• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kretingos autobusų parkas įregistruotas 1995 m. gruodžio 12 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas Kretingos miesto ir priemiesčio maršrutais. Taip pat bendrovė vykdo stoties veiklą – aptarnauja keleivius vykstančius reguliaraus vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, organizuoja autobusų ekipažų tarpreisinį poilsį, kontroliuoja autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, teikia komercines paslaugas: autobusų nuoma, stovėjimo aikštelės nuoma, reklaminių plotų ant autobusų ir autobusų viduje nuoma ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 769 845 824 467
Pardavimo savikaina 505 577 554 300
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 265 269 270 167
Bendrojo pelno marža 34% 32% 33% 36%
Veiklos sąnaudos 249 244 246 134
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 25 24 33
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 3% 7%
EBITDA 99 113 184 158
EBITDA marža 13% 13% 22% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 39 56 23
Grynojo pelno marža 3% 5% 7% 5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 298 342 528 448
Nematerialus turtas 1 1 5 3
Materialus turtas 296 341 523 445
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 318 315 398 439
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 22 13 14
Per vienerius metus gautinos sumos 65 89 91 117
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 223 204 295 308
TURTO IŠ VISO 618 659 929 890
Nuosavas kapitalas 454 493 548 571
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 162 165 380 319
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 0 208 160
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 160 110
Trumpalaikiai įsipareigojimai 162 165 220 208
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 618 659 929 890

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 6% 7% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 8% 11% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 19% 19% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,38 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,92 1,81 2,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,78 1,75 2,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,32 1,04 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,64 1,89 0,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,78 1,58 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 13% 22% 34%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 3% 7%
Grynojo pelno marža 0% 5% 7% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kretingos autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163994611
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kretingosap.lt/
ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys