• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos energija“ įregistruota 1991 m. balandžio 10 d. Pagrindinė veikla – šilumos energijos termofikacinio vandens ir garo gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas bei paslaugos įmonėms prižiūrint jų pastatų vidaus sistemas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 35 630 37 402 33 737 28 354
Pardavimo savikaina 30 949 33 686 32 358 25 668
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 681 3 716 1 379 2 686
Bendrojo pelno marža 13% 10% 4% 9%
Veiklos sąnaudos 3 347 2 656 2 845 3 637
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 334 1 060 -1 466 -951
Tipinės veiklos pelno marža 4% 3% -4% -3%
EBITDA 5 421 5 848 4 550 5 578
EBITDA marža 15% 16% 13% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 359 3 055 1 444 1 923
Grynojo pelno marža 7% 8% 4% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 51 946 60 142 65 561 67 628
Nematerialus turtas 44 71 114 134
Materialus turtas 49 101 57 326 62 838 64 918
Finansinis turtas 2 342 2 342 2 340 2 345
Kitas ilgalaikis turtas 460 402 269 231
Trumpalaikis turtas 15 198 15 285 12 930 12 116
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 477 3 567 3 515 3 584
Per vienerius metus gautinos sumos 8 253 9 508 7 477 7 269
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 468 2 209 1 939 1 263
TURTO IŠ VISO 67 165 75 444 78 517 79 785
Nuosavas kapitalas 46 776 48 504 48 191 49 185
Dotacijos, subsidijos 9 651 11 218 14 721 16 100
Įsipareigojimai 10 704 15 604 15 338 14 461
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 202 7 798 9 627 9 735
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 499 3 159 5 538 5 733
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 624 11 930 9 711 8 640
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 67 165 75 444 78 517 79 785

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 6% 3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 8% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,16 0,20 0,20
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,28 1,33 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,98 0,97 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,52 0,44 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,67 0,54 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,79 0,70 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 16% 13% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% -4% -3%
Grynojo pelno marža 0% 8% 4% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 1 325,28 701,39 857,45
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,43 0,49 0,45

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos energija“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140249252
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis75,5%
https://www.klenergija.lt/
ROE

3,9%

Darbuotojų skaičius

292

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys