• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos energija“ įregistruota 1991 m. balandžio 10 d. Pagrindinė veikla – šilumos energijos termofikacinio vandens ir garo gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas bei paslaugos įmonėms prižiūrint jų pastatų vidaus sistemas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 37 402 33 737 28 354 37 644
Pardavimo savikaina 33 686 32 358 25 668 35 531
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 716 1 379 2 686 2 113
Bendrojo pelno marža 10% 4% 9% 6%
Veiklos sąnaudos 2 656 2 845 3 637 3 906
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 060 -1 466 -951 -1 793
Tipinės veiklos pelno marža 3% -4% -3% -5%
EBITDA 5 848 4 550 5 459 2 694
EBITDA marža 16% 13% 19% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 055 1 444 1 923 -883
Grynojo pelno marža 8% 4% 7% -2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 60 142 65 561 67 628 68 021
Nematerialus turtas 71 114 134 287
Materialus turtas 57 326 62 838 64 918 65 345
Finansinis turtas 2 342 2 340 2 345 2 183
Kitas ilgalaikis turtas 402 269 231 206
Trumpalaikis turtas 15 285 12 930 12 116 13 316
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 567 3 515 3 584 2 588
Per vienerius metus gautinos sumos 9 508 7 477 7 269 10 262
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 209 1 939 1 263 467
TURTO IŠ VISO 75 444 78 517 79 785 81 367
Nuosavas kapitalas 48 504 48 191 49 185 47 166
Dotacijos, subsidijos 11 218 14 721 16 100 15 501
Įsipareigojimai 15 604 15 338 14 461 18 654
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 798 9 627 9 735 11 355
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 159 5 538 5 733 4 015
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 930 9 711 8 640 14 550
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 75 444 78 517 79 785 81 367

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 2% 2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 3% 4% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 3% 5% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,20 0,20 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,28 1,33 1,40 0,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,98 0,97 0,99 0,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,52 0,44 0,36 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,67 0,54 0,43 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,79 0,70 0,58 0,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 13% 19% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -4% -3% -5%
Grynojo pelno marža 8% 4% 7% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1 325,28 701,39 857,45
Dividendai/grynasis pelnas 0,43 0,49 0,45

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos energija“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140249252
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis75,5%
https://klenergija.lt/
ROE

-1,8%

Darbuotojų skaičius

287

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys