• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdainių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė veikla – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 481 3 442 3 895 4 135
Pardavimo savikaina 2 571 2 785 2 856 3 112
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 910 657 1 039 1 023
Bendrojo pelno marža 26% 19% 27% 25%
Veiklos sąnaudos 920 857 1 030 1 156
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -10 -200 9 -133
Tipinės veiklos pelno marža -0% -6% 0% -3%
EBITDA 542 587 666 677
EBITDA marža 16% 17% 17% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 4 6 24
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 35 618 36 365 41 375 44 310
Nematerialus turtas 5 7 6 7
Materialus turtas 35 530 36 210 41 257 44 199
Finansinis turtas 82 149 113 104
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 643 1 278 1 828 1 822
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 196 126 129 188
Per vienerius metus gautinos sumos 700 587 601 707
Kitas trumpalaikis turtas 87 87 87 87
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 659 478 1 011 840
TURTO IŠ VISO 37 269 37 651 43 216 46 144
Nuosavas kapitalas 16 566 16 571 18 130 18 241
Dotacijos, subsidijos 18 632 18 568 20 053 22 344
Įsipareigojimai 2 071 2 513 5 033 5 559
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 686 945 1 370 1 757
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 263 1 671 2 598 3 400
Trumpalaikiai įsipareigojimai 807 842 2 435 2 055
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 37 269 37 651 43 216 46 144

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,06 0,08 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,03 1,52 0,75 0,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,79 1,37 0,70 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,09 0,10 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,10 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,21 0,22 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 17% 17% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -6% 0% -3%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdainių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161186428
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,92%
https://kedainiuvandenys.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

118

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys