• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kretingos autobusų parkas įregistruotas 1995 m. gruodžio 12 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas Kretingos miesto ir priemiesčio maršrutais. Taip pat bendrovė vykdo stoties veiklą – aptarnauja keleivius vykstančius reguliaraus vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, organizuoja autobusų ekipažų tarpreisinį poilsį, kontroliuoja autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, teikia komercines paslaugas: autobusų nuoma, stovėjimo aikštelės nuoma, reklaminių plotų ant autobusų ir autobusų viduje nuoma ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 845 824 467 466
Pardavimo savikaina 577 554 300 294
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 269 270 167 172
Bendrojo pelno marža 32% 33% 36% 37%
Veiklos sąnaudos 244 246 134 132
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 25 24 33 40
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 7% 9%
EBITDA 113 184 158 145
EBITDA marža 13% 22% 34% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 56 23 5
Grynojo pelno marža 5% 7% 5% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 342 528 448 357
Nematerialus turtas 1 5 3 1
Materialus turtas 341 523 445 356
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 315 398 439 515
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 22 13 14 14
Per vienerius metus gautinos sumos 89 91 117 27
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 204 295 308 474
TURTO IŠ VISO 659 929 890 877
Nuosavas kapitalas 493 548 571 576
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 165 380 319 300
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 208 160 110
Ilgalaikiai įsipareigojimai 160 110 60
Trumpalaikiai įsipareigojimai 165 220 208 240
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 659 929 890 877

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 11% 4% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 19% 8% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,28 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,92 1,81 2,11 2,15
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,78 1,75 2,04 2,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,32 1,04 0,51 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,64 1,89 0,96 1,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,78 1,58 0,83 0,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 22% 34% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 7% 9%
Grynojo pelno marža 5% 7% 5% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kretingos autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163994611
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretingosap.lt/
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

54

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys