijos 407 371 457 381
Įsipareigojimai 257 174 117 312
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 172 105 37 148
Ilgalaikiai įsipareigojimai 105 37 0 113
Trumpalaikiai įsipareigojimai 153 138 117 198
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 971 865 880 1 148

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -12% 4% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -21% -15% -32% -22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,12 0,04 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,56 0,42 1,54 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,50 0,36 1,47 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 0,55 0,58 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,60 0,73 0,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,85 1,50 1,66 1,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 13% 11% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -15% -11% -19% -21%
Grynojo pelno marža -7% 2% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175700829
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kursenuap.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vidmantas ŠulčiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023