• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdainių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė veikla – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 442 3 895 4 135 4 346
Pardavimo savikaina 2 785 2 856 3 112 4 087
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 657 1 039 1 023 259
Bendrojo pelno marža 19% 27% 25% 6%
Veiklos sąnaudos 515 833 973 921
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -200 9 -133 -860
Tipinės veiklos pelno marža -6% 0% -3% -20%
EBITDA 587 666 677 -164
EBITDA marža 17% 17% 16% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 6 -14 -636
Grynojo pelno marža 0% 0% -0% -15%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 36 365 41 375 44 310 44 222
Nematerialus turtas 7 6 7 28
Materialus turtas 36 210 41 257 44 199 44 096
Finansinis turtas 149 113 103 98
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 278 1 828 1 822 1 175
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 126 129 188 180
Per vienerius metus gautinos sumos 587 601 707 720
Kitas trumpalaikis turtas 87 87 87
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 478 1 011 840 275
TURTO IŠ VISO 37 651 43 216 46 144 45 417
Nuosavas kapitalas 16 571 18 130 18 023 17 387
Dotacijos, subsidijos 18 568 20 053 22 344 22 572
Įsipareigojimai 2 513 5 033 5 673 5 458
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 945 1 370 1 757 1 844
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 671 2 598 3 400 3 537
Trumpalaikiai įsipareigojimai 842 2 435 2 273 1 920
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 37 651 43 216 46 144 45 417

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -0% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% -1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,03 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,52 0,75 0,80 0,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,37 0,70 0,72 0,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,09 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,09 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,21 0,23 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 17% 16% -4%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 0% -3% -20%
Grynojo pelno marža 0% 0% -0% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdainių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161186428
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,92%
https://kedainiuvandenys.lt/
ROE

-3,6%

Darbuotojų skaičius

108

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimgaudas Praninskas Direktorius

Informacija aktuali: 4/30/2023