• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko vandenys“ įsteigta 1995 m. birželio 23 d. kaip specialiosios paskirties įmonė, o 2003 m. liepos 24 d. pertvarkyta į UAB „Jurbarko vandenys“. Pagrindinė įmonės veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, Jurbarko miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 663 1 687 1 706 1 827
Pardavimo savikaina 1 377 1 375 1 469 1 890
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 286 312 237 -63
Bendrojo pelno marža 17% 18% 14% -3%
Veiklos sąnaudos 225 270 275 330
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 23 6 -68 -440
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -4% -24%
EBITDA 241 227 156 -203
EBITDA marža 14% 13% 9% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 11 -61 -423
Grynojo pelno marža 2% 1% -4% -23%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 17 326 16 777 16 340 16 561
Nematerialus turtas 13 7 7 5
Materialus turtas 17 312 16 770 16 332 16 556
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 727 886 879 601
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 58 67 76 88
Per vienerius metus gautinos sumos 200 178 194 225
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 469 642 609 288
TURTO IŠ VISO 18 056 17 668 17 221 17 175
Nuosavas kapitalas 4 135 4 147 4 086 3 663
Dotacijos, subsidijos 13 695 13 338 12 904 13 192
Įsipareigojimai 226 184 230 320
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 184 230 320
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 18 056 17 668 17 221 17 175

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% -1% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% -2% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,21 4,83 3,82 1,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,96 4,47 3,49 1,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,41 0,42 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 13% 9% -11%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -4% -24%
Grynojo pelno marža 2% 1% -4% -23%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158275315
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jurbarkovandenys.lt/
ROE

-10,9%

Darbuotojų skaičius

65

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius DragūnavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023