• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kuršėnų autobusų parkas įregistruotas 1996 m. lapkričio 13 d. Pagrindinė veikla – visuomeninio transporto paslaugų teikimas Kuršėnų mieste, keleivių pervežimo paslaugos Šiaulių rajono priemiestiniais maršrutais, keleivių pervežimo paslaugos užsakomaisiais maršrutais Lietuvoje ir užsienyje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 661 568 479 507
Pardavimo savikaina 526 479 348 427
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 136 89 131 80
Bendrojo pelno marža 21% 16% 27% 16%
Veiklos sąnaudos 177 176 184 178
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -42 -87 -53 -98
Tipinės veiklos pelno marža -6% -15% -11% -19%
EBITDA 51 8 60 54
EBITDA marža 8% 1% 13% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 -41 11 5
Grynojo pelno marža 0% -7% 2% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 524 883 804 698
Nematerialus turtas 2 1 2 1
Materialus turtas 522 883 802 697
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 107 85 58 180
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 9 9 7
Per vienerius metus gautinos sumos 28 36 12 15
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 62 40 37 158
TURTO IŠ VISO 633 971 865 880
Nuosavas kapitalas 366 307 319 306
Dotacijos, subsidijos 4 407 371 457
Įsipareigojimai 262 257 174 117
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 206 172 105 37
Ilgalaikiai įsipareigojimai 137 105 37
Trumpalaikiai įsipareigojimai 125 153 138 117
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 633 971 865 880

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -5% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -12% 4% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -9% 4% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,56 0,56 0,33 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,85 0,56 0,42 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 0,50 0,36 1,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,99 0,71 0,52 0,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,24 0,81 0,57 0,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,86 1,69 1,53 1,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 1% 13% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -15% -11% -19%
Grynojo pelno marža 0% -7% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kuršėnų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas175700829
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kursenuap.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys