• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos vanduo“ įregistruota 1995 m. balandžio 12 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 14 056 15 283 15 755 17 475
Pardavimo savikaina 12 350 12 367 12 762 13 446
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 706 2 916 2 993 4 029
Bendrojo pelno marža 12% 19% 19% 23%
Veiklos sąnaudos 2 412 2 445 2 705 2 791
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -706 471 288 1 238
Tipinės veiklos pelno marža -5% 3% 2% 7%
EBITDA 4 084 5 309 5 264 6 297
EBITDA marža 29% 35% 33% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -360 917 820 1 626
Grynojo pelno marža -3% 6% 5% 9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 126 461 131 523 140 865 144 615
Nematerialus turtas 300 185 717 1 136
Materialus turtas 125 290 130 466 139 356 142 680
Finansinis turtas 773 773 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 98 99 791 798
Trumpalaikis turtas 3 064 3 048 2 981 4 137
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 221 167 253 228
Per vienerius metus gautinos sumos 1 845 2 000 2 037 2 052
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 998 880 692 1 857
TURTO IŠ VISO 129 536 134 593 143 868 148 808
Nuosavas kapitalas 63 282 66 625 63 504 67 015
Dotacijos, subsidijos 58 917 60 144 66 661 68 190
Įsipareigojimai 7 337 7 824 13 703 13 511
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 230 4 230 4 408 5 505
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 678 4 865 4 394 4 910
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 659 2 959 4 618 3 978
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 129 536 134 593 143 868 148 808

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,06 0,07 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,03 0,65 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,97 0,59 0,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,11 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,12 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,24 0,24 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 35% 33% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 2% 7%
Grynojo pelno marža 0% 6% 5% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 243,90
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos vanduo“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140089260
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Klaipėdos rajono savivaldybė
  Neringos savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vanduo.lt/
ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

352

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys