• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kompata“ įregistruota 2016 m. gruodžio 16 d. Pagrindinė įmonės veikla – Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas ir atliekų tvarkymas. Taip pat mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas, antrinių žaliavų surinkimas, viešųjų erdvių ir infrastruktūros priežiūros viešosios paslaugos ir kitos veiklos, susijusios su Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų interesų tenkinimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 615 692 760 889
Pardavimo savikaina 553 650 691 703
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 62 41 69 187
Bendrojo pelno marža 10% 6% 9% 21%
Veiklos sąnaudos 94 127 127 183
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -85 -58 4
Tipinės veiklos pelno marža -5% -12% -8% 0%
EBITDA -10 -58 -31 25
EBITDA marža -2% -8% -4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -29 -82 -54 4
Grynojo pelno marža -5% -12% -7% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 137 123 132 223
Nematerialus turtas 15 10 5 23
Materialus turtas 122 113 127 200
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 151 167 218 165
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 30 51 28
Per vienerius metus gautinos sumos 104 116 130 129
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 1 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 21 36 9
TURTO IŠ VISO 289 291 350 388
Nuosavas kapitalas 175 93 51 55
Dotacijos, subsidijos 17 13 29 19
Įsipareigojimai 96 186 269 314
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 5 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 94 186 269 314
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 289 291 350 388

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -155% -135% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,90 0,81 0,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,74 0,62 0,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,39 2,37 2,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 5,32 5,96 5,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 5,15 10,51 16,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -8% -4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -12% -8% 0%
Grynojo pelno marža 0% -12% -7% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kompata“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas155402647
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://kompata.lt/
ROE

6,6%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys