• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kretingos šilumos tinklai įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. po SP AB „Klaipėdos energija“ reorganizavimo. 2003 m. gruodžio 8 d. įregistruotas pavadinimo pakeitimas iš SP UAB „Kretingos šilumos tinklai“ į UAB „Kretingos šilumos tinklai“. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens tiekimas. Kita veikla – šildymo sistemų aptarnavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 227 2 386 2 242 2 009
Pardavimo savikaina 1 787 2 034 1 883 1 639
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 440 352 359 369
Bendrojo pelno marža 20% 15% 16% 18%
Veiklos sąnaudos 433 432 555 454
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 -80 -196 -84
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -9% -4%
EBITDA 261 256 226 255
EBITDA marža 12% 11% 10% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 79 35 0 21
Grynojo pelno marža 4% 1% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 325 3 219 3 125 3 754
Nematerialus turtas 13 6 0 3
Materialus turtas 3 266 3 175 3 092 3 711
Finansinis turtas 4 5 5 5
Kitas ilgalaikis turtas 42 33 29 34
Trumpalaikis turtas 737 897 690 694
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 144 173 194 186
Per vienerius metus gautinos sumos 381 606 380 378
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 212 118 117 129
TURTO IŠ VISO 4 066 4 118 3 819 4 448
Nuosavas kapitalas 2 343 2 339 2 300 2 321
Dotacijos, subsidijos 726 937 883 1 222
Įsipareigojimai 997 843 636 906
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 464 404 282 580
Ilgalaikiai įsipareigojimai 392 282 147 386
Trumpalaikiai įsipareigojimai 605 560 489 520
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 066 4 118 3 819 4 448

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,17 0,12 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,60 1,41 1,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,29 1,02 0,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,58 0,56 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,73 0,71 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,02 0,97 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 11% 10% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -9% -4%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 11,85
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,57

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kretingos šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164294882
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis75,8%
http://www.kresiti.lt/
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys