• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdainių butai“ įregistruota 1991 m. sausio 17 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas, buhalterinė ir mokesčių apskaita bei mokesčių surinkimas, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų stogų įrengimas, apdailos darbai, pastatų šildymas, elektrotechnikos darbai, elektros, šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas, energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administravimas, pastatų dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 564 520 479 498
Pardavimo savikaina 364 351 310 358
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 200 169 170 140
Bendrojo pelno marža 36% 33% 35% 28%
Veiklos sąnaudos 157 156 148 174
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 43 13 22 -34
Tipinės veiklos pelno marža 8% 3% 5% -7%
EBITDA 45 20 29 13
EBITDA marža 8% 4% 6% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 6 15 2
Grynojo pelno marža 6% 1% 3% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 49 58 48 42
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 49 58 48 42
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 570 647 721 749
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 10 13 17
Per vienerius metus gautinos sumos 462 490 488 486
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 93 147 220 246
TURTO IŠ VISO 618 705 769 791
Nuosavas kapitalas 231 237 252 254
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 387 468 517 537
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 140 103
Trumpalaikiai įsipareigojimai 387 468 376 434
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 618 705 769 791

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 6% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6% 9% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,38 1,92 1,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,36 1,88 1,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,79 0,65 0,64
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 9,73 9,03 11,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,22 1,96 1,97
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 6% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 5% -7%
Grynojo pelno marža 0% 1% 3% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdainių butai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161130867
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kedainiubutai.lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys