• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko vandenys“ įsteigta 1995 m. birželio 23 d. kaip specialiosios paskirties įmonė, o 2003 m. liepos 24 d. pertvarkyta į UAB „Jurbarko vandenys“. Pagrindinė įmonės veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, Jurbarko miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 220 1 508 1 663 1 687
Pardavimo savikaina 1 113 1 229 1 377 1 375
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 106 279 286 312
Bendrojo pelno marža 9% 19% 17% 18%
Veiklos sąnaudos 281 245 263 306
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -175 34 23 6
Tipinės veiklos pelno marža -14% 2% 1% 0%
EBITDA 308 261 241 227
EBITDA marža 25% 17% 14% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -180 33 38 11
Grynojo pelno marža -15% 2% 2% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 17 775 17 703 17 326 16 777
Nematerialus turtas 26 19 13 7
Materialus turtas 17 749 17 683 17 312 16 770
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 347 652 727 886
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 47 54 58 67
Per vienerius metus gautinos sumos 171 199 200 178
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 129 399 469 642
TURTO IŠ VISO 18 124 18 357 18 056 17 668
Nuosavas kapitalas 4 064 4 097 4 135 4 147
Dotacijos, subsidijos 13 915 14 049 13 695 13 338
Įsipareigojimai 145 211 226 184
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 145 211 226 184
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 18 124 18 357 18 056 17 668

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,90 3,09 3,21 4,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,89 2,83 2,96 4,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,08 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,09 0,09 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,37 0,40 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 17% 14% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 2% 1% 0%
Grynojo pelno marža 5% 2% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 500,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,32 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158275315
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.jurbarkovandenys.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys