• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kretingos šilumos tinklai įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. po SP AB „Klaipėdos energija“ reorganizavimo. 2003 m. gruodžio 8 d. įregistruotas pavadinimo pakeitimas iš SP UAB „Kretingos šilumos tinklai“ į UAB „Kretingos šilumos tinklai“. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens tiekimas. Kita veikla – šildymo sistemų aptarnavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 242 2 009 2 655 3 704
Pardavimo savikaina 1 883 1 639 2 041 3 183
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 359 369 614 520
Bendrojo pelno marža 16% 18% 23% 14%
Veiklos sąnaudos 494 398 409 694
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -196 -84 148 -239
Tipinės veiklos pelno marža -9% -4% 6% -6%
EBITDA 226 255 430 68
EBITDA marža 10% 13% 16% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 21 163 -221
Grynojo pelno marža 0% 1% 6% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 125 3 754 3 550 3 350
Nematerialus turtas 0 3 6 8
Materialus turtas 3 092 3 711 3 494 3 338
Finansinis turtas 5 5 5 5
Kitas ilgalaikis turtas 29 34 45
Trumpalaikis turtas 690 694 995 1 484
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 194 186 362 416
Per vienerius metus gautinos sumos 380 378 585 852
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 117 129 48 216
TURTO IŠ VISO 3 819 4 448 4 548 4 836
Nuosavas kapitalas 2 300 2 321 2 505 2 245
Dotacijos, subsidijos 883 1 222 1 161 1 086
Įsipareigojimai 636 906 881 1 505
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 282 580 386 582
Ilgalaikiai įsipareigojimai 147 386 276 249
Trumpalaikiai įsipareigojimai 489 520 606 1 255
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 819 4 448 4 548 4 836

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 4% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 7% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -3% 5% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,13 0,08 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,41 1,33 1,64 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,02 0,98 1,04 0,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,59 0,45 0,58 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,54 0,75 1,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,97 0,87 1,06 1,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 13% 16% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -4% 6% -6%
Grynojo pelno marža 0% 1% 6% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 11,82 30,02 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,57 0,18 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kretingos šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164294882
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis75,8%
https://kresiti.lt/
ROE

-9,3%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Dainius BudrysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023