• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos vanduo“ įregistruota 1995 m. balandžio 12 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 15 283 15 755 17 517 17 615
Pardavimo savikaina 12 367 12 762 13 457 14 043
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 916 2 993 4 060 3 572
Bendrojo pelno marža 19% 19% 23% 20%
Veiklos sąnaudos 2 445 2 705 2 877 2 733
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 471 288 1 182 840
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 7% 5%
EBITDA 5 309 5 264 6 222 6 017
EBITDA marža 35% 33% 36% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 917 820 1 509 1 160
Grynojo pelno marža 6% 5% 9% 7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 131 523 140 865 144 127 141 030
Nematerialus turtas 185 717 620 711
Materialus turtas 130 466 139 356 142 680 139 599
Finansinis turtas 773 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 99 791 826 721
Trumpalaikis turtas 3 048 2 981 4 137 5 987
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 167 253 228 201
Per vienerius metus gautinos sumos 2 000 2 037 2 052 2 200
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 880 692 1 857 3 585
TURTO IŠ VISO 134 593 143 868 148 319 147 070
Nuosavas kapitalas 66 625 63 504 68 338 69 255
Dotacijos, subsidijos 60 144 66 661 68 066 66 340
Įsipareigojimai 7 824 13 703 11 915 11 193
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 230 4 408 5 505 4 627
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 865 4 394 4 910 3 959
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 959 4 618 3 978 4 491
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 134 593 143 868 148 319 147 070

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,07 0,08 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,03 0,65 1,04 1,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,97 0,59 0,98 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,11 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,24 0,24 0,27 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 35% 33% 36% 34%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 7% 5%
Grynojo pelno marža 6% 5% 9% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 243,90 290,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,16 0,25

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos vanduo“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140089260
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Klaipėdos rajono savivaldybė
  Neringos savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vanduo.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

347

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys