• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdainių butai“ įregistruota 1991 m. sausio 17 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas, buhalterinė ir mokesčių apskaita bei mokesčių surinkimas, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų stogų įrengimas, apdailos darbai, pastatų šildymas, elektrotechnikos darbai, elektros, šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas, energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administravimas, pastatų dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 479 498 520 538
Pardavimo savikaina 310 358 408 409
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 170 140 112 129
Bendrojo pelno marža 35% 28% 22% 24%
Veiklos sąnaudos 148 174 153 146
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 22 -34 -40 -16
Tipinės veiklos pelno marža 5% -7% -8% -3%
EBITDA 29 13 10 -9
EBITDA marža 6% 3% 2% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 2 2 -16
Grynojo pelno marža 3% 0% 0% -3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 48 42 33 25
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 48 42 33 25
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 721 749 725 801
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 17 13 11
Per vienerius metus gautinos sumos 488 486 498 507
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 220 246 213 284
TURTO IŠ VISO 769 791 758 826
Nuosavas kapitalas 252 254 255 239
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 517 537 503 587
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 140 103 54 47
Trumpalaikiai įsipareigojimai 376 434 448 540
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 769 791 758 826

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 1% 1% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -9% -13% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,92 1,72 1,62 1,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,88 1,69 1,59 1,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,63 0,69 0,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 10,03 11,90 15,90 21,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,90 1,96 2,04 2,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 3% 2% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -7% -8% -3%
Grynojo pelno marža 3% 0% 0% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdainių butai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161130867
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kedainiubutai.lt/
ROE

-6,6%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Almantas GurklysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023