• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdainių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė veikla – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 197 3 481 3 442 3 895
Pardavimo savikaina 2 311 2 571 2 785 2 856
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 885 910 657 1 039
Bendrojo pelno marža 28% 26% 19% 27%
Veiklos sąnaudos 891 920 857 1 030
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 -10 -200 9
Tipinės veiklos pelno marža -0% -0% -6% 0%
EBITDA 488 542 587 666
EBITDA marža 15% 16% 17% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 54 4 4 6
Grynojo pelno marža 2% 0% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 30 328 35 618 36 365 41 375
Nematerialus turtas 8 5 7 6
Materialus turtas 30 291 35 530 36 210 41 257
Finansinis turtas 29 82 149 113
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 710 1 643 1 278 1 828
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 123 196 126 129
Per vienerius metus gautinos sumos 737 700 587 601
Kitas trumpalaikis turtas 87 87 87 87
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 764 659 478 1 011
TURTO IŠ VISO 32 049 37 269 37 651 43 216
Nuosavas kapitalas 13 227 16 566 16 571 18 130
Dotacijos, subsidijos 17 864 18 632 18 568 20 053
Įsipareigojimai 957 2 071 2 513 5 033
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 159 686 945 1 370
Ilgalaikiai įsipareigojimai 324 1 263 1 671 2 598
Trumpalaikiai įsipareigojimai 634 807 842 2 435
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 32 049 37 269 37 651 43 216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,04 0,06 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,03 1,52 0,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,79 1,37 0,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,10 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,11 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,23 0,21 0,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 16% 17% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -6% 0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdainių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161186428
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,92%
http://www.kedainiuvandenys.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

122

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys