• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos rajono energija“ įsteigta 2012 m. Pagrindinė veikla – šilumos tiekimas. Kita veikla – paviršinių nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajono savivaldybėje, nuo 2021 m. įmonė pradeda papildomą aplinkos priežiūros veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 117 99 119 274
Pardavimo savikaina 86 86 52 134
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 13 67 140
Bendrojo pelno marža 26% 14% 56% 51%
Veiklos sąnaudos 27 27 98 179
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -14 -31 -38
Tipinės veiklos pelno marža 3% -14% -26% -14%
EBITDA 39 25 8 10
EBITDA marža 34% 26% 6% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 -11 -27 -39
Grynojo pelno marža 2% -11% -23% -14%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 365 329 321 359
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 365 329 321 358
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 67 49 82 68
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 26 10 11 46
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 39 71 21
TURTO IŠ VISO 432 378 403 428
Nuosavas kapitalas 79 69 102 63
Dotacijos, subsidijos 321 297 273 261
Įsipareigojimai 31 12 28 101
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 16 54
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 36
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 12 15 65
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 432 378 403 427

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -3% -7% -9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -14% -31% -47%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -6% -14% -20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,85
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,13 4,03 5,41 1,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,13 4,03 5,41 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,24 0,31 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,29 0,37 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,50 1,34 1,40 3,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 34% 26% 6% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -14% -26% -14%
Grynojo pelno marža 2% -11% -23% -14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Klaipėdos rajono energija“ 
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302827126
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://klaipedosrajonoenergija.lt/
ROE

-46,9%

Darbuotojų skaičius

15

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys