• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos rajono energija“ įsteigta 2012 m. Pagrindinė veikla – šilumos tiekimas. Kita veikla – paviršinių nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajono savivaldybėje, nuo 2021 m. įmonė pradeda papildomą aplinkos priežiūros veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 118 117 99 75
Pardavimo savikaina 95 86 86 55
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 23 31 13 20
Bendrojo pelno marža 20% 26% 14% 27%
Veiklos sąnaudos 18 27 27 18
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 3 -14 2
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% -14% 3%
EBITDA 32 39 25 8
EBITDA marža 27% 34% 26% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 3 -11 -27
Grynojo pelno marža 4% 2% -11% -36%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 401 365 329 321
Nematerialus turtas
Materialus turtas 401 365 329 321
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 40 67 49 82
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 33 26 10 11
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 41 39 71
TURTO IŠ VISO 441 432 378 403
Nuosavas kapitalas 76 79 69 102
Dotacijos, subsidijos 345 321 297 273
Įsipareigojimai 19 31 12 28
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 16
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13
Trumpalaikiai įsipareigojimai 19 31 12 15
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 441 432 378 403

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -3% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -14% -31%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -6% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,13 4,03 5,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,13 4,03 5,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,24 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,29 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,50 1,34 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 34% 26% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -14% 3%
Grynojo pelno marža 2% -11% -36%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Klaipėdos rajono energija“ 
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302827126
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://klaipedosrajonoenergija.lt/
ROE

-31,4%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Marius ŽiliusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01