• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kretingos šilumos tinklai įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. po SP AB „Klaipėdos energija“ reorganizavimo. 2003 m. gruodžio 8 d. įregistruotas pavadinimo pakeitimas iš SP UAB „Kretingos šilumos tinklai“ į UAB „Kretingos šilumos tinklai“. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens tiekimas. Kita veikla – šildymo sistemų aptarnavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 386 2 242 2 009 2 655
Pardavimo savikaina 2 034 1 883 1 639 2 041
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 352 359 369 614
Bendrojo pelno marža 15% 16% 18% 23%
Veiklos sąnaudos 432 555 454 466
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -80 -196 -84 148
Tipinės veiklos pelno marža -3% -9% -4% 6%
EBITDA 256 226 255 432
EBITDA marža 11% 10% 13% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 0 21 163
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 219 3 125 3 754 3 550
Nematerialus turtas 6 0 3 6
Materialus turtas 3 175 3 092 3 711 3 494
Finansinis turtas 5 5 5 5
Kitas ilgalaikis turtas 33 29 34 45
Trumpalaikis turtas 897 690 694 995
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 173 194 186 362
Per vienerius metus gautinos sumos 606 380 378 585
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 118 117 129 48
TURTO IŠ VISO 4 118 3 819 4 448 4 548
Nuosavas kapitalas 2 339 2 300 2 321 2 505
Dotacijos, subsidijos 937 883 1 222 1 161
Įsipareigojimai 843 636 906 881
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 404 282 580 386
Ilgalaikiai įsipareigojimai 282 147 386 276
Trumpalaikiai įsipareigojimai 560 489 520 606
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 118 3 819 4 448 4 548

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 1% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 1% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 0% 1% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,12 0,25 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,60 1,41 1,33 1,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,29 1,02 0,98 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 0,56 0,49 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,73 0,71 0,58 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,02 0,97 0,87 1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 10% 13% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -9% -4% 6%
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 11,82 30,02
Dividendai/grynasis pelnas 0,57 0,18

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kretingos šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164294882
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis75,8%
https://kresiti.lt/
ROE

6,8%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys