• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko vandenys“ įsteigta 1995 m. birželio 23 d. kaip specialiosios paskirties įmonė, o 2003 m. liepos 24 d. pertvarkyta į UAB „Jurbarko vandenys“. Pagrindinė įmonės veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, Jurbarko miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 508 1 663 1 687 1 706
Pardavimo savikaina 1 229 1 377 1 375 1 469
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 279 286 312 237
Bendrojo pelno marža 19% 17% 18% 14%
Veiklos sąnaudos 245 263 306 306
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 23 6 -68
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 0% -4%
EBITDA 261 241 227 156
EBITDA marža 17% 14% 13% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 33 38 11 -60
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 17 703 17 326 16 777 16 340
Nematerialus turtas 19 13 7 7
Materialus turtas 17 683 17 312 16 770 16 332
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 652 727 886 879
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54 58 67 76
Per vienerius metus gautinos sumos 199 200 178 194
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 399 469 642 609
TURTO IŠ VISO 18 357 18 056 17 668 17 221
Nuosavas kapitalas 4 097 4 135 4 147 4 086
Dotacijos, subsidijos 14 049 13 695 13 338 12 904
Įsipareigojimai 211 226 184 230
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 211 226 184 230
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 18 357 18 056 17 668 17 221

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,09 3,21 4,83 3,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,83 2,96 4,47 3,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,09 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,40 0,41 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 14% 13% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 0% -4%
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158275315
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jurbarkovandenys.lt/
ROE

-1,5%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys