• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdainių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė veikla – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 3 895 4 135 4 346 5 771
Pardavimo savikaina 2 856 3 112 4 087 3 703
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 039 1 023 259 2 069
Bendrojo pelno marža 27% 25% 6% 36%
Veiklos sąnaudos 833 973 921 1 203
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 -133 -860 645
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -20% 11%
EBITDA 666 677 -148 1 456
EBITDA marža 17% 16% -3% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 -14 -636 701
Grynojo pelno marža 0% -0% -15% 12%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 41 375 44 310 44 222 44 048
Nematerialus turtas 6 7 28 21
Materialus turtas 41 257 44 199 44 096 43 881
Finansinis turtas 113 103 98 146
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 1 828 1 822 1 175 1 144
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 129 188 180 146
Per vienerius metus gautinos sumos 601 707 719 796
Kitas trumpalaikis turtas 87 87
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 011 840 275 203
TURTO IŠ VISO 43 216 46 144 45 417 45 216
Nuosavas kapitalas 18 130 18 023 17 387 18 921
Dotacijos, subsidijos 20 053 22 344 22 572 22 582
Įsipareigojimai 5 033 5 673 5 458 3 714
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 370 1 757 3 709 2 559
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 598 3 400 3 537 2 459
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 435 2 273 1 920 1 254
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 43 216 46 144 45 417 45 216

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -0% -4% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -4% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,11 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,75 0,80 0,61 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,70 0,72 0,52 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,09 0,10 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,10 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,23 0,25 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 16% -3% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -20% 11%
Grynojo pelno marža 0% -0% -15% 12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdainių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161186428
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,92%
https://kedainiuvandenys.lt/
ROE

3,9%

Darbuotojų skaičius

111

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimgaudas Praninskas Direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/30