• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos vanduo“ įregistruota 1995 m. balandžio 12 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 15 755 17 517 17 615 19 477
Pardavimo savikaina 12 762 13 457 14 043 17 547
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 993 4 060 3 572 1 930
Bendrojo pelno marža 19% 23% 20% 10%
Veiklos sąnaudos 1 447 1 621 1 549 2 759
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 288 1 182 840 -1 647
Tipinės veiklos pelno marža 2% 7% 5% -8%
EBITDA 5 264 6 222 6 017 4 043
EBITDA marža 33% 36% 34% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 820 1 509 1 160 -960
Grynojo pelno marža 5% 9% 7% -5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 140 865 144 127 141 030 153 042
Nematerialus turtas 717 620 711 696
Materialus turtas 139 356 142 680 139 599 151 601
Finansinis turtas 0 0 0 48
Kitas ilgalaikis turtas 791 826 721 698
Trumpalaikis turtas 2 981 4 137 5 987 4 192
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 253 228 201 312
Per vienerius metus gautinos sumos 2 037 2 052 2 200 2 510
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 692 1 857 3 585 1 370
TURTO IŠ VISO 143 868 148 319 147 070 157 396
Nuosavas kapitalas 63 504 68 338 69 255 79 925
Dotacijos, subsidijos 66 661 68 066 66 340 64 299
Įsipareigojimai 9 011 8 888 8 450 10 426
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 408 5 505 4 627 6 749
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 394 4 910 3 959 5 271
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 618 3 978 4 491 5 155
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 143 868 148 319 147 070 157 396

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 2% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,03 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,65 1,04 1,33 0,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,59 0,98 1,29 0,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,12 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,12 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,25 0,26 0,25 0,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 36% 34% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 7% 5% -8%
Grynojo pelno marža 5% 9% 7% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 243,90 290,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,16 0,25 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos vanduo“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140089260
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Klaipėdos rajono savivaldybė
  Neringos savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis86,41%
https://vanduo.lt/
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

345

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Benitas JonikasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023