• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos vanduo“ įregistruota 1995 m. balandžio 12 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 17 517 17 615 19 477 26 348
Pardavimo savikaina 13 457 14 043 17 547 17 421
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 060 3 572 1 930 8 927
Bendrojo pelno marža 23% 20% 10% 34%
Veiklos sąnaudos 1 621 1 549 2 759 3 450
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 182 840 -1 647 4 568
Tipinės veiklos pelno marža 7% 5% -8% 17%
EBITDA 6 222 6 017 4 043 10 433
EBITDA marža 36% 34% 21% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 509 1 160 -960 5 219
Grynojo pelno marža 9% 7% -5% 20%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 144 127 141 030 153 042 157 427
Nematerialus turtas 620 711 696 802
Materialus turtas 142 680 139 599 151 601 155 561
Finansinis turtas 0 0 48 48
Kitas ilgalaikis turtas 826 721 698 1 016
Trumpalaikis turtas 4 137 5 987 4 192 6 828
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 228 201 312 386
Per vienerius metus gautinos sumos 2 052 2 200 2 510 3 314
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 857 3 585 1 370 3 128
TURTO IŠ VISO 148 319 147 070 157 396 164 326
Nuosavas kapitalas 68 338 69 255 79 925 86 752
Dotacijos, subsidijos 68 066 66 340 64 299 62 656
Įsipareigojimai 8 888 8 450 10 426 12 387
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 505 4 627 6 749 7 746
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 910 3 959 5 271 6 507
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 978 4 491 5 155 5 881
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 148 319 147 070 157 396 164 326

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% -1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% -1% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% -2% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,03 0,04 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,04 1,33 0,81 1,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,98 1,29 0,75 1,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,12 0,13 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,25 0,24 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 34% 21% 40%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 5% -8% 17%
Grynojo pelno marža 9% 7% -5% 20%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 243,90 290,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,16 0,25 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos vanduo“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140089260
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Klaipėdos rajono savivaldybė
  Neringos savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis86,41%
https://vanduo.lt/
ROE

6,3%

Darbuotojų skaičius

345

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Benitas JonikasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30