• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdainių butai“ įregistruota 1991 m. sausio 17 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas, buhalterinė ir mokesčių apskaita bei mokesčių surinkimas, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų stogų įrengimas, apdailos darbai, pastatų šildymas, elektrotechnikos darbai, elektros, šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas, energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administravimas, pastatų dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 520 479 498 520
Pardavimo savikaina 351 310 358 408
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 169 170 140 112
Bendrojo pelno marža 33% 35% 28% 22%
Veiklos sąnaudos 156 148 174 153
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 22 -34 -40
Tipinės veiklos pelno marža 3% 5% -7% -8%
EBITDA 20 29 13 10
EBITDA marža 4% 6% 3% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 15 2 2
Grynojo pelno marža 1% 3% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 58 48 42 33
Nematerialus turtas
Materialus turtas 58 48 42 33
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 647 721 749 725
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 13 17 13
Per vienerius metus gautinos sumos 490 488 486 498
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 147 220 246 213
TURTO IŠ VISO 705 769 791 758
Nuosavas kapitalas 237 252 254 255
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 468 517 537 503
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 140 103 54
Trumpalaikiai įsipareigojimai 468 376 434 448
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 705 769 791 758

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 6% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 9% 1% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 1,92 1,72 1,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,88 1,69 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,65 0,64 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,73 9,03 11,11 13,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,22 1,96 1,97 2,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 6% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 5% -7% -8%
Grynojo pelno marža 1% 3% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdainių butai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161130867
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kedainiubutai.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys