• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kretingos autobusų parkas įregistruotas 1995 m. gruodžio 12 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas Kretingos miesto ir priemiesčio maršrutais. Taip pat bendrovė vykdo stoties veiklą – aptarnauja keleivius vykstančius reguliaraus vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, organizuoja autobusų ekipažų tarpreisinį poilsį, kontroliuoja autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, teikia komercines paslaugas: autobusų nuoma, stovėjimo aikštelės nuoma, reklaminių plotų ant autobusų ir autobusų viduje nuoma ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 824 467 466 885
Pardavimo savikaina 554 300 294 618
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 270 167 172 267
Bendrojo pelno marža 33% 36% 37% 30%
Veiklos sąnaudos 246 134 132 220
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 33 40 47
Tipinės veiklos pelno marža 3% 7% 9% 5%
EBITDA 184 158 145 182
EBITDA marža 22% 34% 31% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 56 23 5 52
Grynojo pelno marža 7% 5% 1% 6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 528 448 357 309
Nematerialus turtas 5 3 1 1
Materialus turtas 523 445 356 308
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 398 439 515 580
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 14 14 29
Per vienerius metus gautinos sumos 91 117 27 154
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 295 308 474 396
TURTO IŠ VISO 929 890 877 895
Nuosavas kapitalas 548 571 576 628
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 380 319 300 267
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 208 160 110 60
Ilgalaikiai įsipareigojimai 160 110 60 9
Trumpalaikiai įsipareigojimai 220 208 240 258
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 929 890 877 895

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 2% 1% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 4% 1% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 5% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,18 0,13 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,81 2,11 2,15 2,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,75 2,04 2,09 2,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 0,52 0,53 0,99
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,56 1,04 1,31 2,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,50 0,82 0,81 1,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 34% 31% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 7% 9% 5%
Grynojo pelno marža 7% 5% 1% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kretingos autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163994611
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretingosap.lt/
ROE

8,6%

Darbuotojų skaičius

58

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas DyburysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023