• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kompata“ įregistruota 2016 m. gruodžio 16 d. Pagrindinė įmonės veikla – Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas ir atliekų tvarkymas. Taip pat mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas, antrinių žaliavų surinkimas, viešųjų erdvių ir infrastruktūros priežiūros viešosios paslaugos ir kitos veiklos, susijusios su Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų interesų tenkinimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 692 760 777 1 156
Pardavimo savikaina 650 691 709 998
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 41 69 69 158
Bendrojo pelno marža 6% 9% 9% 14%
Veiklos sąnaudos 127 127 181 133
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -85 -58 -112 25
Tipinės veiklos pelno marža -12% -8% -14% 2%
EBITDA -58 -31 -68 107
EBITDA marža -8% -4% -9% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -82 -54 -89 56
Grynojo pelno marža -12% -7% -12% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 123 132 224 225
Nematerialus turtas 10 5 23 19
Materialus turtas 113 127 200 206
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 167 218 165 238
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 51 28 30
Per vienerius metus gautinos sumos 116 130 129 160
Kitas trumpalaikis turtas 1
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21 36 9 48
TURTO IŠ VISO 291 350 389 464
Nuosavas kapitalas 93 51 74 176
Dotacijos, subsidijos 13 29
Įsipareigojimai 186 269 315 288
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 186 269 315 288
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 291 350 389 464

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -28% -17% -24% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -61% -75% -142% 44%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -155% -135% -240% 66%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,90 0,81 0,52 0,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,74 0,62 0,44 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,39 2,37 2,10 2,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,32 5,96 4,37 5,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,15 10,51 12,39 9,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -8% -4% -9% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -8% -14% 2%
Grynojo pelno marža -12% -7% -12% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kompata“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas155402647
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kompata.lt/
ROE

44,3%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys