• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos energija“ įregistruota 1991 m. balandžio 10 d. Pagrindinė veikla – šilumos energijos termofikacinio vandens ir garo gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas bei paslaugos įmonėms prižiūrint jų pastatų vidaus sistemas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 33 737 28 354 37 644 51 987
Pardavimo savikaina 32 358 25 668 35 531 49 862
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 379 2 686 2 113 2 125
Bendrojo pelno marža 4% 9% 6% 4%
Veiklos sąnaudos 1 970 2 780 2 925 3 205
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 466 -951 -1 793 -2 112
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -5% -4%
EBITDA 4 550 5 459 2 716 3 452
EBITDA marža 13% 19% 7% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 444 1 923 -883 12
Grynojo pelno marža 4% 7% -2% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 65 561 67 628 68 021 72 164
Nematerialus turtas 114 134 287 334
Materialus turtas 62 838 64 918 65 345 69 479
Finansinis turtas 2 340 2 345 2 183 2 183
Kitas ilgalaikis turtas 269 231 206 169
Trumpalaikis turtas 12 930 12 116 13 316 18 708
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 515 3 584 2 588 2 892
Per vienerius metus gautinos sumos 7 477 7 269 10 262 14 167
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 939 1 263 467 1 649
TURTO IŠ VISO 78 517 79 785 81 367 90 922
Nuosavas kapitalas 48 191 49 185 47 166 47 179
Dotacijos, subsidijos 14 721 16 100 15 501 14 848
Įsipareigojimai 15 249 14 373 18 566 28 749
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 627 9 735 11 355 16 306
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 538 5 733 4 015 6 276
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 711 8 640 14 550 22 473
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 78 517 79 785 81 367 90 922

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% -2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -2% -4% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,12 0,14 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,33 1,40 0,92 0,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,97 0,99 0,74 0,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,36 0,46 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,51 0,42 0,55 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,58 0,80 1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 19% 7% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -5% -4%
Grynojo pelno marža 4% 7% -2% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 701,39 857,45 0,00 85,26
Dividendai/grynasis pelnas 0,49 0,45 0,00 6,88

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos energija“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140249252
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis75,45%
https://klenergija.lt/
Grąža savivaldybei

85 tūkst. eurų

ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

286

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Kęstutis JonkusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023