• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko vandenys“ įsteigta 1995 m. birželio 23 d. kaip specialiosios paskirties įmonė, o 2003 m. liepos 24 d. pertvarkyta į UAB „Jurbarko vandenys“. Pagrindinė įmonės veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, Jurbarko miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 687 1 706 1 827 2 147
Pardavimo savikaina 1 375 1 469 1 890 1 746
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 312 237 -63 401
Bendrojo pelno marža 18% 14% -3% 19%
Veiklos sąnaudos 270 275 330 371
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 -68 -440 -12
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -24% -1%
EBITDA 227 156 -203 224
EBITDA marža 13% 9% -11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 -61 -424 -4
Grynojo pelno marža 1% -4% -23% -0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 16 777 16 340 16 561 16 143
Nematerialus turtas 7 7 5 4
Materialus turtas 16 770 16 332 16 556 16 139
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 886 879 601 873
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 67 76 88 94
Per vienerius metus gautinos sumos 178 194 225 244
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 642 609 288 535
TURTO IŠ VISO 17 668 17 221 17 175 17 028
Nuosavas kapitalas 4 147 4 086 3 663 3 658
Dotacijos, subsidijos 13 338 12 904 13 192 12 988
Įsipareigojimai 184 230 320 382
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 131
Trumpalaikiai įsipareigojimai 184 230 320 250
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 17 668 17 221 17 175 17 028

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -2% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -11% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -12% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,83 3,82 1,88 3,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,47 3,49 1,60 3,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,11 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,10 0,11 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,42 0,50 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 9% -11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -24% -1%
Grynojo pelno marža 1% -4% -23% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158275315
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jurbarkovandenys.lt/
ROE

-0,1%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Dainius VečerskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30