• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kompata“ įregistruota 2016 m. gruodžio 16 d. Pagrindinė įmonės veikla – Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas ir atliekų tvarkymas. Taip pat mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas, antrinių žaliavų surinkimas, viešųjų erdvių ir infrastruktūros priežiūros viešosios paslaugos ir kitos veiklos, susijusios su Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų interesų tenkinimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 760 777 1 156 1 262
Pardavimo savikaina 691 709 998 1 048
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 69 158 214
Bendrojo pelno marža 9% 9% 14% 17%
Veiklos sąnaudos 127 181 133 189
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -58 -112 25 25
Tipinės veiklos pelno marža -8% -14% 2% 2%
EBITDA -31 -68 105 81
EBITDA marža -4% -9% 9% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -54 -89 56 27
Grynojo pelno marža -7% -12% 5% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 132 224 225 188
Nematerialus turtas 5 23 19 13
Materialus turtas 127 200 206 175
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 218 165 297 353
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 51 28 7 21
Per vienerius metus gautinos sumos 130 129 242 273
Kitas trumpalaikis turtas 1
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 9 48 59
TURTO IŠ VISO 350 389 523 543
Nuosavas kapitalas 51 74 232 259
Dotacijos, subsidijos 29
Įsipareigojimai 269 315 290 284
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 269 315 290 284
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 350 389 523 543

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -17% -24% 12% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -75% -142% 36% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -112% -152% 11% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,81 0,52 1,02 1,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,62 0,44 1,00 1,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,17 2,00 2,21 2,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,76 3,47 5,13 6,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 14,79 10,49 4,97 4,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% -9% 9% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -14% 2% 2%
Grynojo pelno marža -7% -12% 5% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kompata“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas155402647
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kompata.lt/
ROE

10,9%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rasa ŠatienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023